НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціальна робота → 
« Попередня Наступна »
Невлева І. М., Соловйова Л.В. Теорія соціальної роботи: Навчальний посібник. - Білгород: Кооперативний освіта. - 431 с., 2005 - перейти до змісту підручника

10.5. Соціальна робота в сільській місцевості та її особливості

Проблема соціального захисту людини, що проживає в непростих соціальних і економічних умовах життя сучасного села, актуальна як для стабільно розвивається, так і для кризового суспільства. Сільський сектор нашої країни, де сьогодні проживає 27% населення (21 млн. жінок, 19 млн. чоловіків), завжди відрізнявся більш низьким рівнем соціального життя, важкими умовами праці та побуту.

Мета соціальної роботи на селі - вносити соціальні зміни в життя людини, його сім'ї, життя громади. Всі кошти соціальної роботи на селі мають бути використані в ім'я благополуччя сільського жителя, розвитку ресурсів для задоволення індивідуальних, групових, суспільних потреб. Захист соціальних прав жителів села стає найважливішим завданням соціальної роботи.

Специфіка соціальної роботи на селі враховує наступне: -

обмежений доступ до послуг. Більшість сільських жителів мають обмежений доступ до таких соціальних послуг, як: освіта, охорона здоров'я, культура, соціальне забезпечення, психіатрична допомога та ін Обмежено доступ жителів села до послуг інженерної інфраструктури - водопостачання, газифікації, санітарного очищення, електропостачанню, телекомунікацій. Багато сільські жителі, переважно похилого віку, живуть у віддалених селах, де часто немає доріг, магазинів, медпунктів, телефонів; -

низький рівень державної соціальної допомоги. Соціальні служби, як правило, розташовані в містах і райцентрах. Багато сільські жителі взагалі не отримують ніякої соціальної допомоги через відсутність в громадах професійно підготовлених кадрів, через бездоріжжя, відсутності транспортних засобів.

-

Обмеженість джерел громадської та приватної підтримки. У сільській місцевості дуже мало активно діючих громадських організацій соціального спрямування. Іноді функцію соціальної допомоги населенню добровільно бере на себе будь-який інститут (школа, церква, сільський клуб, музей). Трохи на селі представників нового соціального прошарку суспільства - підприємців, здатних і охочих надати фінансову підтримку розвитку соціальної роботи на селі; -

ізольованість і територіальна віддаленість. Сільські жителі, що проживають на території однієї сільської (селищної) адміністрації, як правило, розпорошені на великих площах віддалених один від одного сіл; -

відсутність конфіденційності. У невеликих містах, робочих селищах, селах і тим більше в селах неможливо підтримувати той рівень конфіденційності, який може бути забезпечений в містах; -

консерватизм та соціальна інертність. Сільські жителі в силу своєї ментальності і способу життя менш мобільні, ніж міські жителі; -

низький освітній рівень населення. Рівень освіти сільських жителів набагато нижче, ніж міських; -

слаборозвинена соціальна інфраструктура. Соціальна робота на селі здійснюється в умовах слаборозвиненою соціальної інфраструктури.

Роботу в сільській громаді можна кваліфікувати як одну із складних сфер соціальної роботи, що вимагають суворого професійного відбору фахівців.

Практика показує, що для сільської соціальної практики в цілому характерно рішення типових проблем: -

надання соціально-терапевтичної допомоги людям у набутті душевної рівноваги; -

інформування про права та пільги громадян, гарантованих державою; -

забезпечення дозвільної зайнятості дітей, підлітків, молоді, дорослого населення; -

забезпечення трудозанятого підлітків , молоді з наступною оплатою праці; -

Трудообеспеченность громадян, сприяння у пошуках нових робочих місць, перепідготовці фахівців; -

допомогу соціально неблагополучним сім'ям, усунення причин соціального неблагополуччя; -

допомогу молодим сім'ям, які мають дітей дошкільного віку, які виховуються вдома, впровадження альтернативних форм дошкільної освіти; -

сприяння біженцям, вимушеним переселенцям і безробітним городянам у працевлаштуванні, соціальної адаптації до нових умов життя.

Як бачимо, соціальна робота на селі, будучи новим видом професійної діяльності, повинна вписатися в складну систему соціальних відносин, що базуються на історичних, культурних, господарських традиціях тієї чи іншої сільської спільності, і зайняти в ній свою нішу. Щоб це сталося, важливо добре знати і розуміти психологію сільського жителя, шанобливо ставитися до традицій даної місцевості, використати історичний досвід соціального захисту людини і при цьому привнести новітні професійні знання в надання допомоги людині, його родині, громаді.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. Соціальна робота в сільській місцевості та її особливості "
 1. Глава III Виконавчі органи сільської Ради
  роботи сільська Рада з кількістю жителів понад 5000 чоловік обирає президію h а) в складі 3 осіб - голови сільської Ради, його заступника та секретаря сільської Ради в тих випадках, коли секретар сільської Ради обирається з числа членів, б) в складі 2 осіб - голови сільської Ради та його заступника в тих випадках, коли секретар сільської Ради обирається не з
 2. Гл а в а VII Права та обов'язки членів сільської Ради 38.
  Сільської Ради зобов'язаний відвідувати засідання сільської Ради і виконувати обов'язки, покладені на нього сільською Радою. 39. Члени сільської Ради мають право входити до сільська Рада або її президія з пропозиціями з питань, що належать до відання сільської Ради. 40. Члени сільської Ради можуть виступати від імені сільської Ради їв те-випадку, якщо вони уповноважені на те
 3. Глава IV Уповноважені сільської Ради 20.
  Сільські Ради в окремих селищах, що об'єднуються сільською Радою, що нараховують не менше 100 жителів, а також в окремих ділянках територіально розтягнутого селища, в фабрично-заводських поселеннях, радянських господарствах і т. п. сільська Рада обирає зі свого середовища уповноважених. 21. Уповноважені сільської Ради можуть скликати під своїм головуванням наради членів сільських
 4. Глава V Комісії сільської Ради 27.
  Роботу, покладену на сільська Рада, а також для виробництва підготовчих робіт та обстежень окремих галузей сільській роботи при сільській Раді утворюються комісії у справах: 1) земельною, 2) культурно-освітнім, 3) фінансово- Господар-ського і наданню сприяння громадським організаціям (кооперативним, КВП, КНС і т. п.), 4) адміністративним, благоустрою та санітарним.
 5. В області адміністративної 1)
  робіт, в силу розпоряджень вищих органів влади та сільської Ради. 5) Ведення актів цивільного стану. 6) Видача різних посвідчень громадянам даній місцевості на підставі існуючих про те постанов. 7) Виконання нотаріальних функцій у випадках і в порядку, законом вказаних. 8) Проведення виборів нарзаседателей в порядку, встановленому в законі. 9)
 6. Глава VI Збори виборців 35.
  Сільської Ради або його голова скликає періодичні збори виборців, на яких мають право бути присутніми всі особи, що користуються правом виборів до Рад. Примітка 1. Збори виборців кожного разу обирає собі голови. Примітка 2. Скликання загальних зборів виборців за вимогою не менше 1/5 числа виборців обов'язковий. У цьому випадку до порядку денного загальних
 7. Глава II Права та обов'язки сільської Ради 11.
  Роботи на селі, і заява відводів проти останніх. 5) Призначення зсув молодших і старших сільських виконавців, згідно з положенням про них. 6) Скликання зборів виборців з метою освідомлення-їх про діяльність сільської Ради і залучення трудящих мас у справу радянського будівництва, а одно для оголошення і роз'яснення законів Робітничо-Селян-ського Уряду та
 8. Глава I Організація сільських Рад
  роботи мають уповноважених сільської Ради (ст. 21). Примітка. Території розтягнутих селищ розділяються на ділянки за постановою сільської Ради, затвердженим районним виконавчим комітетом. 4. Сільська Рада обирається громадянами, які перебувають на його території і користуються виборчими правами, згідно з Конституцією УРСР і положенню про виборчі права громадян
 9. В області господарської 1)
  роботі підприємств. 3) Вживання заходів-до справного стану і ремонту мостів, грунтових і шосейних доріг, що перебувають у віданні сільської Ради. 4) Сприяння всім видам кооперації. 5) Організація протипожежних заходів. 6) Вживання заходів з охорони від псування і руйнування громадських будинків і споруд. 7) Сприяння всім видам сільського домобудівництва. 8)
 10. В області фінансової 1)
  работке районного бюджету та всебічне сприяння його успішному
 11. 2. Мухи
  сільській місцевості, агітуйте сусідів на боротьбу з мухами: мухи в селі
 12. Глава IX Виборча система
  соціального походження, майнового стану і минулої діяльності, мають право брати участь у виборах депутатів і бути обраними, за винятком божевільних і осіб, засуджених судом з позбавленням виборчих прав. Стаття 103. Вибори депутатів є рівними: кожний громадянин має один голос; всі громадяни беруть участь у виборах на рівних підставах. Стаття 104. Жінки
 13. Заславська Тетяна Іванівна (р. 1927)
  соціальні групи суспільства не в однаковій мірі зацікавлені в науково-технічному та соціально-економічному прогресі. Економічна соціологія досліджує соціально-економічний розвиток підприємств регіону, країни як результат економічної діяльності беруть участь у ній суспільних груп. Основні праці: Розвиток сільських поселень (у співавторстві). М., 1977. Введення в соціологію
 14. Глава IX Виборча система
  соціального походження, майнового стану і минулої діяльності, мають право брати участь у виборах депутатів і бути обраними, за винятком божевільних і осіб, засуджених судом з позбавленням виборчих прав. Стаття 114. Вибори депутатів є рівними: кожний громадянин має один голос; всі громадяни беруть участь у виборах на рівних підставах. Стаття 115. Жінки користуються
 15. ПОЛОЖЕНІЕ50 про сільських Радах АМСРР
  сільських Радах
 16. Жуков В.І.. Настільна книга соціального працівника. Навчально-методичний посібник під загальною редакцією академіка, 2008

 17. У сфері адміністративної та охорони революційного порядку 1)
  робіт, відбуваються за місцем проживання порушника, не більше одного робочого дня за порушення обов'язкових постанов, що видаються вищестоящими виконавчими комітетами, якщо це право буде надано сільським Радам в самому обов'язковому постанові. 4) Вживання заходів з охорони революційного порядку і спокою на підставі існуючих законоположень. 5) Боротьба з усякого
 18. 5.2 Соціально-статистичні дослідження в першій половині XIX в.
  Соціально-статистичні дослідження до середини XIX в. ланд "(1791 - 1799), що зайняв 21 тому [9]. Вони суттєво вплинули на підготовку і проведення загальнонаціонального перепису населення. Наприкінці століття з'явилося гучне" Перше дослідження про населення "Мальтуса (1798). У 1801 р. відбулася перша перепис населення Англії. Її результати стали базою даних про чисельність
 19. Місцеві органи державної влади
  сільські Ради депутатів трудящих обираються відповідно трудящими району, міста, селища, села і села строком на 2 року. Стаття 51. Ради депутатів трудящих (району, міста, селища, села) керують культурно-політичним і господарським будівництвом на своїй території, встановлюють місцевий бюджет, керують діяльністю підлеглих їм органів управління, забезпечують
 20. 2.3 . Обов'язки рятувальників і правові норми
  соціальне забезпечення за віком; - на правовий захист своїх трудових прав; - на обов'язкове державне соціальне
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка