НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

10.3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

сандально структура трудової організації - це її будова, яка визначається складом і поєднанням в ній різних соціальних груп. Під соціальною групою розуміють звичайно сукупність працівників, що володіють будь-яким загальним, об'єднуючим їх соціальним ознакою, властивістю, наприклад, рівнем освіти, професією, стажем роботи і тд.

Соціальна структура трудової організації - це важливий параметр, що впливає на ефективність діяльності підприємства. Сприятлива соціальна структура сприяє розвитку трудової активності, творчої ініціативи, високої дисципліни праці та pостом його ефективності. Несприятлива - утруднює ефективне рішення виробничих завдань.

Залежно від наявності тих чи інших соціальних груп обра ^ зуются різні соціальні зрізи трудової організації. У цей зв'язку виділяють такі різновиди соціальної структури: функціонально-виробнича, національна, професійно-кваліфікаційна, демографічна, соціально-психологічна та ін

Функціонально-виробнича структура складається з функцій, виконуваних працівниками, і їх функціональних груп: службовців, робітників, молодшого обслуговуючого персоналу, учнів, воєнізованої та пожежної охорони ітд.

Ці функціональні групи об'єднуються у виробничі підрозділи, що мають ієрархію і підлягають певним посадовим особам.

Національна структура колективу ще порівняно недавно мала другорядне значення. Однак з розпадом СРСР, зростанням сепаратизму і національної самосвідомості національний склад трудової організації стає помітним фактором стабільності або, навпаки, підвищеної напруженості.

Професійно-кваліфікаційна структура утворюється працівниками різних професійних груп, що поділяються за рівнем кваліфікації, освіті, виробничому стажу.

Демографічна структура трудової організації (колективу) визначається його складом за віком, статтю. Соціологічні дослідження підтверджують, що одностатевий колектив менш ефективний, ніж різностатевий. Велике значення має також "поєднання" вікових груп. Переважання людей старшого віку характеризується високої трудової і виробничої дисципліною, але при цьому зростають елементи консерватизму до новацій, підвищується рівень втрат робочого часу через зростання захворювань працівників і т.

д. Переважання молоді також відрізняється специфічними проявами: підвищеної плинністю кадрів, більш швидкою реакцією на нововведення та ін

Соціально-психологічні групи формуються по спільності інтересів, ціннісних орієнтації, захоплень. До їх складу можуть входити працівники різних цільових груп.

Сукупність зазначених, а також інших соціальних груп формує в трудовій організації певний морально-психологічний клімат, особливості ставлення до праці, стан згуртованості чи роз'єднаності, більшою чи меншою зацікавленості в досягненні загальних цілей виробництва і тд.

