НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

10.2. ПОПИТ І ЙОГО ЧИННИКИ

Як ми вже з'ясували, термін "попит" використовується для позначення бажання і здатності людей купувати товари. Попит виражає відношення між ціною товару і його кількістю, яку покупці хочуть і в змозі придбати. Кількість товару, на яку пред'явлений попит, називається обсягом попиту.

Між ринковою ціною і обсягом попиту існує зворотна залежність: чим вища ціна, тим менше число покупців при даному рівні доходів, і навпаки, чим нижче ціна, тим вище кількість товару, що купується. Ця очевидна залежність отримала назву закону попиту.

Залежність обсягу попиту від чинників, що визначають його величину, висловлює функція попиту:

Qdx = ДР *, /, 7 \ М. ..),

де Qjix - обсяг попиту на товар х в одиницю часу; Рх, Ру, Рг - ціни товарів х, у, ..., z \ I - грошовий дохід споживача; Г - смаки і переваги споживача; М ... - Загальне число покупців даного товару і інші фактори.

Абстрагуючись від впливу всіх інших факторів, крім ціни даного товару, перейдемо до функції попиту від ціни:

Qdx = f (Px).

Функція попиту від ціни може бути задана одним з трьох способів:

а) табличним:

Олх

Наведені дані показують зворотну залежність між ціною на товар х і обсягом попиту на нього. Придбати товар за ціною 8 дол. охочих не виявилося. Найбільший обсяг попиту 9 од. в тиждень відповідає найменшою ціною, б) аналітичним:

Qdx = а-ВРХ,

де я, в - постійні величини;

в) графічним (рис. 10.1). Графічно функція попиту від ціни зображується кривими попиту, що мають негативний нахил. Кожна точка кривої попиту характеризує кількість товару, яку споживачі готові придбати по кожній з можливих цін. Попит кожного окремого покупця на ринку називається індивідуальним попитом і може бути виражений відповідної кривої індивідуального попиту. Сума індивідуальних попитів всіх споживачів на ринку при кожній з можливих цін відображає ринковий попит. У зв'язку з тим що криві індивідуального попиту мають негативний нахил, крива ринкового попиту також має негативний нахил.

Припустимо, що функція попиту за ціною Р задана табличним способом; ринок складається з трьох покупців облицювальної плитки; попит Du D2, Ds - попит кожного із споживачів на ринку облицювальної плитки.

Таблиця 10.1. Індивідуальний і ринковий попит, тис. м2/нед. Ціна, дол./м2 Попит Dx D2 Яз ринковий D 8 - 1 - 1 червня - 3 - 3 4 2 5 2 9 2 4 7 6 13 На підставі даних табл. 10.1 побудуємо криві індивідуального та ринкового попиту (рис.

10.1).

3 Січень 5 7 9 Q, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Q, тис. м2 тис. м2

Рис. 10.1. Криві індивідуального (а) і ринкового (б) попиту

Очевидно, що кожна з кривих попиту ілюструє закон попиту, тобто назад пропорційну залежність між ціною і кількістю товару, яку покупці можуть і бажають купити по кожній з можливих цін. Так, при ціні 8 дол. / М2 попит пред'являє тільки другий покупець. У даній ситуації його індивідуальний попит буде визначати величину ринкового попиту на облицювальну плитку. Та ж ситуація спостерігається і при ціні 6 дол. При ціні 4 і 2 дол. попит пред'являють все три покупці, а сукупний (ринковий) обсяг попиту визначається підсумовуванням обсягів попиту кожного споживача. При цьому крива ринкового попиту D відображає горизонтальне підсумовування обсягів попиту при кожній ціні на осі Q.

Залежність між ціною і величиною попиту можна визначити і як закон убування попиту: якщо ціна будь-якого товару буде підвищуватися, то за інших рівних умов попит на даний товар буде поступово спадати.

Закономірності попиту можуть бути пояснені за допомогою ефектів доходу та заміщення.

Ефект доходу показує зміну реального доходу і величини попиту на товар з боку споживача при зміні на нього ціни. Так, зменшення ціни на банани буде рівносильне зростанню ре-ального доходу, так як при тому ж доході споживач зможе придбати більшу кількість бананів.

Ефект заміщення відображає взаємозв'язок між відносними цінами товарів і обсягом попиту споживача. Зниження цін на банани означає, що вони стануть дешевше щодо інших фруктів. Споживачі будуть заміщати покупку більш дорогих груш, мандаринів покупкою більш дешевих бананів, і попит на них зросте.

Необхідно відзначити, що закон попиту не носить абсолютного характеру. З цього закону існують винятки: 1)

низькоякісні товари, споживчі властивості яких невисокі (низькоякісні сорти ковбас, хліба, макаронних виробів та ін.) Якщо частка доходу, що витрачається на ці товари, висока, то при підвищенні цін попит на них може теж зрости, а при зниженні може привести до його падіння. Такі товари називаються товарами Гіффена (по імені англійського економіста Р.Гіффена, який описав даний ефект), 2)

дорогі, престижні товари, які купуються з метою підкреслити соціальний статус їх власника. Зниження цін на ці товари зменшує їх привабливість для особливої ??категорії споживачів. Дане явище отримало назву ефекту Веб-лена (по імені американського соціолога і економіста Т.

Веблена, що займається його аналізом), 3)

зростання обсягу попиту при підвищенні цін , викликаний очікуваннями споживачів.

В цілому можна сказати, що зміна ціни означає зміну величини попиту і рух по кривій попиту.

Проте часто виникає ситуація, коли при незмінній ціні величина попиту стає іншою. У таких випадках мова йде про нецінових факторах попиту. Вплив нецінових чинників призводить до паралельного зсуву кривої попиту вправо, якщо попит збільшується, і вліво - якщо знижується.

До нецінових факторів попиту відносяться зміни: 1)

доходів споживачів. Для більшості товарів характерна наступна залежність: зростання доходу призводить до збільшення попиту на товари, а скорочення - до його зниження. При цьому зростання доходу викликає зсув кривої попиту вправо нагору, а його зменшення - вліво вниз. Товари, для яких характерна дана залежність, називають нормальними. Товари, для яких спостерігається зворотна залежність між зміною доходу і величиною попиту, називаються товарами нижчої категорії; 2)

смаків та уподобань споживачів, що призводить до зміни попиту і видаленню або наближенню кривої попиту до початку координат; 3)

цін на взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари. При збільшенні ціни на один з взаємозамінних товарів попит на інший збільшиться, так як раціональний споживач буде замінювати більш дорогий товар тим, ціна якого залишилася колишньою. Така ситуація буде спостерігатися при підвищенні цін на окремі види м'яса, круп, овочів та інших товарів. У разі взаємодоповнюючих товарів зростання ціни на один товар, наприклад бензин, викличе падіння попиту на інший, наприклад машинне масло (крива попиту на машинне масло зрушиться вліво);

4) очікувань споживачів. Так, очікування подальшого зростання цін, підвищення доходів, митних зборів на імпортовані товари збільшуватиме поточний попит і призведе до зсуву кривої попиту вправо.

Крім того, до нецінових факторів слід віднести вікову структуру населення, розподіл доходу серед демографічних груп населення, розмір домашнього господарства. Наприклад, старіння населення буде сприяти падінню попиту на житло, товари та послуги, пов'язані з освітою. Зростання доходів молодих сімей при незмінних доходах в цілому призведе до збільшення попиту на товари тривалого користування.

На споживчий вибір впливають реклама та інші форми стимулювання збуту, а також неекономічні чинники, наприклад погода.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. ПОПИТ І ЙОГО ЧИННИКИ "
 1. 10.1. ПОНЯТТЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
  попит і пропозиція, конкуренція. Зміна відносних цін служить орієнтиром для виробника, впливає на вибір технології, визначає групу споживачів, яка набуває цей продукт. Найважливішим фактором, що впливає на попит, є потреби. Спектр потреб і ступінь їх інтенсивності постійно змінюються. Оскільки кількісно потреби не змінюються, економічна
 2. ГЛАВА 21 сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ. Макроекономічної рівноваги
  ГЛАВА 21 сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ. Макроекономічна
 3. До юному читачеві 1
  запитав батька, що воно означає. Батько подумав і замість відповіді запитав мене: «Скажи, вчора ти був тим же, що і
 4. Мей О'Елтон (1880-1949)
  його свободою; 3 ) керівники промисловості повинні орієнтуватися більшою мірою на людей, ніж на продукцію, що забезпечує соціальну стабільність суспільства і задоволеність індивіда своєю роботою. Раціоналізація управління з урахуванням соціальних і психологічних факторів трудової діяльності людей - основний шлях вирішення класових протиріч суспільства. Основні праці: «Соціальні
 5. Модель економічної взаємодії регіонів
  попиту та пропозиції на національному ринку (рис. 2). Рис. 2 Схема міжрегіональної взаємодії Територія країни ділиться на т регіонів. Кожен регіон вирішує свою оптимізаційну задачу (наприклад, максимізує цільовий показник Zr), в результаті чого знаходяться бажані значення як внутрішніх змінних (випуски галузей), так і змінних вивезення та ввезення продукції. Для регіону як суб'єкта
 6. Тема 6. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (ШІ)
  попиту; придбання обладнання; поліпшення якості; доступ до іноземного капіталу, фінансів, технологій; підвищення кваліфікації; вихід на експорт; подолання недоліків національних чинників; поділ ризику при створенні нових підприємств Цілі іноземців - Вихід на новий ринок; доступ до ресурсів; доступ до дешевої робочої сили; використання «ноу-хау» приймаючої сторони Управління
 7. СУЧАСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ, ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
  його
 8. Тема 1. ВСТУП у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)
  попиту та пропозиції Класичний підхід до ринку ЕТ Роль держави в економіці Кейнсіанська концепція державного регулювання економіки ЕТ Теорія раціональних очікувань Прогнозування кон'юнктури ринку ЕТ Інституційний підхід Пояснення ролі ТНК, держави, міжнародних організацій МЕВ Міжнародні розрахунки Знання залежності динаміки експорту та імпорту від динаміки курсу
 9. 1.1. Зміст і структура економічного потенціалу
  спросових обмеженнях, недостатніх темпах зростання доходів населення, динаміка яких обумовлена ??іншими факторами, ніж динаміка обсягу суспільного продукту - насамперед, функцією макроекономічної ефективності. Ідея обмеженості абсолютно не прийнятна по відношенню до науково-технічному прогресу, що розглядається в сучасній економіці як головний чинник її розвитку, як основний вид
 10. Тема 4. Морфологія мистецтва
  його, з'ясуйте причини поділу мистецтв на види, розкрийте джерела їх різноманітності. Доведіть, що види мистецтв складають історично рухливу систему. Покажіть, які чинники впливають на розвиток даної системи. Необхідно також проаналізувати, як формувалися принципи класифікації видів мистецтв, сформулювати сучасні критерії такої класифікації, відзначте їх умовний характер.
 11. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  його структура. Передумови конфліктності процесу управління. Типи конфліктів у сфері управління. Конфлікт між суб'єктом і об'єктом управління і його причини. Конфлікти між різними рівнями управління і всередині них. Конфлікти стилю управління. Способи попередження та вирішення конфліктів у сфері управління. Роль оптимізації управлінської структури та наукової організації праці в
 12. 14. Антропоморфізмом.
  Запитати однак, чи не слід вважати недоліком цього перекладу заспокійливе почуття дохідливості, яке він справляє. Удаваній свойскостью Говорка він прикриває глибину філософської думки, завжди по суті бездонну, навіть у искажающей передачі доксографов-популяризатора Діогена. Слово «задерикуватий» стоїть на місці грецького іяатісрос;.
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка