Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

11.2.2.3. Вимоги до інтерв'юера

До інтерв'юеру застосовні всі загальні вимоги, пропоновані до ведучого бесіду і опитування. Про них вже було сказано. Але є й специфічні якості, якими повинен володіти кваліфікований інтерв'юер. Ці якості повинні забезпечувати виконання двох обов'язкових умов інтерв'ювання: виключити (або хоча б мінімізувати) вплив інтерв'юера на зміст відповідей опитуваного і сприяти створенню сприятливого аури їх спілкування. Поєднання цих умов від-: личать інтерв'ю від бесіди та анкетування. Для бесіди обов'язковим є тільки друга умова, тоді як перше - не обов'язково. У деяких випадках вплив спеціаліста є навіть метою співбесіди (наприклад, при клінічній бесіді). Для анкетування, навпаки, обов'язково дотримання першої умови, але не другим. Їх взаємини - справа десята. Головне, щоб анкетованих не відступив від опитування і відповідав гранично відверто. А це зазвичай досягається більше діловитістю обстановки і анонімністю опитування, ніж впливом дослідника.

У гранично лаконічному вигляді вимога до особистості інтерв'юера формулюється так: він повинен бути «товариським педантом» [262, с. 134]. У педантизмі уособлюються здатності строго слідувати наміченим планом дослідження, домагатися від респондента необхідної інформації, доводити справу до кінця. Товариськість дозволяє успішно взаємодіяти з опитуваним. Але на відміну від бесіди в інтерв'ю не слід доводити спілкування до рівня емпатії, а тим більше ідентифікації.

Як говорилося, оцінки й думки інтерв'юера можуть ставитися тільки до факту висловлювання респондента, але не до змісту його відповідей, що відображають його думки, почуття, установки. А емпатичне спілкування з усією очевидністю демонструє позицію провідного і заохочує або ускладнює прояв тих чи інших переживань веденого.

До речі, підвищена емоційність - не краще властивість інтерв'юера. Люди імпульсивні зазвичай так «викладаються» і привносять в хід опитування стільки емоцій, що легко відхиляються від заданого плану, непомітно для себе вдадуться в несуттєві, а то і сторонні для дослідження проблеми, можуть навіть «піти на поводу» у респондента. Тому найбільш прийнятний інтерв'юер урівноважений і спокійний.

Ще одна якість бажано мати інтерв'юеру як суб'єкту спілкування: вміння протистояти стереотипізації образу партнера. Хоча стереотипи сприйняття людей - явище природне для будь-якого процесу спілкування, все ж в інтерв'ю потрібно максимум неупередженості до особистості співрозмовника.

Зрозуміло, що для інтерв'юера абсолютно небажані дефекти дикції. Вони можуть спричинити складності в контакті з респондентом на рівні і сприйняття, і розуміння, і емоційних відносин. Ці дефекти можуть викликати помилки при реєстрації реплік інтерв'юера асистентом або їх нерозбірливість при звукозапису.

Як свідчить практика опитувань, на контактах з респондентами благотворно позначається високий рівень культури та освіти опитувального. Інтерв'юер з вищою освітою і широким кругозором швидше і легше викличе у опитуваних повагу і довіру, ніж менш освічені чи вузькопрофільні фахівці.

Не останню роль відіграє зовнішній вигляд бере інтерв'ю. Ознаки нездоров'я, неакуратність, несмак в одязі - все це ускладнює контакт з респондентом і знижує ефективність бесіди.

У відомих межах інтерв'юер повинен володіти артистичними якостями, щоб зіграти успішно свою роль цікавиться проблемами партнера. Однак він ні в якому разі не повинен підігравати йому. «Ні одягом, ні манерою розмови не слід підлаштовуватися під опитуваного: треба триматися спокійно і впевнено» [428, с. 159]. Ще гірше, якщо інтерв'юер намагається «справити враження», «подати себе». Його енергія повинна бути спрямована не на вплив, а на спостереження. Не слід вдаватися до якихось спеціальним хитрощів, щоб показати і довести свою участь у партнері. «Краща виверт - це уникати всяких прийомів, ставитися до опитуваного з істинним людинолюбством, з не награним, а справжнім інтересом» [262, с. 196]. І вже зовсім неприпустимо інтерв'юеру в момент ведення бесіди роздумувати про свої справи, витати в своїх думках, інтелектуально і емоційно «відсутнім».

Укласти огляд необхідних інтерв'юеру якостей можна його портретом, змальованих Е. Ноель: він «повинен виглядати здоровим, спокійним, впевненим, вселяти довіру, бути щирим, веселим, проявляти інтерес до бесіди, бути охайно одягненим, доглянутим »[262, с. 196].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2.2.3. Вимоги до інтерв'юера "
 1. 11.2.2.4. Види інтерв'ю
  інтерв'юер керується лише загальним планом і завданням дослідження, а питання задаються відповідно до ситуації; в) полустандартізірованное, або фокусированное, в якому використовується так званий «путівник» інтерв'ю з переліком як строго необхідних, так і можливих питань. Переваги стандартизованого інтерв'ю: 1) порівнянність даних різних респондентів; 2) висока
 2. (4) Інтерв'ю, дискусії, листи до редакції.
  Вимогами Закону РРФСР «Про засоби масової інформації» зобов'язана не порушувати авторські права укладачів листів. Зокрема, автор листа або інша особа, що володіє правами на твір, може особливо обумовити умови і характер використання надісланого до редакції листи, наприклад, заборонити вносити в текст будь додавання, Чертков ВЛ. Авторське право в періодичній пресі. М "
 3. 2.2. Оцінка кваліфікації
  вимогам і наявність двох спеціальностей 3 класу (табл. 2.1-1) Досвід участі в рятувальних роботах. Рятувальник 1 класу Мінімальна кількість балів з фізичної підготовки. Відповідність вимогам 2 класу. Наявність середнього спеціального технічного або медичної освіти. Наявність трьох рятувальних спеціальностей або двох рятувальних спеціальностей і однієї інструкторської атестації
 4. АВТОРІТОРІЗМ
  вимог. Авторитарне розуміння моральності виходить з того, що вищим її вимогою є вказівка ??на думку авторитетної особи. Авторіторізм буває: сімейний, внутрішньоколективних, релігійний (конфесійний), адміністративно-світський, командно-військовий, політичний (режимно-диктаторський), кримінально-кримінальний і
 5. клюнійское РЕФОРМА
  вимоги клюнійцев: суворий режим в монастирях, незалежність їх від світської влади і від єпископів, безпосереднє підпорядкування папі; заборона симонії, дотримання целібату. Частина вимог була здійснена. Програму клюнійцев використовувало папство в боротьбі з імператором за
 6. Глава VI Збори виборців 35.
  Вимогу не менше 1/5 числа виборців обов'язковий. У цьому випадку до порядку денного загальних зборів ставляться питання, висунуті виборцями. 36. На загальних зборах виборців президію, де такий є, голова Ради, його заступник або його уповноважені інформують виборців про діяльність сільської Ради, а також про заходи уряду, що стосуються місцевого життя. На
 7. А. А. Радугин. Хрестоматія з ФІЛОСОФІЇ. Частина 2., 2001

 8. А. А. Радугин. «Хрестоматія з філософії: Навчальний посібник»: Центр; Москва;, 2001

 9. ЗЛОЧИН
  вимоги
 10. Література
  інтерв'юерів при телефонних опитуваннях / / Соціологічні дослідження. 1993. № 7. Степнова Л.А. Вивчення економічної свідомості методом семантичного диференціала / / Соціологічні дослідження. 1992. № 8. Сичова B.C. Метод вторинного аналізу / / Соціологічні дослідження. 1995. № 11. Терещенко O.В. Соціолог і ЕОМ. Мінськ, 1990. Тихомиров Б.І. Техніка соціального аналізу. СПб., 1992. Толстова
 11. САНКЦІЯ
  вимог допомогою схвалення або засудження вже скоєних вчинків людей, а також громадських
 12. легалізму
  вимогами, але не відповідає справжньому духу моральності
 13. КРИТЕРІЙ МОРАЛЬНОСТІ (грец. kriterion - мірило для оцінки).
  Вимог. З розвитком суспільства історично змінювалося і зміст моральних вимог. Одні з них абсолютно міняли свій сенс, інші залишалися в силі, оскільки зберігалися деякі загальні для всіх епох умовах людського співжиття. Таким чином, в моралі проявляється особистісне, загальнолюдське і класове. Парадокс моральної поведінки. Пристосуванство,
 14. ЄДНІСТЬ СЛОВА І СПРАВИ
  вимога вірності
 15. РІВНІСТЬ
  вимоги в рівній мірі повинні поширюватися на всіх людей, незалежно від їх соціального становища та умов
 16. § 1. Неприпустимість застави речей, вилучених з обороту
  вимоги), за винятком майна, вилученого з обороту, вимог, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема вимог про аліменти, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, та інших прав, уступка яких іншій особі заборонена законом "(п. 1 ст. 336 ГК РФ). Таким чином, в силу прямої положення Цивільного кодексу РФ застава не може бути встановлений на
 17. 1. Технічні вимоги
  вимогам цих технічних умов і технологічним регламентом; затвердженому заводом виробником. 1.1:2. Міцність цементу при стисканні у віці 28 діб повинна бути: - для марки 400 - не менше 39,2 МПа; - для марки 500 - не менше 49,0 МПа. 1.1.3. Лінійне розширення цементу в умовах водного зберігання в 28 добовому віці для зразків з цементного тіста нормальної
 18. 11.3 Генріх Попітц: техніка, праця та подання робочого про суспільство
  вимоги до продуктивності бригадної та структурної кооперації і до продуктивності машини ("технічна чутливість", її функції); соціальне нормування. Це дослідження, з одного боку, продовжило роботу, початок якій поклав під Франції А. Турен, а з іншого боку - внесло власний внесок у розуміння соціальних проблем праці на сучасному великому промисловому