У завдання соціологів на підприємстві входить вивчення соціальної структури організації, її змін, виявлення позитивних і негативних тенденцій в динаміці соціальних груп, розробка заходів, спрямованих на оптимізацію соціальних процесів через зміну соціальної структури.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "
 1. 10.4. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЇЇ СТРУКТУРА
  соціальна підсистема. Соціальна організація являє собою систему соціальних груп і відносин між ними. У ній взаємодіють різні соціальні групи, члени яких інтегровані інтересами, цілями, цінностями, нормами, що базуються на основі спільної діяльності Соціальна організація промислового підприємства являє собою систему соціальних груп, що виконують
 2. Контрольні питання 1.
  Соціально-психологічних відносин на виробництві - від Мейо до Миксон). 7. Етапи залучення працівника в управління виробництвом. 8. Типології та форми трудових конфліктів (XX в. - Початок XXI ст.). 9. Трудовий потенціал: сутність, структура, функції. 10. Основні етапи формування та розвитку професійної освіти в Росії. 11. Характеристика базових понять соціології праці в
 3. Підсумковий тест 1.
  Соціально-трудових відносин можуть бути ... 3. Найважливіші соціальні процеси у сфері праці - це ... 4. Підставою для виділення «процесу розвитку» в трудовому колективі є ... 5. Соціологія праці є інструментом ... 6. Два види праці можна виділити по наступному одній підставі ... 7. Підприємців, бізнесменів відносять до соціального прошарку ... 8. «Ручний» працю відноситься
 4. 10.2. ПОНЯТТЯ І ЕЛЕМЕНТИ ТРУДОВОЇ СЕРЕДОВИЩА
  соціальних наслідків. Зміна матеріальних елементів фізичка трудового середовища, складових частина природи, відбувається повільніше і до певного моменту з меншим числом соціальниx наслідків. Положення людини в трудовому середовищі різна і залежить від того, переважають чи у фізичній трудової середовищі матеріальні фактори, що є частиною природи, або матеріальні фактори, що є
 5. ТЕМА 4 Виробництво соціальної структури
  соціальної природи, частіше їх кропітка праця приносить лише окремі крупиці дорогоцінного знання, які не дуже складаються в цілісну картину. За що дістався «осколках» професіонали і «стихійні» соціологи судять про суспільство, його структуру та культурі, будують припущення про розвиток соціальних подій, концептуалізуються уявлення про організацію їх суспільного миру. Як ми визначили вище,
 6. Заняття 12.4. Практичне заняття з теми «Прогнозування конфліктів в організації» (проводиться методом аналізу робочих документів)
  соціальна група; об'єднує людей на основі спільної мети, діяльність яких свідомо координується і направляється в інтересах досягнення цієї мети; д) організована соціальна група на основі об щей мети. 2. Конфлікт в організації - це: а) конфлікти між суб'єктами соціальної взаємодії, що виникають всередині організації, б) конфлікти між суб'єктами
 7. ПЕРЕДМОВА
  соціально-трудових відносин в галузі трудових ресурсів , ринку праці та зайнятості, що передбачають створення умов ефективного функціонування трудових ресурсів; - економічні напрями в галузі підвищення ефективності трудової діяльності (фактори, умови, резерви, показники) в кодификационном вигляді, враховуючи перехідний період до ринкових відносин; - мотиваційні та
 8. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000

 9. Запитання для самопідготовки
  соціальна нерівність? У чому воно проявляється? 2. Розкрийте поняття «соціальна позиція». 3. Що таке статус? Чим різняться аскриптивних і який досягається статуси? 4. Які соціальні стани описує соціальна стратифікація? 5. У яких напрямках можуть відбуватися індивідуальні переміщення і в яких - групові? 6. Які кількісні та якісні методи дослідження соціального
 10. 13.1. ТРУДОВЕ ПОВЕДІНКА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА
  соціальну поведінку і його модифікації - трудове, економічне, організаційне, функціональне, комунікаційне, виробниче, демографічне, нормативне та девіантна. У них відображені властивості основних суб'єктів соціального життя: особистості, групи, колективу. Соціальна поведінка - похідна компонента соціального середовища, яка переломлюється в суб'єктивних характеристиках і актах
 11. 15.1. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ
  соціальний процес освоєння особистістю нової трудової ситуації, в якому особистість і трудова середу чинять активний вплив один на одного і є адаптивно-пристосовують системами. Поступаючи на роботу, людина активно включається в систему професійних і соціально-психологічних відносин конкретної трудової організації, засвоює нові для нього соціальні ролі, цінності, норми,
 12. Зміст
  соціально -економічного розвитку регіону Рівень економічного розвитку Характеристика соціального розвитку. Індекс розвитку людського потенціалу Бібліографічний список
 13. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  соціальних, ідеологічних, правових, моральних та етичних). Класифікація соціальних конфліктів та їх характеристика. Економічні конфлікти. Політичні конфлікти. Конфлікти в соціальній сфері. Ідеологічні конфлікти. Конфлікти у сфері моралі та права. Конфлікти у сфері мистецтва. Війна як найгостріший соціальний конфлікт. Основні шляхи вирішення соціальних конфліктів. Тема 12.
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка