Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

11.2.3.3. Види анкетування

Розподіл анкетного опитування на індивідуальне, групове і масове анкетування проводиться за кількістю респондентів аналогічно класифікації інтерв'ю по цьому критерію. А ось число опитують для подібного розмежування на відміну від інтерв'ю значення не має, так як ситуації з декількома анкетер одночасно на одного опитуваного справу неймовірне, або, щонайменше, безглузде, оскільки анкета все одно одна.

По повноті охоплення досліджуваної популяції розрізняють суцільне і вибіркове анкетування. Суцільне передбачає роботу з усіма представниками наміченої вибірки. Вибіркове - тільки з деякими особами. У науковій практиці масових опитувань в основному здійснюється вибірковий варіант. Суцільне анкетування - прерогатива соціальних заходів (наприклад, перепис населення).

За типом контактів респондентів з анкетер виділяють два класи анкетування: очне і заочне. У першому випадку заповнення опитувального листа респондентом відбувається у присутності анкетера. У другому випадку - за його відсутності.

Заочний опитування може здійснюватися кількома шляхами: а) розсилка анкет поштою, б) публікування їх у пресі з подальшим збором заповнених бланків у редакціях або з інших адресами, в) вручення та збір анкет через розсильних по місцем роботи, проживання, відпочинку. Досвід показує, що повернення поштових та газетних відправлень, варіюючи залежно від соціальних, культурних і політичних умов, все ж досить низький. За даними радянських дослідників 15-20-річної давності, повернення анкет поштою становив 5-7% [115,218,428]. Різке підвищення вартості поштових послуг у нашій країні в останні роки зводить нанівець надії на благополучний результат поштового опитування.

Особливий вид заочного анкетування, об'єднуючий його із заочним інтерв'ю, являє телефонне опитування. До цього ж розряду відносяться і іноді застосовувані телевізійні, радіо-та Internet-опитування. Від анкетування тут присутні такі ознаки, як масовість, високий ступінь формалізації процедури, гранична цілеспрямованість, слабкий вплив опитувального, анонімність.

З інтерв'ю ці оперативні опитування зближуються тим, що ведуться в усній формі (виняток може бути тільки для телебачення) і запис відповідей проводиться опитуваних, тобто, по суті, відсутній сам опитувальний лист.

Специфічний вид опитування - експертне опитування. Він може виконуватися як у вигляді інтерв'ю, так і у вигляді анкетування. У науковій практиці переважає анкетне варіант. Ці опитування в основному спрямовані на співпрацю з фахівцями, що дозволяє уточнити робочі гіпотези, оцінити адекватність і надійність даних якого-небудь дослідження, відшліфувати інтерпретацію наукових фактів. Як збір даний про самих експертах анкетне опитування використовується вкрай рідко. Звідси випливають і його особливості: неанонімна, мала частка закритих і непрямих питань, відсутність «пасток» і «фільтрів», відповідна теми опитування спеціальна термінологія, меншу увагу до оформлення анкет, але більша її змістовність.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2.3.3. Види анкетування "
 1. Програма. Практикум зі складання соціоматриці
  анкетування (респонденти не повинні вказувати своє прізвище). У анкету можна включити тільки три відкритих питання: З ким би ти хотів сидіти поруч на контрольній? (Вказати одну або кілька прізвищ: вписати або поставити хрестик у заздалегідь приготовленому списку). Кого б з членів групи ти хотів в першу чергу зустріти на вечірці (запросити в компанію)? Кого б з однокашників ти попросив
 2. 11.2.3. Анкетування
  анкетування як науковий метод при-меніл Ф. Гальтон у своїх психодіагностичних дослідженнях »; 11.2.3.1. Специфіка анкетування як опитувального методу Анкетування - типово опитувальний метод. Якщо інтерв'ю: зближується з бесідою, а іноді від неї навіть неотличимо, то анке-тирование таким гріхом не страждає. Елемент безпосереднього спілкування і розмови дослідника (анкетера) з
 3. ВИДИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
  ВИДИ АВТОРСЬКИХ
 4. ВИДИ ДОПОМІЖНОГО АНАЛІЗУ
  ВИДИ ДОПОМІЖНОГО
 5. § 2. ВИДИ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
  § 2. ВИДИ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО
 6. Глава 2. ПОНЯТТЯ І ВИДИ речового права
  Глава 2. Поняття і види речових
 7. 11.2.3.2. Анкета
  анкетування вже немає можливості внести які-небудь корективи, чого не виключає інтерв'ю. Деякі з цих вимог стосовно до анкетування навіть зводяться в ранг принципів побудови анкети [428]. Повторимо найбільш важливі з них - це логіка і надійність. Логіка увазі адекватність програмних питань завданню дослідження та їх грамотний «переклад» у анкетні питання, які
 8. Тема 4. Морфологія мистецтва
  види, розкрийте джерела їх різноманітності. Доведіть, що види мистецтв складають історично рухливу систему. Покажіть, які чинники впливають на розвиток даної системи. Необхідно також проаналізувати, як формувалися принципи класифікації видів мистецтв, сформулювати сучасні критерії такої класифікації, відзначте їх умовний характер. Розкрийте особливості кожного з видів
 9. РОЗДІЛИ 114 і 115. ОБРАЗ ДІЙ (ЦАРЯ), щодо якої провадиться ПОХОД.1 РІЗНІ ВИДИ СОЮЗНИКІВ, які належить НАДАВАТИ ДОПОМОГУ »
  РОЗДІЛИ 114 і 115. ОБРАЗ ДІЙ (ЦАРЯ), щодо якої провадиться ПОХОД.1 РІЗНІ ВИДИ СОЮЗНИКІВ, які належить НАДАВАТИ
 10. АНКЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ МОВНИЙ СИТУАЦІЇ С. В. Ковальова
  анкетування і тестування. З урахуванням тієї обставини, що карельське населення в республіці на момент початку експерименту складало не більше 10%, а також беручи до уваги переважаючий характер розселення володіли карельським мовою (в основному в сільській місцевості), нами було обрано такі так звані об'єкти дослідження: 1) школярі сільських шкіл, а також школярі
 11. МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У Республіці Карелія ОЧИМА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ І. А. Мілюкова
  анкетування по загальнореспубліканської вибіркою було опитано в загальній сукупності 844 людини, з них 434 старшокласника (учні 10-х класів) та 410 студентів вищих навчальних закладів Карелії. У ході дослідження було встановлено, що проблеми міжнаціональних відносин розглядаються молодими людьми у трійці найбільш гострих в сучасному російському суспільстві (табл. 1). Таблиця 1.
 12. ІНДЕКС ТЕРМІНІВ
  анкетування - 269 - гипотетико-дедуктивний - 117-119, 231,284 - дедукція - 232 - ідеалізація - 232, 283 - вимір - 226-227, 268-269 - іконографія - 273 - індукція - 232, 285 - інтерв'ю - 269 - інтерпретація - 270 - інтроспекція - 276 - класифікація - 279-280 - метафора - 281-282 - моделювання - 232, 270, 285 -
 13. Запитання для самопідготовки
  види соціальних монополій Ви знаєте? Якого роду прибутку вони приносять своїм суб'єктам? 11. Як пов'язані соціальне становище індивіда і його соціальна ідентичність? У яких випадках вони суперечать один одному? Як називається таке соціальний стан? 12. Чим різняться природна, вимушена і насильницька маргіналізація? Наведіть приклади. 13. У чому специфіка корпоративних елементів
 14. 44. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. КОМПОНЕНТИ [ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  види діяльності в процесі його індивідуального розвитку; 3) зміни, що відбуваються всередині окремих видів діяльності по мірі їх розвитку; 4) диференціацію діяльностей, в процесі якої з одних діяльностей рожда-ютсядругіе за рахунок відокремлення і перетворення окремих дій в самостійні види діяч-<ності. Філіпченкове перетворення системи людських
 15. - 56. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДЧУТТІВ
  види відчуттів характеризуються не тільки специфічністю, але і загальними для них властивостями. До таких властивостей відносяться: 1) якість - це основна особливість даного відчуття, що відрізняє його від інших видів відчуттів і варіює в межах даного виду відчуттів, 2) інтенсивність - являє собою кількісну характеристику і визначається силою діючого подразника і функціональним
 16. Питання Т. Поняття та види договору купівлі-продажу
  1. Поняття договору купівлі-продажу 2. Правовое.регулірованіе договору купівлі-продажу * 4 +4- 3. Види договору куші-продажу 1. Договір купівлі-продажу - це договір, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну суму {ціну). Предмет договору купівлі-продажу
 17. ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  Виходячи з розрахунку тривалості семестру 17 тижнів, трудомісткість вивчення дисципліни складає в годинах (всього в семестрі / в середньому на тиждень) : Загальна 102/6 Обов'язкова аудиторна: 68/4 лекції 34/2 семінарські заняття 34/2 Самостійна позааудиторна робота студента 34/2 Види контролю: поточний курсова робота