Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

11.3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Успішний розвиток економіки України багато в чому залежить від залучення іноземних інвестицій.

Залученню іноземних інвестицій в економіку України заважають часті зміни законодавства та відсутність надійних гарантій захисту для іноземних інвесторів, занадто високий рівень ставок оподаткування, повільні темпи приватизації, складна система ведення бухгалтерського обліку, яка не відповідає міжнародним стандартам.

Україна, як і інші держави, що потребують залучення іноземних інвестицій, має спеціальне законодавство, що регулює іноземні інвестиції. Разом з тим, норми, що стосуються іноземних інвестицій, містяться також у податковому, земельному і т.п. законодавстві.

Найбільш привабливими галузями народного господарства України для іноземних інвесторів є:

машинобудування і металообробка;

харчова промисловість;

внутрішня торгівля.

Дослідження територіального розміщення іноземних інвестицій в Україну показало, що більше половини вкладених коштів припадає на Дніпропетровську, Донецьку, Львівську та Одеську області.

Іноземні інвестори вклали в економіку України 264, 9 млн доларів у першому півріччі 1999 р., що на 48 8% менше, ніж у відповідному періоді 1998 Як повідомляє Держкомстат, основними формами залучення інвестицій були грошові внески - 171 800 000 доларів і внески у вигляді рухомого і нерухомого майна - 80400000 доларів.

Проте за даними Держкомстату, капітал нерезидентів зменшився на 1076 млн доларів. Відтік іноземного капіталу відбулося в основному через розрив відносин з іноземними партнерами. Прямі іноземні інвестиції в Україну внесені з 106 країн світу, їхній загальний обсяг на 1 липня 1999 р. склав 2935, 4 млн доларів [Юрид ІЧІІІЙ вісник України. - 1999. - № 36. - С.2].

Можливо, настільки несприятливе становище з іноземним інвестуванням в Україну багато в чому пояснюється тим що за матеріалами дослідження The Clobal Competitiveness Report 1999, що проводиться за участю Гарвардського інституту міжнародного розвитку, Україна знаходиться на 58 місці серед 59 країн світу по відкритості своєї економіки; по доступу до ринків капіталу - на 56 місці, за державній економічній політиці - на 57 місці; по податковій системі - на 59 місці; за рівнем державної бюрократії - на 59 місці [Бізнес. - 1999. - № 37. - С. 9].

Згідно ст.400 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються цим Кодексом, законом про режим іноземного інвестування, іншими законодавчими актами та чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою Україна.

У разі, якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж передбачені законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються правила міжнародного договору.

Спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює іноземне інвестування в Україну, є Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96 р. (далі - Закон).

Крім внутрішнього українського законодавства, існує група міжнародних договорів України з окремими країнами про заохочення та взаємний захист інвестицій, які є одним із джерел правового регулювання іноземного інвестування в Україні. Вони містять ряд особливих положень, відмінних від положень національного законодавства. У них для іноземних інвесторів з країн, які є сторонами договору, може встановлюватися більш пільговий, відмінний від національного, правовий режим. Основними положеннями угод про заохочення та взаємний захист інвестицій є наступні: визначення термінів «інвестиція», «інвестор», «доходи», «територія» та ін; визначення сфери застосування цієї угоди; умови сприяння та захисту іноземних інвестицій; умови надання іноземним інвестиціям національного режиму найбільшого содей-наслідком; порядок компенсації збитків іноземним інвесторам; умови експропріації; умови переходу доходів від іноземних інвестицій та інших платежів; порядок вирішення спорів між договірною стороною та інвестором іншої договірної сторони та між самими договірними сторонами; застосування інших правил і зобов'язань і др . На сьогодні Україна є стороною понад 40 міжнародних угод про заохочення та взаємний захист інвестицій, які перебувають на різних стадіях процесу їх укладення (проект, підписання, ратифікація). Згідно ст.7 Закону України «Про міжнародні договори України» такі угоди після підписання підлягають обов'язковій ратифікації Верховною Радою України, тому багато з них ще не вступили в силу [Омельчен-ко А. Регулювання іноземного інвестування в законодавстві України (загальний аналіз) / / Бізнес. - 1998. - № 23. - С. 110-111].

Основні поняття інвестиційного законодавства У Законі України «Про режим іноземного інвестування» дано визначення деяких понять.

Іноземні інвестори - суб'єкти, які проводять інвестиційну діяльність на території України, а саме:

юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;

фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;

іноземні держави, міждержавні урядові та неурядові організації;

інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнані такими відповідно до законодавства України.

Слід враховувати, що в інших нормативно-правових актах зустрічаються ще два поняття, схожих з поняттям іноземного інвестора.

Так, у Законі «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначено поняття «іноземні суб'єкти господарської діяльності» як суб'єкти господарської діяльності, які мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України.

Поняття «нерезиденти» визначено в Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 р. До них віднесені:

фізичні особи ( іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі й ті, які тимчасово перебувають на території України;

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, які не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України;

розміщення на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України.

До «іноземним інвесторам» застосовуються положення чинного законодавства України, що стосуються їх безпосередньо, а також «іноземних суб'єктів господарської діяльності» та «нерезидентів» [Омельченко А.В. Інвестиційне право. - К.: Атіка, 1999. - С. 54].

Згідно із законодавчим визначенням, іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ "
 1. ЗМІСТ
  види міжнародного бізнесу 29 Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 36 Тема 6. Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ) 46 Тема 7. Економічні обгрунтування виходу на зовнішній ринок 47 РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА 62 Тема 8. Оцінка фінансової стійкості іноземного партнера ... 62 Тема 9.
 2. Тема 6. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (ШІ)
  іноземними інвестиціями), на яких іноземні та вітчизняні інвестиції з'єднуються разом в ланцюзі: разові торгові угоди - створення експортних служб - відкриття торгових представництв - технічне сприяння, висновок і виконання договорів підряду - будівництво об'єкта на компенсаційній основі - створення підприємств з іноземними інвестиціями. - Задоволення внутрішнього
 3. Додаток № 3 Кількість і структура кредитних організацій Тюменської області в 2001 році
  здійснення банківських операцій, всього ** 33 33 33 33 33 33 33 у тому числі: - банки 33 32 32 32 32 32 32 - небанківські кредитні організації - 1 1 1 1 1 1 3.1. Кредитні організації, що мають ліцензії (дозволу), що мають право на: - залучення вкладів населення 33 32 32 32 32 32 32 - здійснення операцій в іноз. валюті 27 28 29 29 29 29 28 - генеральні
 4. Нормативно-правові засади функціонування Суррей
  поняттям інвестицій, то використовується, в першу чергу, інвестиційна законодавча база. По-перше, це базові закони, які безпосередньо регулюють інвестиційну діяльність, що закладають її основні принципи і що вводять основні поняття цієї діяльності (наприклад, Закон "Про інвестиційну діяльність у РФ", Закон "Про іноземні інвестиції в РСФСР"). По-друге, закони,
 5. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  закордонних справ МП Мале підприємство МРТ Міжнародний поділ праці МЕК Міжнародна електротехнічна комісія НДДКР Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи НДР Науково -дослідна робота НТП Науково-технічний прогрес ОУП Загальні умови поставки ПК Виробнича кооперація СИФ CIF - вартість, страхування і фрахт СК Страхова компанія СНД Співдружність
 6. ТЕМА 11. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ
  поняття мистецтва в його внутрішньої необхідності? Чому прекрасне виступає «зображенням абсолютного»? Які форми і ступені розвитку прекрасного в мистецтві? Чим відрізняються один від одного символічна, класична і романтична форми мистецтва? Яким чином Гегель вибудовує систему окремих видів мистецтв і як ці види пов'язані з загальними формами мистецтва? Яке місце займає
 7. Охорона авторських прав іноземних правовласників
  іноземним правовласникам може надаватися, якщо твір іноземного автора, зокрема, оприлюднено (вперше зроблено доступним для публіки) на території Росії . Що стосується випадків придбання іноземними фізичними особами або організаціями прав на твори, що охороняються в Росії, то такі особи і організації можуть використовувати такі права і розпоряджатися ними точно так
 8. 9.1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  поняттю «суб'єкт господарської діяльності», міститься в законах України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Відповідно до першого з цих законів таким суб'єктом є: юридична особа незалежно від організаційно-правової форми н форми
 9. Тема 5. Естетична культура у професійному становленні майбутнього фахівця
  поняттями: «засоби», «форми», «сфери», «рівні» і т.д. Приступаючи до визначення специфіки зв'язку професійної та естетичної культури, необхідно відокремити ті елементи професійної культури, які формуються в процесі естетичного розвитку людини. Особливої ??уваги заслуговує визначення ролі фантазії (творчої уяви) у здійсненні професійних функцій представників
 10. Тема 2. КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЗЕД
  здійсненні ЗЕД; розширення числа учасників ЗЕД за рахунок створення со-вместн підприємств; розширення прав галузевих міністерств. Мінхімпрому, Мінавіапром, Мінсельхозмашу та ін передані зі складу Мінвнешторговлі 12 зовнішньоторговельних об'єднань з пер-персоналом Етап II (1989-1991) - Розвиток ЗЕД і нетарифних методів регулювання (реєстрація учасників, ліцензування, квотування); створення
 11. РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
  види і механізм дії. Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу: зміст основних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій Купівля-продаж товарів. Постачання машин і устаткування
 12.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    види і механізм дії, зміст ос-новних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС - 2004: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Особливості зовнішньоторговельних угод: купівлі-продажу товарів, поставки машин і устаткування в готовому вигляді, угод оренди.? Особливості
 13.  Види і форми страхування
    види винагороди капітана, інших осіб суднового екіпажу, цивільна відповідальність судновласника і перевізника, а також ризик, прийнятий на себе страховиком (перестрахування). Обов'язкове страхування. Згідно ст.999 ГК законом може бути встановлено обов'язок фізичної або юридичної особи бути страхувальником життя, здоров'я, майна або відповідальності перед іншими особами за
 14.  ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
    іноземний громадянин. Б) іноземна держава. міжнародна організація. Г) вірно А, Б, В. Д) вірно А, Б. Характеристики Товарній Номенклатури ЗЕД: 6 перших знаків відповідають таким з Гармонізованої системи. Б) код товару восьмизначний. товари розподілені по 21 розділу з I по XXI. Г) використовується, зокрема, для тарифного регулювання. Д) вірно А, В, Г. Стратегічне планування
 15.  ВСТУП
    поняття, форми і механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю, організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера, зміст та особливості розділів зовнішньоекономічних контрактів, порядок укладення зовнішньоекономічних угод та проведення зовнішньоекономічних операцій, а також базисних умов поставок
 16.  Тема 4. ФОРМИ ЗЕД ЯК ВИДИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
    види продукції - сіль, сірка, глини, цемент, руди і концентрати чорних і кольорових металів, вибухові речовини, книги, газети, тканини, одяг, взуття, годинники, меблі, іграшки та ін.) Торгівля послугами Послуги налічують понад 160 узагальнених видів за класифікацією СОТ. Корисний ефект послуги експорту-руется допомогою передачі матеріального носія (документ, огляд, навчений фахівець),