НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

11.1 Конституційний (статутний) суд суб'єкта Російської Федерації, його місце в судовій системі Російської Федерації. Склад, порядок утворення, повноваження цього суду. Юридичне значення прийнятих ним рішень

Суб'єктом Російської Федерації може створюватися Конституційний (статутний) суд суб'єкта Російської Федерації для розгляду питань відповідності законів суб'єкта Російської Федерації, нормативних правових актів органів державної влади суб'єкта Російської Федерації, органів місцевого самоврядування суб'єкта Російської Федерації конституції (статуту) суб'єкта Російської Федерації, а також для тлумачення конституції (статуту) суб'єкта Російської Федерації.

Конституційний (статутний) суд суб'єкта Російської Федерації допомагає збалансувати брак професіоналізму та компетентності, компетентності, який спостерігається у періодично переобирається органів представницької і виконавчої влади (особливо в перший період після виборів). Діяльність даного суду робить конституційне правосуддя більш доступним, допомагає більш ефективно і швидко вирішувати постійно виникають-щие політичні проблеми, гасити політичні конфлікти між гілками власті46.

Порядок конституційного (статутного) судочинства в суб'єкт Російської Федерації визначається законом суб'єкта Російської Федерації.

На посаду судді конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської Федерації призначаються постановою законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації (п. «з» ч. 3 ст. 5 Федерального закону від 6 жовтня 1999 р. № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації»).

Фінансування конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської Федерації проводиться за рахунок коштів бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерації.

Юридичне значення рішення конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської Федерації закріплено в ч. 4 ст. 27 Федеральним конституційним законом «Про судову систему Російської Федерації», де зазначено, що прийняте в межах повноважень конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської Федерації рішення, не може бути переглянуте ніяким іншим судом.

11.2 Світовий суддя. Порядок призначення на посаду, повноваження мирового судді. Нагляд вищестоящих судів за діяльністю світових суддів

Світові судді в Російській Федерації входять в єдину судову систему Російської Федерації і є суддями загальної

112

юрисдикції суб'єктів Російської Федерації.

Світові судді можуть, як призначатися, так і обиратися. Порядок призначення або обрання мирових суддів може бути певною мірою індивідуальний в кожному суб'єкті Російської Федерації, так як він згідно з ч. 1 ст. 1 Федерального закону «Про мирових суддів у Російській Федерації» встановлюється законами суб'єкта Російської Федерації.

Призначаються (обираються) мирові судді на посаду законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта Російської Федерації або обираються на посаду населенням відповідного судового ділянки в порядку, встановленому законом суб'єкта Російської Федерації.

При цьому у всіх світових суддів однакові повноваження. Вони розглядають у першій інстанції віднесені до їх компетенції кримінальний і цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.

Світовим суддям підсудні кримінальні справи про злочини, за вчинення яких може бути призначено максимальне покарання, що не перевищує трьох років позбавлення волі, за винятком злочинів, перелічених у ч. 1 ст. 31 КПК. Інакше кажучи, світовий суддя по першій інстанції має право розглядати кримінальні справи за такими складам злочинів. 1.

Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю в стані афекту (ст. 113 КК). 2.

Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 114 КК). 3.

Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності (ст. 118 КК). 4.

Погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю (ст.

119 КК). 5.

Зараження венеричною хворобою (ст. 121 КК). 6.

Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження ВІЛ-інфекцією (ч. 1 ст. 122 КК). 7.

Незаконне позбавлення людини свободи, не пов'язане з його викраденням (ч. 1 ст. 127 КК). 8.

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ч. 2 ст. 165 КК). 9.

Умисні знищення або пошкодження чужого майна, якщо ці діяння призвели до заподіяння значної шкоди (ч. 1 ст. 167 КК). 10.

Знищення або пошкодження чужого майна у великому розмірі, вчинені з необережності (ст. 168 КК) 11.

Залучення в заняття проституцією (ч. 1 ст. 240 КК), і по деяких інших складам.

У рамках цивільного процесу світові судді дозволяють: 1)

справи про видачу судового наказу; 2)

справи про розірвання шлюбу, якщо між подружжям відсутній спір про дітей; 3)

справи про поділ між подружжям спільно нажитого майна незалежно від ціни позову; 4)

інші виникають із сімейно-правових відносин справи, за винятком справ про заперечування батьківства (материнства), про встановлення батьківства, про позбавлення батьківських прав, про усиновлення (удочеріння) дитини; 5)

справи з майнових спорів при ціні позову, що не перевищує п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці, встановлених федеральним законом на день подання заяви; 6)

справи, що виникають з трудових відносин, за винятком справ про поновлення на роботі і справ про вирішення колективних трудових спорів; 7)

справи про визначення порядку користування майном. 8)

інші справи, віднесені до підсудності мирових суддів Федеральними законами (ст. 23 ЦПК).

Світовий суддя розглядає цивільні справи за нововиявленими обставинами у відношенні рішень, прийнятих ним у першій інстанції і набрали законної сили.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1 Конституційний (статутний) суд суб'єкта Російської Федерації, його місце в судовій системі Російської Федерації. Склад, порядок утворення, повноваження цього суду. Юридичне значення прийнятих ним рішень "
 1. 3.4 Поняття ланки судової системи та судової інстанції . Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, наглядова інстанція, відновлення справ за нововиявленими обставинами (зважаючи нових і нововиявлених обставин)
  конституційні (статутні) суди суб'єктів Російської Федерації. 3.4.2 Поняття і види судових інстанцій Ланка - це поняття судоустройственних. Судова інстанція - судопроізводственних. Судова інстанція - це передбачений законом порядок розгляду справи в суді. Судовій системі Російської Федерації відомо п'ять загальних порядків здійснення правосуддя (п'ять інстанцій).
 2. 9.3.2.1 Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
  конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» в судових колегіях арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації утворюються судові склади. Також як і у вищестоящих арбітражних судах, вони формуються з числа суддів, що входять до відповідної судову колегію, а за відсутності судових колегій - з числа суддів цього суду. Персональний склад судових
 3. 9.3.2.3 Апарат арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
  конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» до ведення президії; 6) виносити в президію арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації подання: - про затвердження членів судових колегій цього суду (п. 19 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 червня 1996 р. № 7 «Про затвердження регламенту арбітражних судів»); - з питань
 4. 4.2.5 Здійснення правосуддя тільки судом
  конституційним законом «Про судову систему Російської Федерації». Створення надзвичайних судів і судів, не передбачених Федеральним конституційним законом «Про судову систему Російської Федерації», не допускається (ст. 4 Федерального конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації»). Правосуддя в кримінально, цивільному та арбітражному процесах - це діяльність суду з
 5. 4.1. Правосуддя
  конституційне судочинство. Тим часом така позиція не відповідає частині 2 ст. 1 Федерального закону «Про мирових суддів у Російській Федерації» 25, в якій йдеться про здійснення правосуддя у справах про адміністративні правопорушення, та частини 4 пункту 3 постанови Конституційного Суду РФ від 16 червня 1998 р., де конституційне судочинство іменується особливою формою
 6. 3.3 Поняття судової системи. Судова система Російської Федерації, її структура
  конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації» судова система Російської Федерації встановлюється Конституцією РФ і Федеральним конституційним законом «Про судову систему Російської Федерації». Створення в Російській Федерації надзвичайних судів не допускається. Судова система Російської Федерації це взаємозалежних і взаємообумовлених єдина система
 7. 10.2 Чисельний склад Конституційного суду РФ. Вимоги, що пред'являються до кандидатів на посаду судді Конституційного суду РФ, термін повноважень. Порядок припинення або призупинення повноважень судді Конституційного суду РФ
  конституційному закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації» виключно у пленарних засіданнях, вирішуються у засіданнях палат Конституційного Суду РФ. Зокрема, в засіданнях палат: 1) дозволяються справи про відповідність Конституції РФ: а) федеральних законів, нормативних актів Президента РФ, Ради Федерації, Державної Думи, Уряду РФ, б) законів та інших
 8. 9.2 Завдання арбітражних судів
  конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації», ст. 2 АПК та ст. 1.2 КоАП перед арбітражними судами стоять наступні цілі та завдання. Безпосередня мета: а) захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, а також прав і законних інтересів Російської Федерації, суб'єктів
 9. 9.6 Вищий Арбітражний суд РФ
  конституційності зазначених у ч. 2 ст. 125 Конституції РФ законів, інших нормативних актів і договорів; 5) звертається до Конституційного Суду РФ із запитом про перевірку конституційності закону, застосованого чи підлягає застосуванню у справі, розглянутому їм в будь-якої інстанції; 6) вивчає та узагальнює практику застосування арбітражними судами законів та інших нормативних правових актів,
 10. Глава 10. Конституційний суд Російської Федерації
  суд Російської
 11. 1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
  конституційний контроль, 2) правосуддя; 3) організаційне забезпечення діяльності судів; 4) прокурорський нагляд і інші напрямки діяльності прокуратури; 5) виявлення та розслідування злочинів: - попереднє слідство, - дізнання, - оперативно-розшукова діяльність; 6) кримінально-виконавча діяльність; 7) нотаріальні дії; 8) юридична
 12. 4.2 Демократичні основи (принципи) правосуддя 4.2.1
  конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської Федерації. Діяльність з розгляду і вирішення кримінальних і цивільних справ істотно відрізняється від однойменної діяльності, у справах про адміністративні правопорушення, а також судочинства, здійснюваного Конституційним Судом РФ, конституційними (статутними) судами суб'єкта Російської Федерації. Тому тут,
 13. 9.6.2.1 Пленум Вищого Арбітражного Суду РФ
  конституційності законів, інших нормативних правових актів і договорів; 4) обирати за поданням Голови Вищого Арбітражного Суду РФ ( в тому числі неодноразово) секретаря Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ з числа суддів Вищого Арбітражного Суду РФ строком на три роки; 5) вирішувати питання про введення суддів Вищого Арбітражного Суду РФ до складу Президії Вищого
 14. 3.2 Суд як орган судової влади
  конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації»). Основна характеристика суду як органу судової влади дана при характеристиці самої судової влади. Склади суден будуть розглянуті в розділах про судову систему, судових інстанціях, принципах правосуддя. Організації та компетенції окремих різновидів судів (судам загальної юрисдикції, арбітражним судам, Конституційному Суду
 15.  9.4.2.1 Президія арбітражного апеляційного суду
    конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» до ведення президії; 7) здійснює загальне керівництво апаратом арбітражного апеляційного суду, призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду; 8) представляє арбітражний апеляційний суд у відносинах з державними, громадськими та іншими органами ; 9) видає накази і
 16.  9.6.2.4 Судові склади Вищого Арбітражного Суду РФ
    конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації»); 4) за необхідності скликає Президія Вищого Арбітражного Суду РФ (ч. 1 ст. 17 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації»), 5) головує на засіданнях Пленуму та Президії Вищого Арбітражного Суду РФ, а також виносить на розгляд Пленуму та Президії
 17.  8.1 Верховний Суд Російської Федерації - судовий орган, який очолює системи цивільних і військових судів загальної юрисдикції. Склад і структура Верховного Суду РФ. Порядок формування
    конституційного закону «Про військових судах Російської Федерації»). 2. Приймати рішення про зміну територіальної підсудності кримінальних і цивільних справ на території, де введено надзвичайний стан (ч. 3 ст. 36 Федерального конституційного закону «Про надзвичайний стан»). 3. Представляти на розгляд Президента РФ або Уряду РФ рекомендації про укладення,
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка