НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

10.9. Діагностика привабливості праці (В. М. Снєтков)

Інструкція. Перед вами опитувальник, який містить ряд суджень про різні

аспектах роботи в трудових колективах. Серед запропонованих суджень немає поганих

або хороших, всі вони важливі, але для кожної людини кожне по-своєму.

У першій частині завдання просимо вас оцінити за десятибальною шкалою ступінь

справедливості перерахованих суджень для вашої особистої роботи в даному

колективі (на ділянці або в бригаді). Причому 10 балів - це абсолютно (на

100%) справедливо, тобто оцінюється якість постійно присутня. Якщо ж,

хоча б і дуже рідко, якість не виявляється, то слід ставити 9 балів

і так далі до 0, який позначає повна відсутність даної якості, то

є ніколи такого не буває. Для відповіді вам необхідно написати в

відповідній графі відповідного листа той бал, який виражає вашу думку з

даному судженню.

У другій частині завдання використовується той же опитувальник. Але тепер вам слід

відповісти на питання: «Якби у вас раптом з'явилася можливість змінити цю

роботу на іншу, то ви б обрали ту, в якій .. . ». При виконанні цієї частини

роботи вам слід передусім орієнтуватися на свої особисті бажання і

інтереси, тобто зазначити, що для вас у роботі найбільш важливо, а що найменш .

У відповідях будьте самостійними, постарайтеся висловити свою особисту думку з

кожному пункту, нічого не пропускайте,

Результати окремих анкет ніде обговорюватися не будуть і оголошенню не

підлягають.

Протокол опитування

Цех, отдел________

Спеціальность______________

_ Ділянка, лабораторія____________. . Розряд _

Стать: чоловіча жіноча (потрібне підкреслити) Возраст_____Образованіе______

Середньомісячна зарплатас урахуванням всіх преміальних_____

Стаж роботи: на цій ділянці / отделе________в цієї посади

Яка ймовірність того, що при випадку ви підете з цього місця роботи?

Обведіть гуртком потрібну цифру:

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 1 0

Визначте середнє арифметичне значення за кожною шкалою окремо в

першої та другої частини завдання,

Бланк відповідей Перша частина

Номер л / л Бал Номер п / п Бал Номер

п / п бал Номер

п / пБалл Сума Середня По рядку I 15 29 43 2 16 30 44 3 17 31

45 4 18 32 46 5 19 33 47 І 20 34 48 7 21 - 35 49 8 22 36

50 У 23 37 51 10 24 38 52 25 листопада 39 53 \ 1 26 40 54 13 27

41 55 14 28 42 56 Друга частина

Номер п / пВаллНомер п / пБаялНомер п / пБаллНомерБаллСумма Середня

За рядками,-М, +115294321630443173! 4541832465193347620344872135498223650923375110

24385211253953122640541327415514284256

Опитувальник

1 У роботі завжди є щось нове, незнайоме і тому цікаве

+109876543210 2 Хороші, нешкідливі для людини санітарно-гігієнічні умови

праці 10987654321 0 3 В колективі теплі і дружні відносини між людьми

109876543210 4 У мене багато товаришів по роботі, які мене цінують і поважають

+109876543210 5 Є можливість підвищувати свою кваліфікацію, професійну

грамотність 109876543210 6 Висока середньомісячна зарплата. 109876543210 7 В

колективі існують відносини непримиренності до нехлюйству, нечесності,

безгосподарності. 109876543210 8 У колективі більшість

висококваліфікованих, грамотних працівників. 109876543210 9 У більшості

членів колективу відповідальне ставлення до своїх обов'язків. 109876543210 10

Завжди своєчасний ремонт техніки та обладнання, пхтавка сировини і матеріалів

+109876543210 11 У колективі постійно зростає продуктивність праці.

109876543210 12 Робота проста, не вимагає спеціальної підготовки. 109876543210

13 0 моїй роботі не соромно розповісти друзям та знайомим. 109876543210 14 В

процесі роботи завжди є можливість переговорити з товаришами по роботі.

