НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.3. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛ ІНКОТЕРМС

Відповідно до Указу Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.94 р., з метою однакового тлумачення комерційних термінів суб'єктами підприємницької діяльності України при укладанні договорів, а також учасниками відносин, що виникають у зв'язку з такими договорами, встановлено, що при укладанні суб'єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності договорів, у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є товари (роботи, послуги), застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів, підготовлені Міжнародною торговою палатою (далі - Правила ІНКОТЕРМС). Суб'єктам підприємницької діяльності України при укладанні договорів, у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), наказано забезпечувати дотримання Правил ІНКОТЕРМС.

Зовнішньоторговельний договір купівлі-продажу, як правило, передбачає переміщення товару на досить значні відстані, тому при укладенні такого договору питання доставки товару від продавця до покупця, його навантаження, страхування, оплати митних зборів і т. п., потребують ретельної регламентації.

У практиці міжнародної торгівлі склалися загальноприйняті принципи, що регулюють зазначені питання. Ці принципи являють собою базисні умови зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу. Вони виражені певними термінами, уніфіковані правила тлумачення яких представлені Міжнародною торговою палатою під назвою ІНКОТЕРМС.

Правила ІНКОТЕРМС розроблені з метою встановлення зводу Міжнародних правил по тлумаченню найбільш уживаних торговельних термінів, определяюшіх умови торгових операцій і застосовуваних у сфері зовнішньої торгівлі. За рахунок цього можна уникнути розбіжностей у тлумаченні таких термінів у різних країнах або ж, принаймні, в значній мірі їх зменшити.

Найчастіше сторони, що укладають договір, невідомі розходження в торговій практиці у відповідних країнах. Ця різноманітність у тлумаченнях призводить до непорозумінь, розбіжностей і зверненнями до суду, наслідком чого стає втрата і коштів, і часу. З метою вирішення цієї проблеми Міжнародна торгова палата в 1936 році видала звід Міжнародних правил тлумачення торгових термінів, названих ІНКОТЕРМС. Згодом, в 1953,1967,1976,1980,1990 і в 2000 роках, в нього вносилися зміни та доповнення.

Нові редакції були викликані необхідністю врахувати зміни і нові досягнення в області електронного обміну даними. ІНКОТЕРМС представлені в такій формі, яка дозволяє і продавцю, і покупцю чітко відстежувати всю процедуру, на кожному етапі відповідно визначаючи свої обов'язки. Так, спосіб складання ІНКОТЕРМС-90 спрощував користування ними. Крім того, в цій редакції були враховані зміни, що відбуваються в транспортних технологіях. У зв'язку з цим деякі базисні умови були об'єднані і переформуліровани. Введений в ІНКО-термс-90 базис «франко-перевізник ... вказаний порт »(FCA) тепер застосовується при поставці товарів з використанням будь-якого виду транспорту, незалежно від способів перевезення або їх поєднання. У зв'язку з цим виключені умови «франко-залізничний вагон» і «ФОБ аеропорт».

В даний час в Україні застосовується сьома редакція - ІНКО-термс-2000. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової палати ІНКОТЕРМС, які введені в дію з 1 січня 2000 року, були опубліковані в Україні 3 квітня 2002

(Урядовий кур'єр. - 2002. - № 63 ).

Важливою перевагою застосування ІНКОТЕРМС-2000 є усунення в значній мірі відмінностей у правовому регулюванні відносин при угодах купівлі-продажу що у них сторін. Це полегшує як укладення, так і виконання договорів, оскільки зміст прав і обов'язків сторін визначено одноманітно.

Сформульовані в ІНКОТЕРМС базисні умови зовнішньоторговельної купівлі-продажу визначають момент переходу права власності на товар від продавця до покупця, а значить, і ризику його випадкової загибелі; встановлюють, хто (продавець чи покупець) організовує перевезення товару , його завантаження, хто оплачує витрати по страхуванню товару, виробляє митне очищення товару від мита і т.д.

В ІНКОТЕРМС-2000 всі базисні умови поставки класифіковані за чотирма категоріями. В основі цієї класифікації лежить відмінність в обсязі зобов'язань контрагентів з доставки товару.

Перша категорія, названа умовно «Е» і до якої входить лише умова «франко-завод» (ex works), являє мінімальний обсяг обов'язків для продавця, який повинен надати товар у розпорядження покупця за місцем знаходження продавця.

Друга категорія «F» включає умови, що покладають на продавця обов'язок передати товар перевізнику, призначеному покупцем (ФОБ, ФАС, «франко-перевізник»).

Третя група «С» об'єднує умови, на яких продавець повинен забезпечити перевезення товару, але не зобов'язаний приймати на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження товару або нести будь-які додаткові витрати, які можуть виникнути в результаті подій, що відбуваються після відвантаження товару (КАФ, СИФ, «доставка оплачена до ...», «доставка та страхування оплачені до ...»).

У четверту категорію «D» входять умови поставки, які передбачають обов'язок продавця нести всі витрати і ризики, які можуть виникнути у зв'язку з доставкою товару в країну призначення («поставлено на кордон», «поставлено з судна »,« поставлено з пристані »,« поставлено без оплати мита »,« поставлено з оплатою мита »),

У структурі« ІНКОТЕРМС-2000 »взаємні зобов'язання продавця і покупця згруповані в десять розділів . У кожному з них зобов'язаннями продавця відповідають зобов'язання покупця. У число розділів, що охоплюють позицію відповідно продавця або покупця, входять наступні: 1) надання товару відповідно до договору (сплата ціни); 2) ліцензії, дозволи та формальності; 3) договір перевезення і страхування; 4) поставка (прийняття поставки); 5) перехід ризику; 6) повідомлення покупця (продавця); 7) розподіл доходів; 8) доказ поставки, транспортний документ або відповідна інформація через ЕОМ; 9) перевірка товару, упаковка, маркування; 10) інші зобов'язання.

Базисні умови торговельних угод, зібрані в «ІНКОТЕРМС-2000», відносяться виключно до взаємин продавця і покупця і не є умовами, визначальними взаємовідносини сторін за договором перевезення, хоча як у тому, так і в іншому випадку часто вживається одна і та ж термінологія.

Ті, хто укладає зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу, повинні вибрати базисна умова поставки товару. Воно позначається в пункті «Предмет контракту».

Можна відзначити деякі поширені базисні умови поставки товару в практиці міжнародної торгівлі. Одним з них є умова, іменоване «франко-завод» (EXW), при якому продавець надає товар у розпорядження покупця на своєму заводі.

Тут же на покупця переходить і ризик випадкової загибелі товару. Покупець несе всі витрати з навантаження, перевезення та страхування товару, оплачує мита.

За умовою «франко-перевізник» вважається, що продавець виконав свої зобов'язання з поставки товару після того, як передав його перевізнику. Ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить з продавця на покупця за цієї умови на момент передачі його перевізнику.

Зовнішньоторговельна купівля-продаж нерідко здійснюється на умові ФАС (FAS) (free alongside ship). Згідно з ним право власності, а значить, і ризик випадкової загибелі чи пошкодження товару і всі подальші витрати переходять з продавця на покупця після того, як товар розміщений на пристані вздовж борту судна.

За умови ФОБ (FOB - free on board) право власності і ризик випадкової загибелі чи пошкодження товару переходять з продавця на покупця в момент перенесення товару через поручні судна.

Умова, іменоване КАФ, схоже на умову ФОБ тим, що ризик випадкової загибелі чи пошкодження товару тут також переходить з продавця на покупця в момент перенесення товару через поручні судна. Однак за умови КАФ, на відміну від умови ФОБ, продавець бере тут на себе обов'язок оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений покупцем пункт призначення.

Базисне умова поставки, іменоване СІФ (CIF) (cost - ціна товару, insurance - страхування, freight - фрахт), накладає на продавця, крім обов'язків за умовою КАФ, також обов'язок забезпечити страхування від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару під час перевезення.

Крім того, сторони можуть прийняти при укладанні зовнішньоторговельної угоди купівлі-продажу також умова франко-кордон (поставка до кордону) або франко-склад покупця чи франко-порт призначення (інша назва «з судна») .

Вибір базисного умови поставки, яке найбільшою мірою підходить продавцю і покупцю, залежить від конкретної ситуації.

Якщо виходити з правил ІНКОТЕРМС без урахування конкретного договору купівлі-продажу, то можна прийти до висновку, що невигідним для покупця є умова франко-завод, оскільки воно передбачає для продавця мінімум обов'язків, а для покупця - максимум. Самим невигідним для продавця і кращим для покупця може здатися умова франко-склад покупця, що передбачає максимум обов'язків для продавця і мінімум - для покупця.

Проте не можна не враховувати, що витрати, які несе продавець, доставляючи товар покупцеві, включаються до його вартість, яку часто необхідно оплачувати в іноземній валюті. При наявності її у покупця в достатній кількості, йому, звичайно ж, найвигідніше умова франко-склад покупця; при нестачі валюти більш вигідним для нього виявляється умова франко-завод. За цієї умови покупець отримує можливість уникнути надмірних витрат в іноземній валюті, наприклад, хоча б тим, що він організовує доставку товару на своєму власному транспорті.

Вибір базисного умови поставки товару зумовлює зміст багатьох інших статей контракту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛ ІНКОТЕРМС "
 1. ВСТУП
  Для студентів, що навчаються за спеціальністю« Світова економіка »(код 080102), навчальна дисципліна« Зовнішньоекономічна діяльність »(ЗЕД) відноситься до дисциплін спеціалізації поряд з такими до-няющая її дисциплінами, як «Митне регулювання ЗЕД», «дер-жавного регулювання ЗЕД», «Міжнародні аспекти інтелектуальної власності» та ін Програма курсу базується на знанні
 2. СПРАВЕДЛИВІСТЬ
  правилам прав і пристойності в
 3. 7.4. ДОГОВІР ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
  використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію використовуваного ним енергетичного обладнання. У Цивільному кодексі України цей договір іменується договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу - це договір, за яким одна сторона (постачальник) зобов'язується
 4. Майнові авторські права
  використання твору. Саме майнові права (за деякими винятками) можуть передаватися автором іншим особам або переходити до них з інших підстав (успадкування, перехід прав на службовий твір і т. д.). Можна виділити дві основні групи майнових прав. Право на винагороду і виняткові права На практиці набули поширення різні варіанти
 5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  Предмет, цілі і завдання курсу. Зв'язок дисципліни з іншими економічними науками і застосування їх положень. Теорії міжнародної торгівлі і поведінку фірми щодо напрямків діяльності, обсягів і цін продукції, прогнозів. Вплив субсидій та митних тарифів на результати експортних та імпортних операцій фірми. Етапи створення і стан сфери ЗЕД в РФ. Необхідність ЗЕД і мотиви для
 6. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  Зміст і застосування типових контрактів. Інвестиційний клімат Росії. Завдання державного регулювання ЗЕД Росії. Процедура підготовки та проведення експортної (імпортної) операції (товар і покупець за вибором студента). Модифікація або створення управлінської структури для розвитку ЗЕД підприємства. Зміст і характер міжнародних торгових угод (на конкретні види і групи товарів
 7. СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
  Список термінів і понять, якими дано визначення або тлумачення Авіавантажна накладна 96 Акцепт 71 Арбітраж 76 Оренда 84 банківська гарантія 95 Безпека 48 Віденська конвенція про міжнародну купівлю-продаж товарів 70 Віза 89 Візовий запит 89 Зовнішньоторговельна документація 94 Зовнішньоторговельна операція (зовнішньоторговельна угода) 69 Зовнішньоторговельний контракт 72 Зовнішня торгівля 30 Зустрічна оферта
 8.  РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
    РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ Тема 1. ВСТУП у зовнішньоекономічній діяльності Предмет, цілі і завдання курсу. Зв'язок з іншими економічними дисциплінами і застосування їх положень. Тема 2. КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЗЕД Етапи створення і стан сфери ЗЕД в РФ. Необхідність ЗЕД і мотиви для участі у ЗЕД. Функції, місце і значення ЗЕД, зміна в
 9.  ЕТИКЕТ (фр.etiquette - ярлик, етикетка)
    правил поведінки, що стосуються зовнішнього прояву ставлення до людей (поводження з оточуючими, форми звертання і вітань, поведінка в громадських місцях, манери і одяг). ЕТИКЕТ - складова частина зовнішньої культури суспільства. Етикет - це культура нормативного
 10.  Різновиди договору найму
    використання транспортного засобу. Договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі. Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Наймач самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори
 11.  Співавторство
    використання твору, створеного у співавторстві, потрібна згода всіх співавторів (або їх правонаступників). Однак при подільному співавторстві кожен із співавторів, крім того, може окремо використовувати свій власний твір без згоди інших співавторів. Наприклад, композитор може дати дозвіл на використання музики пісні без згоди автора тексту пісні, навіть якщо пісня
 12.  Авторські права перекладачів
    використання яких розглянута далі. Похідні твори До похідних творів належать переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, інсценівки, аранжування, а також будь-які інші твори, при створенні яких здійснювалася переробка інших творів. Діяльність з переказу, переробці чи іншій переробці творів є творчою,
 13.  Поняття «використання твору»
    використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом »(п. 1 ст. 16 Закону), тобто формально для будь-якого використання твору потрібна згода автора або іншої особи, до якого перейшли відповідні виняткові права, що відносяться до того чи іншого виду використання. Закон не ставить вирішення питання про необхідність отримання дозволів від правовласників і укладення з ними
 14.  КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ
    правилами. Н-р, Вимога поваги до людей стосовно до повсякденної поведінки, що виражається в правилах ввічливості, делікатності, в такті, запопадливості, в умінні берегти чужий час і т.п. Культура поведінки означає чесність і акуратність у виконанні обіцянок. КУЛЬТУРА ПОЧУТТІВ - ступінь суспільної розвиненості, особистісної «олюднення» почуттів. Почуття - продукт життєвого,
 15.  Співвідношення між авторськими і суміжними правами
    використанні будь-якого об'єкта авторських або суміжних прав повинні дотримуватися права всіх правовласників, чиї права на твори, виконання, фонограми і (або) телерадіопередачі зачіпаються таким використанням. Якоюсь мірою багато складні об'єкти авторських і суміжних прав нагадують матрьошку - іграшку, всередині якої вкладені інші матрьошки. Наприклад, телевізійна передача може
 16.  Договори про створення твору (авторські договори замовлення)
    використання створеного на його замовлення твору. Водночас п. 5 ст. 31 Закону містить правило, згідно з яким «предметом авторського договору не можуть бути права на використання творів, які автор може створити в майбутньому». Це правило повинне було захищати авторів від закабалення, наприклад придбання прав на всі їхні твори, які вони створять у майбутньому. Подібні
 17.  Тема 10. МІЖНАРОДНІ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ
    використанню товару Штрафні санкції Штрафні санкції за своїми розмірами і порядку на-числения повинні вести до виконання зобов'язань, а не носити руйнівний характер Страхування - Цей розділ контракту включає чотири основні умови: що страхується; від яких ризиків; хто страхує; на чию користь страхує. Посилання в контракті на базисні умови ФОБ, СИФ, «франко-кордон» і т.д. визначають
 18.  1. Термін охорони авторських прав на російські твори
    правилом майнові авторські права на твір діють протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. До внесення в 2004 р. змін до Закону термін дії авторських прав становив час життя автора і 50 років після його смерті, що повністю відповідало вимогам Бернської конвенції. Встановлений у даний час більш тривалий термін відображає загальну тенденцію збільшення
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка