Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес та заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

10.2. ПОНЯТТЯ І ЕЛЕМЕНТИ ТРУДОВОЇ СЕРЕДОВИЩА

Людська праця з соціологічної точки зору визначається як цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої він створює матеріальні і духовні цінності для задоволення существенних'человеческіх потреб, відбувається завжди в певному просторі та часі, певними засобами праці в рамках конкретних суспільних відносин, що виникають між людьми в процесі їх трудової діяльності. Звідси під середовищем можна розуміти сукупність умов і впливів, наявних в деякому оточенні. Людська трудова діяльність здійснюється в трудовому середовищі. Тому під трудової середовищем розуміються кошти, умови праці та взаємини індивідів, що беруть участь в ставковому процесі. Трудова середовище включає фізичні фактори - це повітря, температура, вологість, освітлення, кольорове оформлення, рівень шуму і т.д. і техніко-технологічні чинники - це засоби праці, предмети праці та технологічний процес.

Засоби праці представляють собою речі, за допомогою яких люди впливають на предмети праці і видозмінюють їх. До засобів праці відносяться машини й устаткування, інструменти і пристосування, виробничі будівлі та споруди, всі види транспорту, лінії електропередач і тд.

Провідна роль у засобах праці належить знаряддям виробництва, так як саме від них залежить сила впливу на природу. Засоби праці та предмети праці становлять засоби виробництва. Але самі засоби виробництва ніяких матеріальних благ призвести не можуть. Тому вирішальним фактором будь-якого виробництва, трудової організації є сама людина, його робоча сила.

Засоби праці, предмети праці і люди в трудовій організації знаходяться в постійній взаємодії. Елементи фізичної трудового середовища схильні до постійних змін. Ці зміни лроісходят швидше серед елементів фізичної трудового середовища, що є продуктом людської праці, і породжують цілий ряд соціальних наслідків. Зміна матеріальних елементів фізичка трудового середовища, складових частина природи, відбувається повільніше і до певного моменту з меншим числом соціальниx наслідків. Положення людини в трудовому середовищі різна і залежить від того, переважають чи у фізичній трудової середовищі матеріальні фактори, що є частиною природи, або матеріальні фактори, що є продуктом людської праці.

Відносини, в які вступають люди в процесі трудової діяльності, утворюють соціальну трудову середу.

З соціологічної точки зору праця в першу чергу представляє собою відношення, що виникає між конкретними людьми - учасниками процесу праці. У ході трудової діяльності люди вступають у суспільні відносини, і в рамках цих відносин формуються міжособистісні відносини, взаємна поведінка індивідів. Характер міжособистісних відносин у трудовому середовищі визначається соціальним статусом і роллю індивіда в трудовій організації і має суттєвий вплив на поведінку людини в трудовому середовищі і досягнення ефекту трудової діяльності.

Поряд з вищевказаними чинниками трудового середовища на поводження працівників і ефективність трудової діяльності суттєво впливають: форми організації та оплати праці, виробничо-побутові умови, життєве оточення працівників, внепроізводст-венная діяльність людей і т д.

Наявність великої кількості факторів і різноманітність виконуваних працівником трудових функцій свідчать про соціальної неоднорідності праці. У цьому зв'язку актуальним стає вивчення соціальної структури трудової організації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. ПОНЯТТЯ І ЕЛЕМЕНТИ ТРУДОВОЇ СЕРЕДОВИЩА "
 1. Ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу
  трудового процесу та виробничого середовища, в якій здійснюється діяльність людини. Організація і характер трудової діяльності справляють істотний вплив на зміну функціонального стану організму людини. Різноманіття форм трудової діяльності діляться на фізичну і розумову працю. Небезпечними і шкідливими виробничими факторами можуть бути [114]:
 2. Підсумковий тест 1.
  Поняття «умови праці» з різних точок зору охоплює ... 20. Вчені, що досліджують умови праці, - це ... 21. Вчені, що визначили становлення НОТ в Росії, - це ... 22. Елементи тейлоровской системи «економічного» людини включає такі положення ... 23. До об'єктивних і суб'єктивних факторів праці належать ... 24. Трудовий конфлікт - це ... 25. Соціологія праці -
 3. 1. Поняття і основні групи несприятливих факторів житловий (побутовий) середовища.
  Елементи, порівнювані між собою за якістю житлового середовища. Встановлено, що пристосування людського організму до житлового середовища в умовах великого міста не може бути безмежним. Основною рисою всіх несприятливих впливів житлового середовища на здоров'я людини є їх комплексність. Фактори житлового середовища за ступенем небезпеки можуть бути розділені на дві основні групи: фактори,
 4. СОЦІАЛЬНО-БІОЛОГІЧНИЙ ЛЮДИНА
  елементі процесу виробництва, на який (на відміну від інших елементів ) самим безпосереднім чином впливають практично всі без винятку фактори виробничого середовища - шум, вібрація, температура, вологість, освітлення, загазованість, забарвлення приміщень і устаткування. Облік вимог соціально-біологічного характеру сприяв пошуку резервів щодо збереження високої працездатності
 5. Тематика рефератів, курсових і дипломних робіт 1.
  Понять соціології праці. 84. Виробнича життя в XX і на початку XXI в. в прислів'ях і приказках. 85. Праця в прислів'ях і приказках. 86. Пропаганда праці в ЗМІ. 87. Праця в засобах реклами. 88. Вплив громадської думки на діяльність людино-праці. 89. Специфіка праці на сучасному етапі. 90. Праця як соціальна цінність суспільства. 91. Стимулювання праці в
 6. ПЕРЕДМОВА
  понятті - поведінка роботодавців і працівників у відповідь на дію загальних стимулів у вигляді заробітної плати, прибутку і негрошових факторів в області трудових взаімоотношеній2. Виходячи зі змісту зазначених формулювань розвиток предмета економіки праці, на нашу думку, буде здійснюватися за такими напрямами: - розкриття змісту і регулювання соціально-трудових
 7. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000

 8. 7. Концепція конвергенції двох факторів дитячого розвитку
  елементів спадковості і ігрек-елементів середовища. Це найпоширеніша концепція у сучасній психології. Так, англійський психолог Г. Айзенк вважав, що інтелект визначається на 80% впливом спадковості і на 20% впливом середовища. За рамки концепції
 9. Передмова
  елемента, частини, властивості і відносини від його місця і функцій ре дині соціальної системи; кожен елемент і частина соціальної системи є системою, а досліджувана система є частиною більш загальної системи; поведінку соціальної системи є результат взаємодії всіх елементів, індивідуальних властивостей елементів і рівнів системи, впливу інших соціальних систем і навколишнього середовища, а також
 10. Контрольні питання 1.
  Понять соціології праці в працях учених. 12. Людина як суб'єкт трудового процесу. 13. Предмет і структура соціології праці. 14. Соціально-особистісні резерви праці. 15. Творчі та цивільні резерви праці. 16. Соціально-економічні резерви праці. 17. Формування соціальної інфраструктури. 18. Працівник як громадянин. 19. Наукові основи соціальних резервів праці. 20.
 11. I. Перше французьке дослідження в області індустріальної соціології
  елемент середовища, який визначає соціально-психологічну обстановку, де живе промисловий