109876543210 15 Робота вимагає спеціальних знань і умінь. 109876543210 16

Робота безпечна, не містить травмонебезпечних ситуацій. 109876543210 17

Більшість у колективі - приємні і симпатичні люди, з якими можна не

тільки добре попрацювати, а й чудово відпочити.

109876543210 18 Я користуюся

авторитетом і довірою серед працівників нашого колективу. 109876543210 19 Є

можливість попрацювати на різних операціях, верстатах, освоїти суміжні

професії. 109876543210 20 Великі премії. 109876543210 21 В колективі

склалися стосунки взаємодопомоги і співпраці. 109876543210 22 Більшість

членів колективу мають середню, в тому числі середньотехнічна, і незакінчена

вищу освіту. 109В76543210 23 У колективі відсутні які б то не

було порушення трудової дисципліни, правил техніки безпеки, запізнення і т.

п. 109876543210 24 В колективі повністю відсутня робота в надурочний

час та вихідні дні. 109876543210 25 В колективі постійно знижується

собівартість продукції. 109876543210 26 Робота легка, не викликає фізичного

перевтоми. 109876543210 27 Моя робота має велике значення для

діяльності всього колективу. 109876543210 28 Керівник часто обговорює зі

мною різні виробничі питання. 109876543210 29 Робота різноманітна,

вимагає кмітливості, змушує думати. 109876543210 30 Хороше, зручне

обладнання та техніка. 109876543210 31 В колективі відсутні які б то не

було конфлікти між працівниками. 109876543210 32 Адміністрація підприємства

цінує мене як працівника. 109876543210 33 Є можливість і створені всі

умови для навчання. 109876543210 34 Висока оплата понаднормових годин і роботи в

вихідні дні. 109876543210 35 В колективі відносини між людьми будуються на

основі високої вимогливості і принциповості. 109876543210 36 Більшість

працівників мають чітко виражену політичну позицію. 109876543210

Продовження 37 Більшість членів колективу характеризуються творчим

ставленням до праці. 109876543210 38 Робота ритмічна, без штурмівщини.

109876543210 39 В колективі зовсім немає браку в роботі. 109876543210 40 Умови

роботи дозволяють вибрати для себе зручний темп. 109876543210 41 Продукція,

яку я випускаю, дуже важлива. 109876543210 42 Керівник завжди

цікавиться моїми особистими справами. 109876543210 43 Робота вимагає високої

кваліфікації. 109876543210 44 Добре оформлені місця загального користування:

столові, душові, роздягальні та пр. 109876543210 45 В колективі склалася

атмосфера довіри і доброзичливості людей один до одного. 109876543210 46 Мій

керівник мене поважає. 109876543210 47 Є можливість постійно підвищувати

свою економічну, правову грамотність 109876543210 48 Хороше забезпечення

членів колективу путівками, житлом, дитячим садом, літнім

табором для дітей та ін 109876543210 49 Висока організованість і згуртованість

всього колективу. 109876543210 50 Більшість у колективі активно беруть участь в

суспільного життя цеху, підприємства. 109876543210 51 В колективі кожен

вважає своїм обов'язком боротися за підвищення якості продукції. 109876543210 52

Зручна змінність, 109В76543210 53 У колективі завжди строго виконуються всі

планові показники. 109876543210 54 Робота не накладає на людину великої

відповідальності. 109876543210 55 Наш колектив відіграє важливу роль у житті всього

підприємства. 109876543210 56 Члени колективу часто проводять разом вільний

від роботи час. 09В76543210

Обробка й інтерпретація результатів

Визначити ступінь суб'єктивної привабливості роботи для людини в

даному колективі шляхом знаходження різниці середніх арифметичних значень

шкал між першою і другою частинами (М, - Мг). Тут важливе значення мають

величина різниці і знак: негативні значення інтерпретуються як

незадоволеність тим чи іншим аспектом роботи; позитивні - як

привабливість даного аспекту для людини.

Ключ

Для зручності обробки всі досліджувані потреби зведені в 14 шкал і дано у

листі відповідей построчно:

1.Потребності у творчій і цікавій роботі.

2.Потребность в сприятливих умовах праці.

3. Потреба в теплих і довірчих відносинах в колективі.

4. Потреба у визнанні, в особистому авторитеті.

5.Потребность у власному розвитку.

6.Потребность в особистому матеріальному і соціальному забезпеченні.

7.Потребность в принципових і вимогливих взаєминах в

колективі.

8.Потребность в індивідуальному розвитку всіх членів колективу.

9.Потребность в активній життєвій позиції всіх членів колективу.

10.Потребность у хорошій організації праці.

11.Потребность у виробничих успіхах всього колективу.

12.Утілітарная потреба (потреба в задоволенні вузьких особистих

інтересів).

13.Потребность в суспільному визнанні особистого внеску і важливості роботи

колективу в цілому.

14.Потребность в спілкуванні як по «вертикалі», так і по «горизонталі».

10.10. Визначення діяльнісної ефективності організації (В. Зигерт, Л.

Ланг)

Інструкція. Вам пропонується оцінити 22 судження, відзначаючи хрестиком один з

варіантів відповіді («ні», «швидше ні», «скоріше так», «так»).

Судження (гіпотетичні ситуації) НетСкорее немає Швидше так давши випадку зривів

і невдач в першу чергу завжди йде активний пошук винних. Багато

співробітники про всяк випадок прагнуть убезпечити себе за допомогою доповідних

записок, інструкцій і інших паперів. Доступ до інформації визначається

становищем співробітника, а не його службовими функціями. Немає ясності в тому,

які цілі в даний момент вважаються пріоритетними. Багатьом співробітникам вони не

відомі. Якщо допущена помилка або промах, то першим про це дізнається не

допустив її працівник, а його начальник чи колеги. Присутній і навіть

панує «отдельских егоїзм». Співробітники рідко ототожнюють себе з

прийнятими рішеннями. Вони найчастіше сприймають ці рішення не як свої.

Текучка або рутина віднімають масу часу, спокійно зайнятися своєю

безпосередньою роботою важко. Часто заважають аврали. Керівники не прагнуть будувати управління на колективних засадах, хоча іноді і говорять про

необхідності цього. Коли мова заходить про керівників, про них зазвичай

кажуть в ключі «ці там, нагорі», а не «один з нас». Більшість

конфліктів частіше виникають через дрібниць. Наради тривають занадто довго і

завершуються найчастіше «накачуванням», тобто безрезультатно. Іноді вони зводяться

до боротьби амбіцій. Наскільки добре працівник справляється зі своїми

обов'язками, він дізнається вкрай рідко. Часто він навіть не знає, на основі яких

критеріїв його оцінюють. Співробітникам важко, а часто безперспективно

пропонувати нові ідеї щодо вдосконалення технологічних або управлінських

 процесів. Ентузіазм у роботі - це доля «диваків». Керівництво чітко 

 ділить всіх співробітників на дві частини: ті, з якими воно починало, люди "першого 

 призову », і новачки, яким ще належить довести, що вони можуть бути 

 «Своїми». Більшість співробітників чітко дотримуються регламенту і 

 інструкцій і рідко виходять за їхні рамки. Коли керівники оцінюють роботу 

 підлеглих, то це найчастіше відбувається на емоційному рівні або на донових 

 більш-менш поверхневих спостережень. Багатьох співробітників часто відвідує 

 думка, навіщо потрібно було так довго і багато вчитися, якщо все одно твої знання і 

 досвід майже нікому не потрібні і рідко використовуються в роботі. Критика 

 недоліків у роботі з вуст рядових співробітників не заохочується. Більшість 

 співробітників влаштовує сформований стиль управління. Вони звикли бути веденими. 

