НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБЖД та соціально-небезпечні ситуації → 
« Попередня Наступна »
В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломін. Надзвичайні ситуації соціального характеру і захист від них, 2007 - перейти до змісту підручника

10.2. Економічна та психологічний захист в умовах безробіття

Безробіття, як зазначалося раніше, позначається насамперед на матеріальному становищі незайнятих людей та їх соціально-психологічному самопочутті, тому головним завданням соціальної політики має бути випередження масового безробіття, що забезпечується нормальним функціонуванням громадських структур, і насамперед економіки та соціальної сфери.

Сьогодні в нашій країні проводиться певна робота щодо стримування безробіття не тільки на державному рівні, а й силами місцевих органів влади, керівників підприємств та установ. Крім тих заходів, про які йшлося вище, практикуються такі форми

стримування безробіття, як відпустки без збереження заробітної плати, надання фінансової допомоги для розвитку самозайнятості, встановлення квоти прийому окремих категорій населення (молоді, інвалідів та т . д.) на підприємствах. Дуже важливе значення має запровадження пільгового оподаткування та пільгових кредитів підприємствам, що створюють додаткові робочі місця для жінок, молоді та інших категорій населення.

Як вже говорилося, з переходом до ринкових відносин і появою безробіття в країні були відкриті служби зайнятості. Незважаючи на нетривалий період діяльності, вони стали важливим органом надання соціальної допомоги у працевлаштуванні, соціального захисту громадян, які втратили роботу.

Служби зайнятості всіх рівнів вирішують такі завдання: 15 ^ -

збір і поширення інформації про попит та пропозицію на місцевому ринку праці; -

консультування працівників з питань професійного навчання та працевлаштування; -

професійна орієнтація всіх груп населення; -

виплата допомоги з тимчасової незайнятості; -

консультування підприємців з проблем зайнятості та використання робочої сили; -

надання допомоги в кадровому плануванні підприємств; -

організація перепідготовки вивільняється з виробництва робочої сили.

В даний час основна мета профорієнтаційної роботи служб зайнятості полягає у сприянні громадянам, які втратили роботу, отримати в оптимально короткі терміни відповідне місце з урахуванням їх особистих інтересів та потреб ринку праці. Вони проводять

професійне та інформаційне консультування, а також надають психологічну підтримку.

Психологічна підтримка здійснюється в рамках індивідуальної консультації. Вона необхідна тим людям, які, втративши роботу, перебувають у стані депресії, яка характеризується зниженою активністю поведінки, песимістичним настроєм і поганим самопочуттям. Такі люди відчувають певні труднощі в спілкуванні як з близькими людьми та знайомими, так і з потенційними роботодавцями. Для роботи з ними використовуються спеціальні психологічні прийоми і методи, аж до інтенсивної психотерапії.

Існує певний перелік проблем, з якими безробітний може бути направлений до психолога: 1591 -

неприйняття статусу безробітного («Чому я?"); -

потреба в підтримці, співчутті; -

неадекватна самооцінка, невпевненість у власних силах; -

запит на зняття напруги і саморегуляцію; -

конфліктну поведінку під час прийому; -

професійне самовизначення; -

розбіжність запитуваної професії зі спеціальністю за дипломом; -

вибір профілю перенавчання; -

питання професійного становлення, кар'єри.

Після проведення консультацій з людиною, що втратила роботу, обговорюється його конкретна життєва ситуація, виявляються його можливості і схильності до тієї чи іншої діяльності, намічаються плани подальшого пошуку роботи або за попереднім фахом, або, після відповідної підготовки , по суміжній або нової. У цей період йому надається комплексна групова підтримка, яка помогае т розширити інформаційні можливості для працевлаштування, подолати комплекси, що склалися в результаті невдалих пошуків роботи, змінити стиль її

пошуку, вміло подати роботодавцю свої професійні навички, грамотно оформити документи для праця оустройства.

Психологічна підтримка набуває особливе значення в тих регіонах, де мало або практично відсутні вакансії для жінок або деяких досить рідкісних фахівців. Вона дозволяє зупинити особистісну дезінтеграцію, допомогти людям пов еріть в себе, зорієнтувати їх на самозайнятість, надомну працю, розвиток підсобного господарства.

Інформаційна консультація надає людині, що шукає роботу, детальну інформацію про наявність вакантних місць, про підприємства, де вони є, про відповідні цим вакансіям спеціальностях, а також відомості про те, де можна пройти перенавчання і навчання.

Професійне консультування включає в себе вивчення професійних інтересів, підвищення мотивації до праці, виявлення психологічних і психофізіологічних особливостей особистості, надання рекомендацій з найбільш прийнятним для людей, що шукають роботу, сферами діяльності, напрямками професійного навчання.

Завдяки переходу до ринкових відносин розширилося коло можливостей вибору професії. Однак через недостатню обізнаність у людини складається неправильне уявлення про багатьох з них. Слід враховувати, що який-то вид діяльності, спочатку не викликавши інтересу, може захопити при більш детальному ознайомленні з ним. Тому одне з основних завдань полягає в тому, щоб звернути увагу безробітних на ті професії, за якими є вакансії, як можна докладніше розповісти про них. Консультант допомагає вибрати той напрямок професійної діяльності, яке наибол її відповідає бажанням і нахилам людини. Саме напрямок, а не професію. Потім спільно обговорюється перелік вхідних в професію спеціальностей. Якщо консультований зміг підібрати собі нову професію і по ній є вакансія, фахівці отд Єлов перенавчання спільно з безробітним визначають навчальний заклад, в якому він може її отримати.

Професійне консультування буває індивідуальним і груповим. Індивідуальне консультування проводиться в ізольованому приміщенні при дотриманні повної конфіденційності досить тривалий час, іноді навіть кілька днів. Воно дозволяє отримати вичерпну інформацію про різні сфери діяльності, пройти тестування з метою виявлення своїх можливостей. Групове консультування більшою мірою носить інформаційний характер і має на меті дати безробітним найбільш повне уявлення про послуги, що надаються службою зайнятості.

Особистісна консультація проводиться, якщо психолог відчуває, що людині щось заважає прийняти рішення. Перешкодою можуть бути як зовнішні фактори, про які консультований чому-то замовчує, так і особливості його характеру (висока тривожність, невпевненість, нерішучість і т. п.), що виявляється шляхом особистісної діагностики та використання різних методів.

Професійний відбір проводиться з метою виявлення осіб, здатних успішно працювати з тієї чи іншої спеціальності. За допомогою тестування на психологічних приладах або комп'ютері, а також з використанням бланкових психологічних методик визначаю ться можливості, особистісні якості, здібності безробітного, які потім співвідносяться з вимогами, що пред'являються професією до людини. Аналіз результатів за певними критеріями дозволяє зробити висновок про те, чи може людина успішно працювати за даною професією.

Це трудомістке, складне обстеження займає багато часу, а проводити його повинні висококваліфіковані фахівці. Здійснюється воно зазвичай службами зайнятості за заявками роботодавців

і т-год і

на договірній основі як додаткова послуга. В якості основної послуги проводиться професійний відбір осіб, які направляються на навчання,

з різних спеціальностей. Такий відбір має на меті скоротити відсів у процесі навчання і дозволяє більш ефективно використовувати кошти, виділені на навчання безробітних.

У деяких центрах зайнятості організовуються так звані ярмарки навчальних місць для молоді та учнів випускних класів шкіл. На них буває представлена ??інформація про ситуацію на ринку праці, про навчальні заклади, умови прийому, відомості про факультети і спеціальності, розмір плати за навчання та стипендії, про підготовчі курси, дані про короткотермінові курси професійного навчання та перепідготовки. Відвідувачі ярмарку отримують консультації з перенавчання, можуть отримати відповіді на свої питання у юристів, економістів, інших фахівців.

Профорієнтація є пріоритетним напрямом державної політики сприяння зайнятості населення. Вона дозволяє знизити загальний рівень соціальної напруженості, підвищити степе нь соціальної адаптації населення до сучасних умов життя і рівень соціально-професійної активності людей.

Такі основні напрямки діяльності державних структур, зокрема служб зайнятості, з надання допомоги безробітним. Але пошук роботи з їх допомогою влаштовує далеко не кожного, тому доцільно зупинитися і на варіанті самостійної боротьби людини з безробіттям. Дана досить болюча проблема, на думку деяких фахівців у сфері виживання, може включати в с ебя рішення таких задач, як профілактика безробіття, освоєння нових професій, вміння правильно піти з роботи, психологічний настрій на пошук роботи, механізм пошуку роботи, стиль спілкування при її пошуку, створення робочого місця, закріплення роботи.

Як вже було неодноразово відзначено, найголовніша проблема людей, які втратили роботу, - психологічна, тому перша заповідь найманого працівника в наш час - готовність до втрати роботи. А це має на увазі

профілактику безробіття, тобто постійний пошук вакансій навіть тоді, коли влаштовує робота є. Не слід пропускати жодної пропозиції роботи, не спробувавши «законсервувати» його на майбутнє. Для цього потрібно обмінюватися візитками, телефонами, постійно говорити про готовність змінити роботу, щоб знайомі регулярно повідомляли про нові вакансії.

Профілактикою безробіття можна вважати і різні підробітки, які у випадку втрати місця здатні перетворитися на основний заробіток. Тому доцільно шукати не одноразові, нехай навіть добре оплачувані підробітки, а ті, які дають хоч і менший, але зате постійний заробіток, дозволяють побудувати довготривалі виробничі відносини з роботодавцем.

В якійсь мірі підмінити приробіток, а часом і основну роботу, може ремесло, якщо, звичайно, до цього є нахил. Крім того, треба пам'ятати, що його продукція повинна бути конкурентоспроможною. Такий рівень досягається, як правило, роками наполегливої ??праці.

З точки зору профілактики загрози безробіття не можна, щоб усі члени сім'ї працювали в одному місці, тим більше за однією спеціальністю. У цьому випадку велика ймовірність, що вони можуть позбутися роботи одночасно. Що стосується приробітків та освоєння ремесла, то, навпаки, спільна праця дуже корисний. По-перше, можна виконати більше замовлень, а по-друге, навчити дітей певним навичкам, які допоможуть їм виживати в майбутньому.

Важливим елементом сімейного виживання при безробіттю є економія. Доцільно створити сімейний недоторканний «фонд безробіття» - щомісяця відкладати певну суму на «чорний день». У важкий для родини час він може стати основою для початку або розвитку сімейного бізнесу або для отримання нової професії, а також допоможе врятувати сімейний бюджет від миттєвого краху. Це вельми важке завдання, оскільки більшість сімей в стабільні часи радянської влади звикли жити від зарплати до зарплати, а при появі зайвих грошей витрачати їх на будь-які дефіцитні товари. В умовах сьогоднішньої нестабільності гроші краще всього тримати на різних рахунках і в різних банках, у тому числі частково у валюті.

Розсудливо придбати нову професію до того, як гримне безробіття. Фахівці дають наступні рекомендації: -

своєчасно влаштуватися на курси, краще пов'язані з затребуваною на сьогоднішній день професією (бухгалтера, програміста, гіда, агента з туризму, менеджера та ін), при цьому укласти договір, якщо обіцяють працевлаштування, з'ясувати адреси випускників курсів і дізнатися у них про перспективи працевлаштування (не можна довіряти курсам, якщо вони не гарантують працевлаштування); -

шукати вчителів зацікавила професії на місці своєї роботи, оскільки в їх середовищі можна знайти підробки і консультантів; налагоджувати дружні стосунки з ними або зацікавлювати їх відсотками з майбутнього заробітку, вникати в суть професії, спостерігаючи за роботою професіоналів; -

по можливості влаштуватися на роботу за сумісництвом, а частину заробітку віддавати вчителям за консультації.

 У кожної людини бувають такі моменти, коли постає питання про зміну роботи, що в умовах її дефіциту дуже проблематично. У ситуації можливого звільнення з роботи фахівці рекомендують дотримуватися принцип медичної допомоги - «не нашкодь». Перш за все необхідно спробувати залишитися на старому місці роботи шляхом компромісу, взявши на себе нові обов'язки, перейшовши на іншу посаду, переоформити на півставки або оформити відпустку без збереження змісту і пр. 

 Якщо все-таки звільнення неминуче і здається несправедливим, не завадять і юридичні знання, консультації юриста, щоб знайти слабкі місця в діях керівництва і спробувати поновитися на посаді, використовуючи їх помилки. Для відновлення справедливості слід шукати підтримку в громадських організаціях соціальної спрямованості, спільно з іншими безробітними ми наймати адвокатів, так як діяти разом дешевше і результативніше. Якщо юридична і громадський тиск на начальство, пов'язаний з незаконним звільненням, не допомагає, необхідно звернутися до суду. За будь-яких обставин слід зберегти зв'язок з колишніми колегами, так як хороші відносини з людьми - головне багатство безробітного. 

 У тому випадку, якщо ви збираєтеся звільнятися за власним бажанням, слід зібрати більше документів, що підтверджують вашу спеціальність, рівень кваліфікації, нестандартність мислення (патенти, свідоцтва про рацпропозиції, виграних конкурсах і т. д.), а також характеристики і рекомендаційні листи, щоб при вступі на нову роботу показати себе з вигідного боку. Перед звільненням потрібно довести всі справи до кінця, щоб залишити про себе гарне враження, ні в якому разі не можна «спалювати за собою мости», «грюкати дверима», сваритися з колективом, різко висловлюватися з приводу начальства. Не виключено, що згодом буде потрібна допомога бувши х товаришів по службі в пошуках роботи, їх консультація з яким-або питань, а також дозвіл керівництва використовувати оргтехніку, комп'ютер і т. п. 

 Що робити, якщо безробіття все-таки стала дійсністю, реальним фактом вашого буття? Насамперед не п аніковать, а психологічно налаштуватися на пошук роботи. І тут дуже важлива допомога та підтримка родичів і друзів. Найстрашніше - це коли людина впадає в депресію. Її прояви дуже різноманітні, але для будь-якої форми депресії характерно стійке (що триває більше двох тижнів) поганий настрій. Сьогодні, на жаль, розпізнається лише близько третини випадків цього захворювання. Для домашньої діагностики можна використовувати простий тест. * 601 Подивіться, чи не спостерігається у вас або ваших рідних і близьких-яких з таких ознак. 

 Основні: -

 знижений або сумний настрій; -

 втрата інтересу і бажання отримувати задоволення; -

 підвищена стомлюваність. 

 Додаткові: -

 зниження здатності до концентрації уваги; -

 занижена самооцінка або невпевненість у собі; -

 почуття провини; -

 песимістичне бачення майбутнього; -

 суїцидальні думки або дії; -

 порушення сну; -

 порушення апетиту. 

 При важкій формі депресії спостерігаються 3 основних і хоча б 4 додаткових ознаки, при депресії середньої тяжкості - 2 основних і 3 додаткових, при легкій - 2 основних і 2 додаткових. 

 Як вже говорилося раніше, люди, що знаходяться в стані депресії, відчувають певні труднощі в спілкуванні як з близькими людьми та знайомими, так і з потенційними роботодавцями. А адже пошук роботи - це завжди контакт з людьми, спілкування. Потрібно вміти знайомитися, розташовувати до себе, правильно формулювати свої думки і п росьби та ін Тому якщо у вас або ваших рідних і близьких депресія, то в першу чергу треба зробити все, щоб вони пройшли психологічне консультування, а якщо цього вимагає психічний стан, то і курс лікування та психологічної реабілітації. 

 Щоб налаштуватися на пошуки роботи, необхідно подолати ряд негативних морально-психологічних факторів. Насамперед - сором. У свідомості більшості росіян утвердилася думка, що бути безробітним 

 соромно, оскільки це означає, що ти виявився гіршим други х. Соромно ще й від того, що не в змозі забезпечити благополуччя своєї родини, своїх близьких.

 Виникає синдром невдахи. Люди нерідко приховують справжній стан справ. Але ця гра в благополуччя часто підводить, оскільки оточуючі не бачать, що людині потрібна допомога або вважають, що він здатний вибратися з будь-якої тупикової ситуації. Інша реакція на звільнення - роздратування. Все оточення і всі люди викликають негативну реакцію, особливо - начальники, і минулі і майбутні. У такому стані, як правило, роботу не просять, а вимагають, причому на підвищених тонах, що не веде до позитивного результату. 

 Більш конструктивна позиція - визнання свого неблагополуччя за принципом «що є - то є». Не варто витрачати час і сили на підтримку іміджу або на злість. Нехай на даному етапі життя ви програли, але потрібно зробити все можливе, щоб вибратися із ситуації. Таку установку прийняти важко, але якщо все-таки вдасться, то багато проблем відпадуть. Треба чітко і ясно сказати собі і оточуючим, що ви втратили роботу, вам потрібна робота, що ви прохаєте милостиню, не гроші, а можливість їх заробляти. Прохання про роботу - це не жебрацтво, а її пошук. Приховувати своє справжнє становище при пошуку роботи те ж саме, що приховувати симптоми бол езні на прийомі у лікаря, тобто отримати невірний діагноз, а значить, і неправильне лікування. А безробіття - та ж хвороба. 

 Одним словом, якщо не подолати почуття сорому і подразнення, пов'язані з втратою роботи, що не налаштуватися на адекватну поведінку людини, що шукає роботу, то результативність її пошуку знижується багаторазово. Але як би не складалася ситуація, пов'язана з пошуком роботи, необхідна впевненість в успіху. Без цього пошук не має сенсу. 

 Механізм пошуку роботи, на думку фахівців в області виживання людини, виглядає наступним чином: 1611 -

 починати пошук слід на місці колишньої роботи, але пропонувати з вою кандидатуру на іншу посаду, при цьому розширено тлумачити рамки професійних обов'язків; -

 пошук роботи необхідно вести системно: відзначати, де вже її шукали, з ким і про що говорили; 

 - щодня обробляти оголошення і специалізірованни е газети; -

 звертатися за допомогою в пошуку роботи до родичів і знайомих, не соромитися час від часу нагадувати про своє прохання; -

 використовувати державні бюро і комерційні фірми з працевлаштування, громадські організації; -

 погоджуватися на підробітки і сезонні роботи з метою розширення можливостей пошуку постійної роботи (нові професії, нові знайомі і пр.); -

 обов'язково займатися прямим пошуком роботи, зв'язуючись особисто, за допомогою засобів зв'язку і листування з перспективними предприят иями. 

 Якщо робота знайдена, то найголовніше знову її не втратити. Це вимагає певних зусиль. Допомогти може знання конкретних способів, що дозволяють зберегти роботу. Перерахуємо деякі з них: -

 на новому місці роботи слід стати якомога більш ну жним фахівцем, для чого потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію, освоювати технології і техніку, які не можуть або не хочуть освоювати інші співробітники; -

 робити кар'єру, займати ключові посади, при загрозі звільнення - затівати довготривалі проекти; -

 з новими колегами слід бути ввічливим і попереджувальним, уникати інтриг і чвар; -

 якщо ставиться питання про звільнення, треба робити все можливе, щоб воно не відбулося, тобто робити те, про що вже говорилося, коли йшлося про профілактику безробіття та порядку відходу з роботи. 

 Можна спробувати знайти роботу в іншому регіоні. Найлегше працевлаштуватися в центрі - Москві, Санкт-Петербурзі. У провінції, сільській місцевості це зробити складніше, оскільки гроші сьогодні «крутяться» переважно не в виробництві, а в сфері послуг і торгівлі, тобто там, де найбільше споживачів. Але для того, щоб знайти в Москві або іншому великому центрі роботу, необхідно володіти хорошими зв'язками, рідкісної спеціальністю або високою кваліфікацією. Е слі цих достоїнств ні, то тоді треба або йти в бізнес, або задовольнятися непрестижними професіями, пов'язаними з обслуговуванням. 

 В останні десятиліття російські громадяни нерідко намагаються знайти роботу за кордоном. Але це пов'язане з деякими техн ическими, правовими і моральними проблемами. Слід пам'ятати про те, що не всі за кордоном прийнятно для російського менталітету. Крім того, до пропозицій про роботу за кордоном треба ставитися дуже обережно, щоб уникнути шахрайства і свавілля. 

 Такі в найзагальніших рисах форми і методи економічної та психологічної захисту в умовах такого небезпечного соціального явища, як безробіття, а також найбільш доступні способи пошуку роботи. 

 Висновки 

 В умовах переходу до ринкових відносин реальністю російської соціального життя стало безробіття, офіційно визнана на найвищому рівні. Однак, незважаючи на це, в нашій країні до цих немає розвинутого інституту захисту прав безробітних, ефективних механізмів їх соціально-психологічної підтримки, профспілок, здатних відстоювати інтереси трудящих, відповідної законодавчої бази. Для подолання подібної негативної тенденції необхідна збалансована державна соціальна політика, спрямована на стримування безробіття, збереження досягнутого людьми життєвого рівня та забезпечення його зростання, розширення доступу до освіти та підвищення їх кваліфікації. Ігнорування цього може призвести до необоротних процесів в соціальній і духовній сферах та посилення соціальної напруженості в суспільстві з усіма витікаючими звідси наслідками. 

 Величезну роль у підтримці людей в умовах безробіття грає добре організована і ефективна економічна і психологічна захист. В даний час в Росії проводиться певна робота в цьому напрямку: розгорнута мережа служб зайнятості населення, профорієнтаційна робота, що включає психологічну підтримку, інформаційне, професійне та приватне консультування та профвідбір. Ці заходи дозволяють в якійсь мірі знизити соціальну напруженість, нейтралізувати негативні соціально-психологічні процеси в суспільстві і підвищити рівень професійної активності людей. Але разом з тим органи служби зайнятості всіх рівнів ще недостатньо широко займаються профорієнтованість молоді для підготовки її до трудової діяльності в умовах ринку, що розвивається, мало уваги приділяють розширенню мережі доступних навчальних центрів професійного навчання, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вивільнюваних працівників і безробітних громадян. 

 Державна політика у сфері зайнятості, безумовно, відіграє важливу роль у соціальній адаптації російських громадян до сучасних умов життя, але не менше значення має і їх власна соціальна активність у збереженні роботи та її пошуках, якщо факт безробіття став реальністю. Знання найбільш доступних індивідуальних способів боротьби з безробіттям, техніка пошуку роботи - важливі умови особистісного та сімейного виживання в період соціально-економічної нестабільності. 

 Контрольні питання 1.

 Що таке безробіття і які її основні форми? 

2

 Т \ і V-/ V-/ 

 . Розкрийте основні напрями державної соціальної політики у сфері зайнятості. 3.

 Що таке служби зайнятості, які їхні основні завдання? 4.

 Що включає в себе робота з профоріентіров Анію? 5.

 Перерахуйте основні компоненти механізму пошуку роботи. 6.

 Що собою являє профілактика безробіття? 7.

 Розкрийте зміст психологічного настрою на пошук роботи. 8.

 Як можна придбати нову професію? 9.

 Як знайти нову роботу і закріпитися на ній? 

 Рекомендована література 

 Про зайнятість населення: Закон Російської Федерації / / Законодавство Російської Федерації. 1996. № 17. 

 Дановська С. Л. Соціальна і психологічна характеристика безробітних / / Соціологічні дослідження. 1994. № 5. 

 Іллічов А. А. Велика енциклопедія міського виживання. М., 2000. Організація, зміст і методика профорієнтаційної роботи в службі зайнятості: Зб. інструктивно-методичних матеріалів. М., 1994. 

 Основи соціальної роботи: Підручник / Відп. ред. П. Д. Павленок. М., 

 1998. 

 СарухановЕ. Р. Проблеми зайнятості в період переходу до ринку. СПб., 

 1993. 

 Словник-довідник з соціальної роботи / / Под ред. Є. І. Холостовой. М., 1997. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.2. Економічна та психологічний захист в умовах безробіття"
 1.  Соціально-економічні наслідки безробіття.
    економічні та позаекономічні (соціальні) витрати безробіття. Насамперед безробіття означає економічні втрати для суспільства, коли частина потенційного обсягу виробництва товарів і послуг втрачається безповоротно, виробничі можливості економіки не реалізуються повністю. Різницю між фактичним і потенційним ВНП економісти називають відставанням ВНП. Статистичні дані
 2.  Соціальний захист населення Росії.
    економічно розвинених суспільствах. Найбільш масивний суспільний шар в структурі майнового поділу представлений групами населення, які витрачають свої доходи тільки на харчування, на більше їм просто не вистачає. Деякі групи населення живуть за межами офіційно встановленого рівня бідності, який істотно занижений щодо мінімальних потреб відтворення життя і
 3.  1.5. Трудовий (кадровий) потенціал
    економічних відносин розглядається як головна продуктивна сила. Його працею, його інтелектом створюється національне багатство, перетворюються суспільні відносини. Людський потенціал сам є найважливішою складовою національного багатства. Трудові ресурси виступають як фактор економічного розвитку, причому все більшого значення набувають якісні складові трудового
 4.  Тестові завдання для самоконтролю (зазначити правильну відповідь)
    економічної безпеки відносяться наступні параметри: 1) рівень і якість життя; 2) норма безробіття; 3) державний борг; 4) територія країни; 5) ресурсний потенціал. Тест 2. Черговість у розумінні економічної безпеки як багаторівневого явища така: 1) окремого регіону; 2) організації або підприємства; 3) Росії в цілому; 4) громадянина і
 5.  Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003

 6.  Заславська Тетяна Іванівна (р. 1927)
    економічно орієнтованої соціології. Вихідною в концепції економічної соціології Заславської є гіпотеза про те, що різні соціальні групи суспільства не в однаковій мірі зацікавлені в науково-технічному та соціально-економічному прогресі. Економічна соціологія досліджує соціально-економічний розвиток підприємств регіону, країни як результат економічної діяльності
 7.  18.1. Соціально-економічні умови як фактор життєвого сценарію особистості
    економічний фактор по суті обумовлює життєдіяльність особистості. Соціально-економічні умови можуть сприяти або, навпаки, перешкоджати розвитку професійних можливостей, відбувається скорочення соціальних зв'язків. Скорочення соціальних зв'язків призводить до зниження рівня задоволення потреб і навіть до відхилення від норми. Трансформація соціально-економічних
 8.  П.Е. Шлендер. Безпека життєдіяльності: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник,. - 304 с., 2008

 9.  Зміст
    економічного потенціалу Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території Виробничий потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки Трудовий (кадровий) потенціал Глава II. Показники соціально-економічного розвитку регіону Рівень економічного розвитку Характеристика соціального
 10.  Безпека «транзитивного» суспільства
    економічної безпеки, а також конкретних умов і форм захисту населення, які складаються в період реформування російського суспільства, дозволяють зробити узагальнення, цікаві в теоретичному відношенні, але далеко не обнадійливі з точки зору оцінки поточної соціально-політичної практики. Економічний стан сучасного суспільства значною мірою впливає на стабільність
 11.  25.1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ, НАПРЯМКИ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
    економічних стимулів людей для участі в суспільному виробництві, відтворення оптимальної структури суспільства, створення умов для всебічного розвитку людини, задоволення його потреб. Слід враховувати взаємозв'язок між соціальною політикою і рівнем економічного розвитку суспільства. Так як рішення завдань соціальної політики визначається економічним розвитком країни,
 12.  Економічні загрози та їх відображення.
    економічних диспропорцій і деградації економічного потенціалу. При цьому формується комплекс специфічних загроз, який спочатку не розцінюються управлінцями як істотні, значні. Однак складається на практиці система економічної безпеки сучасного російського суспільства являє собою більшою мірою «захисну», ніж «резервну» систему. Вона
 13.  ПЕРЕДМОВА
    економічної освіти. У даному процесі позначилися принаймні два етапи. На першому етапі важливо було визначити, яку учеоную дисципліну слід вивчати - політичну економію чи економічну теорію, з'ясувати відмінності між предметами і об'єктами вивчення даних навчальних дисциплін. Питання було вирішено на користь економічної теорії, в загальному плані визначено її зміст, розроблені
 14.  Зміст і види безробіття
    економічного аналізу важливе значення мають типи безробіття, такі, як фрикційна, структурна, циклічна і природна безробіття. Фрикційна безробіття пов'язане з пошуком або очікуванням роботи. Даний тип безробіття існує завжди, в той час як одні працівники знаходять найбільш підходящі робочі місця, інші звільняються, шукають більш високооплачувану, престижну або
 15.  А. В. Мілов, В. Н. Тимохін, Г. А. Чорноус. Економічна кібернетика, 2004

 16.  § 4. Світова економічна криза 1929 - 1933 г.
    економічна криза. Він тривав до 1933, в деяких країнах - навіть до 1935 р. Головні його прояви - різкий спад виробництва, інфляція (знецінювання грошей), розорення дрібних підприємців та фермерів, зростання безробіття. У чому ж причини кризи 1929 - 1933 р.? Чи не були вироблені механізми саморегулювання бурхливо зростаючого капіталістичного виробництва. Воно розвивалося стихійно. Якщо було
 17.  Уряд Москви про психологічні загрози безпеки міста і захисту від них
    економічними, інформаційними, кримінальними небезпеками, а також особливості життя та побуту в умовах мегаполісу вимагають виділити загрози психологічного характеру в самостійний фактор небезпеки для особистості, соціальних груп і міста в цілому. До загроз психологічного характеру Концепція відносить: підвищення психологічної напруженості у населення внаслідок посилення відчуття
 18.  Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2006

 19.  17.6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОВЕДІНКИ ФІРМИ на мікрорівні
    економічного лібералізму laisser faire - laisser passer). Однак ринкові механізми недосконалої конкуренції не можуть забезпечити збалансованості кругообігу доходів і витрат хаусхолдов1. англомовній економічній літературі термін позначає групу людей, які об'єднують свої доходи, мають спільну власність і приймають економічні рішення спільно. Вони здійснюють
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка