НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
Ф. М. Гімранов, Є. Б. Гаврилов. Безпека життєдіяльності. Ч. 2. Безпека технологічного обладнання: Навчальний посібник. Казан.гос.технол.ун-т. Казань. 84 с., 2002 - перейти до змісту підручника

11.3. Класифікація електроустановок і виробничих приміщень

В основу класифікації промислових електроустановок покладені номінальну напругу електроустановки (до 1 кВ і вище 1 кВ) і режим її нейтралі. По режиму нейтралі трифазні електричні мережі поділяються на мережі з заземленою нейтраллю та мережі з ізольованою нейтраллю.

Згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) всі виробничі приміщення за небезпекою ураження електричним струмом поділяються на класи:

Приміщення без підвищеної небезпеки, що характеризуються відсутністю ознак підвищеної і особливої ??небезпеки.

Приміщення з підвищеною небезпекою, що характеризуються наявністю однієї з наступних факторів (ознак):

сирість, коли відносна вологість перевищує 75%;

висока температура повітря, що перевищує 35оС;

струмопровідна пил;

струмопровідні підлоги;

можливість одночасного дотику до яких з'єднання з землею металоконструкцій будинків, технологічним апаратам, механізмам і т.п., з одного боку, і до металевих корпусів електроприймачів, з іншого боку.

Особливо небезпечні приміщення, що характеризуються наявністю однієї з умов:

особлива вогкість, коли відносна вологість повітря близька до 100%;

хімічно активне середовище, коли містяться в повітрі пари діють руйнівно на ізоляцію і струмоведучі частини обладнання;

два або більше ознак одночасно, властивих приміщень з підвищеною небезпекою.

Дана класифікація враховується при виборі виробничого обладнання, електропристроїв, електроінструменту, допустимого напруги, захисних пристосувань, а також при розробці заходів щодо профілактики електротравматизму.

Промислові електроприймачі по надійності електропостачання поділяються на категорії (табл.16)

Електроприймачі особливої ??групи при раптовому відключенні становлять найбільшу небезпеку для життя людей. З метою підвищення надійності їх роботи передбачається третій незалежний джерело електропостачання.

Таблиця 16

Категорії електроприймачів щодо надійності електропостачання Категорія Надійність електропостачання Особлива група електропріемні-ков Безперебійна робота електроприймача необхідна для безаварійного зупину виробництва в цілях пре-дотвращенія загрози життю людей, вибухів, пожеж і пошкодження дорогого основного обладнання Електропріемні-ки I категорії

Електроприймачі, перерва в електропостачанні яких може спричинити за собою небезпеку для життя людей, зна-ве шкоди народному господарству, пошкодження дорогого основного обладнання, масовий брак продукції, розлад складного технологічного процесу Електропріемні-ки II категорії Електроприймачі, перерва електропостачання яких призводить до масових простоїв робочих, механізмів і промислового транспорту Електроприймачі III категорії Всі основні електроприймачі, що не підходять під визначення I і II категорії.

11.4. Аналіз електроопасності електричних мереж і установок напругою до 1000 В

На практиці можливе замикання електричного кола через тіло людини, при дотику одночасно до двох проводах (двофазне дотик) або до одного дроту (однофазне дотик) - рис. 15.

Двофазне дотик до мережі (рис. 15а) найбільш небезпечно. При цьому струм, що проходить через тіло людини по одному з найнебезпечніших для організму шляхів (рука - рука), залежить від доданого до тіла людини напруги, рівного лінійному напрузі мережі Uл, а також від опору тіла людини:

Iч = Uл / Rч = · Uф / Rч (22)

При двофазному дотику струм, що проходить через тіло людини, практично не залежить від режиму нейтралі мережі. Отже, двофазне дотик однаково небезпечно як в мережі з ізольованою, так і з заземленою нейтраллю (за умови рівності лінійних напруг цих мереж). Випадки двофазного дотику людини порівняно рідкісні і спостерігаються зазвичай в електроустановках напруги до 1000 В.

Однофазное дотик (рис. 15б) спостерігається частіше, ніж двухфаз-ве, але менш небезпечно, оскільки напруга, під яким виявляється людина, не перевищує фазного, і відповідно сила струму, що проходить через людину, менше, ніж при двофазному дотику. Крім того, сила струму в значній мірі залежить від режиму нейтралі, опору ізоляції проводів відносно землі, опору підлоги (або підстави), на якому стоїть людина, і від інших факторів.

А б

Рис. 15. Схема можливого дотику людини в мережі змінного струму

а - двофазне включення; б - однофазне включення; Uл, Uф - лінійне і фазну напругу мережі відповідно; Iч - струм, що проходить через тіло людини; Rч - опір тіла людини; А, В, С - літерне позначення фаз електричної мережі.

У мережі з ізольованою нейтраллю при нормальному режимі експлуатації електричної мережі (рис.16.) Утворюється ланцюг поразки тіло-пол-земля-опір ізоляції проводів. З урахуванням опорів взуття Rоб і підлоги Rп, на якому стоїть людина, струм, що проходить через тіло людини, визначається залежністю:

Iч = Uф / (Rч + Rоб + Rп + Rиз / 3), ( 24)

де Rиз - опір ізоляції проводів мережі щодо землі, Ом.

Опір тіла людини прийнято приймати рівним Rч = 1000 Ом. Електричний опір взуття залежить від матеріалу підошви, вологості приміщення і прикладеної напруги (табл.17), а опір опорної поверхні підлоги залежить від матеріалу і ступеня його вологості (табл.18).

При найбільш несприятливому випадку, коли людина має провідну ток взуття і стоїть на токопроводящем підлозі, тобто при Rоб = 0 і Rп = 0,

Iч = Uф / (Rч + Rиз / 3). (25)

У цьому випадку, наприклад, для мережі з напругою Uф = 220 В і справній ізоляції проводів Rиз = 500 КОм, при Rч = 1000 Ом, струм, що проходить через тіло людини, Iч = 220 / (1000 +167000) = 0,0013 А = 1,3 мА. Дане значення Iч викликає слабкий свербіж (пороговий відчутний струм) і не представляє небезпеки для людини (див. табл.13). а Iз-а б Iз-б а б Рис.16. Схема можливого дотику людини до трифазної мережі з ізольованою нейтраллю

а - нормальний режим; б - аварійний режим; Iз - струм замикання на землю (заземлювач); Rиз, Rа, Rв, Rс - опір ізоляції проводів щодо землі, відповідно, загальне і по кожній фазі А, В, С; Rз - опір розтіканню струму заземлюючого пристрою Рис.17. Схема можливого дотику людини до трифазної мережі з заземленою нейтраллю

а - нормальний режим; б - аварійний режим; Rо - опір робочого заземлення нейтралі; Iз-а; Iз-б - струм замикання на землю, відповідно для режимів а) і б)

У мережах із заземленою нейтраллю при нормальному режимі експлуатації електричної мережі (рис. 17а) при однофазному дотику людини до корпусу обладнання, що знаходиться під напругою, утворюється ланцюг поразки тіло-пол -земля-заземлення нейтрали.

Ланцюг, по якій проходить струм, складається з опору тіла людини Rч, його взуття Rоб, статі Rп, а також опору заземлення нейтралі трансформатора Rо. У цьому випадку сила струму визначається таким чином:

Iч = Uф / (Rч + Rоб + Rп + Rо), (23)

де Uф - фазна напруга мережі , В.

Для випадку, коли людина має провідну ток взуття і стоїть на токопроводящем підлозі, тобто при Rоб = 0, Rп = 0, Rч = 1000, Rо10 Ом і Uф = 220 В, величина Iч = 220 / (1000 +10) = 0,22 А = 220 мА. Дане значення Iч викликає фибриляцию серця і зупинку дихання (пороговий фібріляціонний струм), (див. табл.13), що смертельно небезпечно для людини.

Отже, при рівних умовах дотик людини до однієї з фаз мережі з ізольованою нейтраллю менш небезпечно, ніж у мережі з заземленою нейтраллю.

В аварійному режимі експлуатації електричної мережі один з проводів може виявитися замкнутим на землю (рис.

16 і 17). Струм, що проходить через людину, доторкується до справної фазі, визначається залежністю:

Iч = Uпр / (Rч + Rз) (26)

Замикання однієї з фази на землю різко підвищує небезпеку однофазного дотику, т.к. в цьому випадку людина потрапляє під напругу, близьке до лінійного.

Таблиця 17

Електричний опір взуття Матеріал підошви Опір взуття, кОм, при напрузі, В Приміщення сухе Приміщення сире та вологе 220 вище 220 220 вище 220 Шкіра Кожима

Гума 100

50

500 50

25

50 0,5

0,7

1,5 0,2

0,5

1

Таблиця 18

Електричний опір опорної поверхні ніг на підлозі Матеріал підлоги Опір опорної поверхні ніг на підлозі, кОм сухому вологому мокрому Бетон

Дерево Лінолеум

Метласька плитка 2000 30

1500

25 0,9 3

50

2 0,1

0,3

4 0,3

Крокові напруга. Крім розглянутих вище випадків можливе включення людини в електричну мережу з напругою дотику при так званому шаговом напрузі, яке виникає в результаті появи потенціалів? Х на поверхні землі, обумовлене розтіканням струму замикання Iз на землю.

Причиною появи цих потенціалів є замикання струмоведучих частин на заземлений корпус, при падінні електричного дроту на землю і т.п. Умови ураження людини напругою дотику і напругою кроку різні, тому що струм протікає по різних шляхах: через руку - грудну клітку - ногу - від напруги дотику і по нижній петлі через ноги людини - від напруги кроку.

Величина потенціалу і характер розтікання струму на поверхні землі залежать в основному від електричних властивостей і однорідності грунту, форми заземлювачів і сили струму. На рис.18 показано розподіл потенціалів у зоні розтікання струму. Для спрощення аналізу та отримання розрахункових залежностей робляться допущення, що струм розтікається через одиночний заземлювач, грунт ізотропний і питомий опір грунту? у багато разів перевищує питомий опір матеріалу заземлювача.

Розподіл потенціалу на поверхні землі? Х може бути визначене за висловом

, (27)

де Iз-струм замикання на землю .

Для прийнятих припущень потенціал на поверхні грунту розподіляється за законом гіперболи. Напруга дотику - це напруга між двома точками ланцюга струму замикання на землю (корпус) при одночасному дотику до них людини. Чисельно воно дорівнює різниці потенціалів корпусу і точок грунту, в яких знаходяться ноги людини, тобто

Uпр =. (28)

Напруга кроку - це напруга між точками землі (А і Б), що мають різні потенціали на відстані кроку людини (у розрахунках приймається а = 0,8 м).

Чисельно напруга кроку дорівнює

Uш =, (29)

де і.

Підставляючи раніше отримані значення для і, будемо мати

Uш, (30)

або Uш = Uз.

Рис.18. Розподіл потенціалів в зоні розтікання струму при замиканні фази на нетоковедущие частини обладнання або землю

Rзз - опір захисного заземлення;? - Потенціал корпусу щодо землі; Х - відстань від місця замикання до розглянутої точки; А - довжина кроку (а = 80 см); Uш - напруга кроку; Uз - напруга на заземлителе; 1 - електроприймач (заземленное електрообладнання), 2 - заземлювальний затискач ; 3 - заземлювальний провідник; 4 - заземлювальний пристрій; 5 - криві розподілу: а-потенціалів; б-напруги-ня дотику. Напруга кроку максимально у заземлювача і зменшується в міру віддалення від нього. Поза полем розтікання (x більше 20 м) воно дорівнює нулю, а також у разі, якщо обидві ноги людини знаходяться на еквіпотенційної лінії. Напруга кроку також збільшується зі збільшенням ширини кроку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Класифікація електроустановок і виробничих приміщень "
 1. Розділ II. Соціально-статистичні основи 3.
  Класифікації. Груба класифікація поділяє населення за шкалою виробничих стосунків, не задаючись питанням про соціологічної значущості-337 Хрестоматія ти результатів; вона формує, однак, відповідно підходу, особливий середній шар, який об'єднує дрібних підприємців і виділяються високою кваліфікацією одержувачів заробітної плати і окладів. Далі буде показано, що така
 2. Глави в монографіях
    приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду (гл. 9); Розірвання договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду (гл. 14) / / Радянське житлове законодавство: Підручник для середніх спеціальних навчальних закладів / Відп. ред. П.І. Седугин. М.: Юрид. літ., 1986. С. 11 - 14, 60 - 69, 93 - 100. 39 - 52. Збереження жилого приміщення
 3.  Стаття 685. Піднайом житлового приміщення
    приміщення або його частину в користування іншій особі - піднаймачеві, уклавши з ним договір піднайму. У таких випадках повинні дотримуватися правила про реєстрацію за місцем перебування. Особливість даного договору - те, що в піднайом може здаватися тільки частина житлового приміщення, у тому числі частину кімнати. У п. 1 коментованої статті йдеться про необхідність отримання згоди наймодавця для
 4.  52. ПРАЦЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
    виробничих відносин, у нього формуються ставлення до трудової діяльності, мотиви праці. Таким чином, праця проявляється в громадському взаємодії людей і як наукова категорія є предметом аналізу суспільних наук. Предметом психологічного вивчення є не праця в цілому, а психологічні компоненти трудової діяльності. У праці розкриваються і формуються здібності
 5.  ДОДАТОК 6 КЛАСИФІКАЦІЯ дія ударної хвилі на будівлі, споруди, ЗАСОБИ ТРАНСПОРТУ, техніки, обладнання та ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ ОБ'ЄКТІВ
    виробничих майстерень Часткове руйнування примикає до спорудження входу, незначні зміщення та деформація стін і покриття; споруда придатне до повторного
 6.  ГЛАВА 3 Класифікація надзвичайних ситуацій природного характеру
    ГЛАВА 3 Класифікація надзвичайних ситуацій природного
 7.  ДОДАТОК 7 ОРІЄНТОВНІ ЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ВИГОРАНІЯЧ І ПИТОМОЇ ТЕПЛОТИ ПОЖЕЖІ при горінні ДЕЯКИХ МАТЕРІАЛІВ
    приміщенні) 0,90 - 3300 3000 Каучук натуральний 0,80 - 10100 8100 Каучук синтетичний 0,53 - 9600 5100 Пиломатеріали в штабелях на відкритому майданчику 6,70 - 3300 22 000 Гума 0,67 - 8000 5400 Торф в караванах 0,18 - 2700 500 Бавовна розпушений 0,24 - 3750 900 Штапельне волокно обтіпану 0,40 - 3300 1300 Ацетон 2,63 3,3 6900 18000 Бензин 2,70-3,20 3,8-4,5 10000 27000-32000 Гас 2, 90 3,6
 8.  Розділ 1. Безпека життєдіяльності та виробниче середовище
    виробнича
 9.  Тема 4. Морфологія мистецтва
    класифікації видів мистецтв, сформулювати сучасні критерії такої класифікації, відзначте їх умовний характер. Розкрийте особливості кожного з видів мистецтв, з'ясуйте, які фактори впливали на характер їх співіснування. Зверніть увагу на час виникнення того чи іншого виду мистецтв у певні епохи, історичні зміни соціальної потреби у всіх видах мистецтв.
 10.  2. Шкідливі фактори виробничого середовища та їх вплив на організм людини
    виробничого середовища та їх вплив на організм
 11.  Ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу
    класифікацією умови праці поділяються на чотири класи Г281: 1 - оптимальні; 2 - допустимі; 3 - шкідливі; 4 - небезпечні (екстремальні). У ці класи входять показники, що дозволяють оцінити ступінь відхилень параметрів виробничого середовища і трудового процесу від діючих гранично допустимих рівнів. Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці не допускається, за
 12.  Загальні положення
    виробничої) мережі і торговельного обслуговування громадян, які придбавають товари для власних побутових потреб у підприємств (їх об'єднань), установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі (далі - господарюючі суб'єкти). Торгова
 13.  ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
    виробничі відносини. Проблема власності. Основне виробниче відношення. Закони суспільного розвитку, що генеруються матеріальним виробництвом. Основні поняття: власність, економічний спосіб виробництва, продуктивні сили, виробничі відносини. Джерела та література: Барулин В. С. Соціальна філософія. М., 2002. Гол. 2. Філософія: Підручник. 2-е вид. / Відп. ред.
 14.  Питання 33. Житлові права і обов'язки
    приміщення може бути тільки громадянин. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за дії проживають разом з ним осіб. Громадяни, які постійно проживають з наймачем, мають бути зазначені у цьому у договорі найму житла. Вони мають право:? користуватися житловим приміщенням нарівні з наймачем;? сповістивши наймодавця, укласти з наймачем договір про те, що вони спільно з