 Зусилля і старання співробітників не завжди адекватно оцінюються і 

 винагороджуються. Багато в чому це залежить або від випадкових факторів, або від 

 ступеня близькості до начальства. 

 Інтерпретація 

 На початку необхідно визначити суму хрестів за варіантами. Чим вище буде 

 отримана сума за варіантами «ні» і «скоріше ні», тим вище зрілість 

 організації, тим ближче вона до сучасної демократичної форми розвитку. 

 Максимальний результат по кожному стовпчику - 22 бали, Чим вище показник, 

 набраний по колонках «швидше так», «так», тим більше даних на користь відсталості 

 організації, її безперспективності. 

 « Попередня

 Наступна »  = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.9. Діагностика привабливості праці (В. М. Снєтков)"
 В.М. Блейхер І.В. Крук. Патопсихологическое діагностика, 1986
 1.  Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002

 2.  Черніков А.В.. Системна сімейна терапія: Інтегративна модель діагностики. - Вид. 3-е, испр. і доп. М.: Незалежна фірна "Клас",. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії, вив. 97)., 2001

 3.  Контрольні питання 1.

 4.   праці (порівняльний аналіз концепцій «економічного» людини на початку, в кінці XX в. і на початку XXI ст.). 2. Трудова мотивація: сутність, структура та напрямки змін: 1930-і і 1990-і рр.. 3. Сучасний етап наукової організації праці: нові форми з'єднання працівника і техніки (технології). 4. Формування професіоналізму - провідне вимога до якості праці: загальне і специфічне
   Тощенко Ж.Т., Цвєткова Г.А.. Соціологія праці. Підручник для вузів. - М.: Центр соціального прогнозування і маркетингу, - 464 с., 2012
 5.  53.ЗНАЧЕНІЕ ПРАЦІ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

 6.   праці в розвитку особистості загальновизнано. Можливості для цього розвитку містяться уже в самих знаряддях, - предметах і результатах праці. В знаряддях праці, крім призначення, втілено пізнання людиною явищ, закони, властивості і умови існування предметів. Умови праці теж повинні бути пізнані людиною. Предмет, знаряддя і умови праці є найбагатшим джерелом знань про істотну
   ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ Взаємодія В СИСТЕМІ батько-дитина
 7.   діагностики. При цьому в зону діагностики можуть потрапляти як особистісні характеристики дітей та батьків, так і характеристики ро-дітельско-дитячих відносин і взаємодії. У груповій роботі з батьками основний акцент робиться на діагностиці сфери відносин та взаємодії. Останні тісно пов'язані один з одним: відносини включаються в реальну взаємодію і в якості умов, і в
   Балабанова Л.М.. Судова патопсихологія (питання визначення норми і відхилень). - Д.: Сталкер. - 432 с., 1998
 8.  5.2. Процедурно-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

 9.   діагностики може здійснюватися у вигляді окремої майстерні (3 - 5 днів) або включатися в більш тривалі програми. Даний цикл носить назву "Тренінг терапевтичних навичок роботи з сім'єю" і є першим із шести в дворічну програму підготовки сімейних терапевтів, що проводиться при Інституті групової та сімейної терапії (м. Москва). Навчання проходить в групі чисельністю 10 - 20
   Підсумковий тест 1.
 10.   праці - це ... 2. Підставою для групування соціально-трудових відносин можуть бути ... 3. Найважливіші соціальні процеси у сфері праці - це ... 4. Підставою для виділення «процесу розвитку» в трудовому колективі є ... 5. Соціологія праці є інструментом ... 6. Два види праці можна виділити по наступному одній підставі ... 7. Підприємців, бізнесменів відносять до
  труда - это... 2. Основанием для группировки социально-трудовых отношений могут быть... 3. Важнейшие социальные процессы в сфере труда - это... 4. Основанием для выделения «процесса развития» в трудовом коллективе является... 5. Социология труда является инструментом... 6. Два вида труда можно выделить по следующему одному основанию... 7. Предпринимателей, бизнесменов относят к
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка