НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.2. ОБЛІК (реєстрації) зовнішньоекономічних ДОГОВОРІВ

Відповідно до Указу Президента України «Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні» від 07.11.94 р. № 659 був введений облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності всіх форм власності, предметом яких є певні види товарів.

Реєстрація обов'язкова для тих договорів, предметом яких є:

товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України;

товари походженням з України, щодо яких міжнародними договорами України передбачено добровільне обмеження експорту з метою попередження демпінгу;

товари походженням з України, щодо яких здійснюються антидемпінгові процедури;

товари походженням з України, імпорт яких в інші держави квотується, контингентується, ліцензується відповідно до законодавства цих держав або нормативних актів економічних груп, митних союзів;

товари походженням з України, експорт яких здійснюється в рамках бартерних (товарообмінних) операцій або операцій із зустрічною торгівлею.

Цим Указом затверджено Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Для відмови в реєстрації можуть бути наступні підстави: відсутність низки документів, необхідних для реєстрації; невідповідність умов договору (контракту) законодавству України;

застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності санкцій згідно зі ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

наявність заборони з боку зарубіжних держав на ввезення відповідних українських товарів;

вичерпання імпортних квот (контингентів), установлених зарубіжними державами, митними союзами на ввезення відповідних товарів походженням з України;

застосування режиму індивідуального ліцензування до іноземного контрагента суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України згідно зі ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Відповідно до Указу Президента України «Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності» від 03.02.98 р. № 79/98, з метою дерегуляції експортних процедур, активізації експорту вітчизняних виробників як один з антикризових заходів з фінансової стабілізації, для спрощення процедури здійснення обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) наказ МЗЕЗторгу від 24.02.97 р. № 133а викладено в новій редакції «Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 07.11.94 г . № 659/94 »від 10.09.98 р. № 576а, де встановлено наступне.

Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється у строк не більше семи робочих днів з дати подання.

Для обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) подаються такі документи:

заяву в довільній формі на офіційному бланку суб'єкта підприємницької діяльності - заявника за підписом його керівника;

інформаційна картка зовнішньоекономічного контракту, заповнена і оформлена відповідно до вимог наказу;

оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами , які є частиною контракту, та його копія, завірена в установленому порядку керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) підписаний фізичною особою, його копія засвідчується в установленому порядку);

документ про оплату послуг за реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту).

Якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією, доручає виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) іншому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України, представляються також оригінали договорів: доручення, комісії, агентських, спільної діяльності та співробітництва, консигнації , дилерських, дистриб'юторських, оренди, найму, лізингу, зберігання та їх копії, засвідчені в зазначеному вище порядку.

Оригінали зовнішньоекономічного договору (контракту) та договорів доручення, комісії, агентських, спільної діяльності та співробітництва, консигнації, дилерських, дистриб'юторських, оренди, найму, лізингу, зберігання повертаються після розгляду матеріалів суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією.

Вимагати документи та інформацію, відмінні від вищевказаних, забороняється. Відповідальність за достовірність поданих документів та інформації несе керівник суб'єкта підприємницької діяльності - заявника та особи, підписами яких засвідчені документи.

Розгляд документів, представлених на облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), здійснюється тільки на предмет відповідності даних контракту даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту з метою належного заповнення картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту) , відповідності контрактних цін індикативним і на предмет відсутності застосування до сторін контракту чинних на момент подання документів спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Відмова в реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) допускається тільки у разі неподання всіх вищевказаних документів або невідповідності даних контракту даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту, які повинні бути зазначені в реквізитах картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту ), і випадках, передбачених абз. 4-8 ч. 1 п. 7 Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого Указом Президента України від 07.11.94 р. № 659/94.

Відмова в реєстрації на підставі наявності зауважень до положень контракту, дані яких прямо не вказані в реквізитах картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту), забороняється.

МЗЕЗторг України вищевказаним наказом від 10.09.98 р. № 576а уповноважив управління зовнішніх економічних зв'язків Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей здійснювати облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в цих регіонах, якщо їх облікова вартість не перевищує трьох мільйонів доларів США.

Обласні, Київське та Севастопольське міські управління зовнішніх економічних зв'язків (крім зазначених вище) уповноважені здійснювати облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами підприємницької діяльності цих регіонів, якщо облікова вартість цих договорів (контрактів ) не перевищує одного мільйона п'ятисот тисяч доларів США.

Міністерство економіки Автономної Республіки Крим (за його згодою) уповноважене здійснювати облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами підприємницької діяльності, які зареєстровані в цьому регіоні, якщо облікова вартість цих договорів (контрактів) не перевищує трьохсот тисяч доларів США.

У випадку, якщо чинними міжнародними договорами передбачаються прийняття та виконання Україною зобов'язань з експорту товарів, зазначених у додатках № 6 та № 8 до цього наказу, в рамках кількісних обмежень, встановлених іноземними державами чи економічними групами, і введення процедури ліцензування або подвійної перевірки (з видачею «експортного документа") експорту зазначених товарів і якщо контракти, предметом яких є ці товари, підлягають обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), застосовуються правила зазначених міжнародних договорів та законодавства України щодо режиму ліцензування і квотування або подвійної перевірки експортних операцій, а реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів) зупиняється на період до закінчення дії зазначених міжнародних договорів.

Ліцензії на експорт товарів, отримані суб'єктами підприємницької діяльності згідно із зазначеним порядком, прирівнюються до карток обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) при здійсненні митного оформлення та інших передбачених чинним законодавством процедур щодо вивезення товарів з митної території Україна.

Зовнішньоекономічні договори (контракти), предметом яких є товари, зазначені в переліках, які містяться в додатках № 6 та № 8 до цього наказу, підлягають реєстрації тільки у випадку, якщо до цих товарів не застосовано режим ліцензування та їх експорт здійснюється до країн, в яких (або щодо яких) існують соотвстствую-щие кількісні обмеження експорту товарів походженням з України (перелік таких країн наводиться в додатку № 9 до наказу).

Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які укладені суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності та предметом яких є товари походженням з України, експорт яких здійснюється у рамках бартерних (товарообмінних) операцій, провадиться МЗЕЗторгом Україна та уповноваженими ним органами з дотриманням вищевказаних правил по товарах, наведеним:

у додатках № 7, № 8 до наказу;

у додатку № 6 до наказу при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій у країни, перелік яких наведено у додатку № 9 до наказу.

Докладно порядок реєстрації регулює Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 29.06.2000 р. № 136.

Таким чином, введені в дію наказів Міністерства економіки та інших відомств значно спростили реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів. Скорочення термінів реєстрації, передача повноважень регіональним управлінням націлені на інтенсифікацію зовнішньоекономічної діяльності підприємців і, перш за все, великих вітчизняних товаровиробників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. ОБЛІК (реєстрації) зовнішньоекономічних ДОГОВОРІВ "
 1. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ОСНОВНИХ РОЗДІЛАХ ДИСЦИПЛІНИ
  зовнішньоекономічною діяльністю 16 16 16 лютого. Організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера 6 червня 6 березня. Висновок зовнішньоекономічних угод 6 червня 4 червня. Проведення зовнішньоекономічних операцій 6 6 6 Разом
 2. 10.1. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
  урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими законами України. Для підписання
 3. ВСТУП
  зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів РФ. У результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати основ-ні поняття, форми і механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю, організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера, зміст та особливості розділів зовнішньоекономічних контрактів, порядок укладення зовнішньоекономічних угод і
 4. Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
  зовнішньоекономічну діяльність; на допомогу викладачам, аспірантам і фахівцям за зовнішньоекономічними
 5. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
  облік. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця є: невідповідність відомостей, зазначених в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відомостям, зазначеним у документах, які представлені для проведення державної реєстрації; наявність обмежень на
 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Основна література Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література
 7.  Митне оформлення об'єктів лізингу (оренди), що переміщуються через митний кордон України
    реєстрації в порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.98 р. № 913 «Про затвердження Порядку реєстрації договорів лізингу». Реєстрацію договору лізингу проводять центральні органи виконавчої влади, які є розпорядниками державних коштів, що залучаються за договором пайового лізингу, чи які надають державні гарантії для
 8.  Застосовуване до зовнішньоекономічного договору право
    зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначаються правом країни, обраної сторонами при укладенні договору (контракту) або в результаті подальшого узгодження. При відсутності узгодження між сторонами щодо права, яке має застосовуватися до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), застосовується право країни, де заснована, має своє місце проживання або основне місце
 9.  Оподаткування та звітність результатів спільної
    обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затверджений наказом ДПА України від 16.01.98 р. № 24; Порядок присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків від 03.08.98 р. № 380. Відповідно до підп. 1.5, 1.6 Порядку від 16.01.98 р., податкові органи ведуть облік договорів про спільну
 10.  9.1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    облікових, аудиторських, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонених законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України; наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської
 11.  Різновиди договору найму
    реєстрації. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі; цей договір строком на один рік і більше підлягає нотаріальному посвідченню; якщо цей договір укладено на термін не менше одного року, він підлягає державній реєстрації; 2) передачі будівлі або іншої капітальної споруди в найм і його повернення. Передача
 12.  Охорона персонажів
    реєстрації в якості товарних знаків їх назв і (або) зображень. Для здійснення такої реєстрації потрібне отримання згоди від авторів персонажів, в іншому випадку реєстрація товарного знака може бути визнана недійсною. Як свідчить вельми нечисленна судова практика, рішення у справах, пов'язаних з використанням персонажів, багато в чому залежать від конкретних
 13.  ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
    обліку, в тому числі спрощеній системі оподаткування суб'єктів малого підприємництва, оподаткування та обліку орендних (лізингових) операцій, спільної інвестиційної діяльності та ін Окремий розділ другого видання довідника присвячений малому підприємництву, особливо детальному аналізу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Це було зроблено з урахуванням
 14.  ПЕРЕДМОВА
    обліку та звітності, а також скорочення кількості перевірок підприємців. Без укладення та виконання численних і різноманітних договорів неможливо обійтися у підприємницькій діяльності. Тому великий розділ довідника присвячений правовому регулюванню наи-. '*' Більш поширених у підприємницькій практиці договорів. Для підприємців, які здійснюють торговельну,
 15.  9.5. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    зовнішньоекономічної діяльності, зокрема порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, приноситься величезний збиток Україні. Так, за даними Генеральної прокуратури України, сума не повернутих в Україну за зовнішньоекономічними контрактами валютних цінностей перевищила 5 млрд грн. При цьому 80-90 відсотків валютних коштів при проведенні експортно-імпортних операцій осідає за
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка