Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

11.1. ЗАГАЛЬНА І граничнихкорисностей економічних благ. Закон спадної граничної корисності

Поняття раціонального споживача. Люди, як споживачі, сильно відрізняються один від одного за своїм смакам і перевагам, тобто симпатії і антипатії по відношенню до яких-небудь товарам. Виходячи з цього переваги впливають на попит, а значить, і на виробників товарів. Здатність споживача впливати на виробництво товару називається суверенітетом споживача. Необхідна умова суверенітету - свобода споживчого вибору.

Економічна теорія вивчає поведінку раціонального споживача. Раціональність споживача - це здатність людини зіставити всі доступні йому комбінації благ і послуг і вибрати з них найбільш кращі.

Споживчий вибір здійснюється на основі потреб, переваг, доходів і цін.

- Загальна і гранична корисність. Очевидно, що споживач купує товар заради його корисності, властивості задовольняти потреби. Оцінка корисності пов'язана з деякими закономірностями процесу споживання.

По-перше, потреби людини поступово насичуються, тобто задовольняються в міру того, як використовується благо. Загальна корисність при цьому зростає. Загальна корисність економічного блага - це сумарна корисність всіх складових частин споживаного блага.

По-друге, перехід від неповного задоволення потреб до повного відбувається поступово, тобто інтенсивність або напруженість потреби в міру споживання зменшується. Отже, корисність кожної додаткової частини блага для споживача повинна теж спадати.

Так, для людини, яка відчуває спрагу, корисність першої невеликої порції напою буде дуже велика. У міру втамування спраги. Кожна наступна порція напою матиме все меншу корисність. Корисність кожної додаткового-котельної одиниці споживаного блага називається граничною корисністю. Тенденція скорочення граничної корисності у міру збільшення кількості споживаного блага називається законом спадної граничної корисності.

Модель споживчого вибору грунтується на декількох припущеннях щодо індивідуальних переваг товарів і послуг.

Гранична корисність і попит. Доходи і ціни безпосередньо впливають на вибір споживача, визначають його попит, а тим самим і можливість задоволення потреби або отримання певної корисності. Таким чином, можна зробити висновок про те, що корисність і попит взаємопов'язані. Розглянемо цю залежність на прикладі споживання кави даним індивідом.

Припустимо, що споживач здатний виміряти в деяких умовних одиницях корисність, або задоволення, від споживання певної кількості кави на день. Природно, дана оцінка дуже суб'єктивна і буде значно відрізнятися для різних споживачів.

Таблиця 11.1. Загальна і гранична корисність Кількість чашок кави в день Корисність гранична MU загальна TU 1 10 10 2 9 19 3 7 26 4 5 31 5 3 34 6 1 35 За даними табл. 11.1 можна простежити падіння граничної корисності кожної наступної чашки кави, що відображає закон спадної граничної корисності.

Загальна корисність у міру зростання споживання кави зростає і визначається підсумовуванням граничнихкорисностей. Так, загальна корисність другого чашки кави буде дорівнює 10 +9 = 19, третій - 19 +7 = 26 і т.д.

У табл. 11.1 корисність вимірюється умовними одиницями. Якщо ж ми виміряємо корисність в грошових одиницях, то загальна і гранична корисність будуть виражені максимальною сумою грошей, яку споживач готовий заплатити за деяку кількість блага або за його додаткову одиницю. Вираз граничної корисності в грошових одиницях дає можливість споживачеві зіставити її з ціною товару. Якщо ціна однієї чашки кави 10 тис.руб., То споживач обмежиться однією чашкою кави, оскільки корисність другий чашки кави менше ціни. При зменшенні ціни буде вигідно придбання додаткової кількості кави.

Отже, згода споживача придбавати додаткову кількість продукту тільки за умови зниження ціни повністю узгоджується з законом попиту. Висловивши граничну корисність в грошових одиницях, ми спостерігаємо назад пропорційну зави-симость між кількістю споживаного товару і його граничною корисністю (ціною). Таким чином закон спадної граничної корисності перетворюється в закон попиту, а на підставі даних про кількість споживаної кави та граничної корисності може бути побудована крива попиту, що має негативний нахил.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. ЗАГАЛЬНА І граничнихкорисностей економічних благ. закон спадної граничної корисності "
 1. ПОДВИГ
  граничного напруження волі, сил для подолання
 2. Радісна наука
  гранично серйозно. Він пропонував ідею нової науки, що має активний, затверджує характер. Крити-ко-рефлексивний метод, що підриває уявлення здорового глузду, був доповнений їм конструюванням позитивного, життєстверджуючого знання. Радісна наука розкриває світ як сферу буття людини, описує його з точки зору волі до влади. Суть пропозиції Ніцше полягає в тому, щоб зробити науку
 3. Механізми економічної відповідальності.
  Гранично допустимі концентрації, викиди або скиди. До цієї ж групи механізмів віднесемо механізми експертизи (проектів, підприємств), в яких оцінка рівня безпеки (ризику) проводиться експертною комісією, і економічна відповідальність визначається залежно від результатів експертизи. Важливий клас складають механізми відшкодування збитку, в яких економічна відповідальність
 4. 2. Новизна
  корисної моделі, які впливають на досягається результат, тобто знаходяться в причинно-наслідкового зв'язку із зазначеним результатом. Якщо сукупність істотних ознак, достатніх для досягнення забезпечуваного корисною моделлю технічного результату, не є загальновідомою, корисна модель визнається новою. Як і відносно винаходів, новизна корисної моделі встановлюється через
 5. благодіяння
  корисне, морально цінне
 6. Механізми обмеження ризику (квот)
  гранично допустимі концентрації, викиди або скиди. Позначимо w - встановлену квоту на рівень безпеки виробництва. У простому випадку функція штрафів за порушення квоти має вигляд (О, якщо y> w С (y, w) = \ [a (w - y), якщо y
 7. І. Загальні положення
  корисної моделі охороняються нові і промигіленно застосовні рішення, що відносяться до конструктивного виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин (п. 1 ст. 5 Патентного закону РФ). Корисна модель - новий для російського патентного права об'єкт, практика охорони якого поки лише починає складатися. У цьому зв'язку для з'ясування основних його ознак може
 8. Тема 1. ВСТУП у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)
  граничний дохід MR зменшується на величину ТТекс, 14? рівність граничних витрат МС і MR (МС = MR) переміщається на графіку з точки F в точку G (рис . 1.5). При цьому зменшується обсяг виробництва, ціна, дохід підприємства. Q1 Q2 Q3 PDS CC Pw * б Рис. 1.6 Внутрішні субсидії вітчизняного товаровиробника (СС) На малюнку 1.6 Q3-Q1 - імпорт до надання СС. Після
 9. БЛАГОРОДСТВО
  корисних
 10. Специфічні риси філософського знання:
  граничним узагальненням раніше накопичених людством знань; предмет філософії ширше предмета дослідження будь-якої окремої науки, філософія узагальнює, інтегрує інші науки, але не поглинає їх, не включає в себе всенаучное знання, не варто над ним; має складну структуру (включає онтологію, гносеологію, логіку і т.д.) носить гранично загальний, теоретичний характер; містить базові,
 11. Питання 44. Призупинення і перерва перебігу позовної давності, відновлення терміну позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
  корисних властивостей; - розпоряджатися річчю, тобто визначати її юридичну долю (відчужувати її, здавати в тимчасове користування і т. п.). Поряд з цим власник, за загальним правилом, несе тягар утримання майна (ст. 210 ЦК) і ризик його випадкової загибелі чи пошкодження (ст. 211 ЦК). Право власності безстроково і спирається безпосередньо на закон. Право власності захищене від