НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня
Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

10.11. Експертна оцінка діяльнісної успішності курсантів військових навчальних закладів

Інструкція. Оцініть кожного курсанта (військовослужбовця) за 10-бальною шкалою.

Змістовні значення оцінок наведені нижче.

В групу експертів рекомендується включати начальників курсів, викладачів та

безпосередніх начальників, які визначають результати успішності навчання

(служби) за шкалами експертних оцінок.

Бал Змістовна інтерпретація експертних оцінок

10 По своїх здібностях і особистим якостям, успішності навчання

та служби кращий з кращих в групі ( підрозділі).

9 Кращий в групі (підрозділі), володіє високими здібностями і

особистими якостями, відмінно засвоює теоретичний матеріал і практичні

навички спеціальності і служби.

8 По своїх здібностях і особистісним якостям, успішності навчання і

служби, за легкістю засвоєння матеріалу і практичних навичок спеціальності та

служби істотно відрізняється від середнього рівня курсантів, один з кращих в

групі (підрозділі).

7 Володіє хорошими здібностями та особистими якостями, краще, ніж

більшість інших, засвоює матеріал і опановує практичними навичками

фахом і служби .

6 Володіє хорошими здібностями та особистими якостями, по ряду

показників дещо краще, ніж більшість, засвоює матеріал і практичні

навички спеціальності і служби.

5 По своїх здібностях і особистісним якостям, засвоєнню матеріалу і

оволодінню практичними навичками спеціальності та служби нічим не відрізняється від

більшості інших ні в кращу, ні в гіршу сторону.

4 Володіє середніми здібностями та особистими якостями, по засвоєнню

матеріалу і оволодінню практичними навичками спеціальності та служби кілька

відрізняється від більшості в гіршу сторону.

3 Здібності та особисті якості нижче середнього, засвоєння матеріалу і

оволодіння практичними навичками спеціальності та служби повільне і вимагає

великої уваги, ніж у більшості.

2 Здібності та особисті якості низькі, засвоєння матеріалу та оволодіння

практичними навичками спеціальності та служби дуже повільне і вимагає дуже

багато уваги при низькій ефективності і віддачі.

1 Здібності та особисті якості недостатні для засвоєння матеріалу і

оволодіння практичними навичками спеціальності та служби, найслабший в групі.

Обробка й інтерпретація

Інтегральна експертна оцінка визначається її середнім значенням для

кожного оцінюваного результату успішності навчання і служби.

При експертній оцінці контрольованих результатів успішності навчання і

служби за десятибальною шкалою слід здійснювати переклад в п'ятибальну

шкалу у відповідності з наступними критеріями :

V 5 = 5 (відмінно), якщо експертна (інтегральна експертна) оцінка

становить 8 і більше балів (адекватна 1-й групі профпридатності);

V1-5 = 4 (добре), якщо експертна (інтегральна експертна) оцінка

знаходиться в межах 7-6 балів (адекватна 2-й групі профпридатності);

V] 5 = 3 (задовільно), якщо експертна (інтегральна експертна) оцінка

становить 4-5 балів (адекватна 3-й групі профпридатності);

V] S = 2 (незадовільно), якщо експертна (інтегральна експертна)

оцінка становить 3 і менше балів (адекватна 4-й групі профпридатності).

На підставі виявлених оцінок здійснюється ранжування курсантів у

досліджуваних групах.

10.12. Інтегральна оцінка ефективності професійної діяльності

вчителя (Н. П. Фетіскін)

Інструкція. Просимо вас відповісти на ряд питань, що стосуються особливостей

навчального процесу. Хочеться вірити, що ваші щирі відповіді допоможуть

значно підвищити успішність вашої навчальної роботи.

А тепер візьміть опитувальник і лист відповідей і вкажіть у його верхній частині:

курс, групу / клас, вік, стать, бажання вчитися.

В опитувальнику є 12 тверджень, які дозволять уточнити ваші думки,

інтереси, стану, ставлення, оцінки навчальної діяльності. На аркуші відповідей

напишіть номер твердження, а поруч поставте 1-2 відповіді в буквеної формі по

кожного предмета. Звертайте увагу на те, коли потрібно оцінити окремі

якості викладача, а коли свої навчальні дії.

Лист відповідей

Курс / клас Вік Пол Бажання вчитися

Ю Д Дуже велике Вчуся підлягає Вчуся без бажання № «опитувань Оцінка

навчальної діяльності ко предметів

Математика Хімія Фізика Іноземна мова Історія 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

Опитувальник

1. Мова викладача:

а) вільна, різноманітна;

б) утруднена, монотонна;

в) чітка, зрозуміла;

г) малоразборчівая;

д) емоційна;

е} нудна.

2.Інтонація педагога:

а) впевнена, стимулююча;

б) невпевнена, байдужа;

в) життєрадісна;

г) похмура, песимістична;

д} спокійна, стримана;

е} роздратована, незадоволена;

ж) доброзичлива;

з) зневажлива.

3.На цьому занятті я:

а) відкриваю багато нового;

б} багато питань мені давно відомі;

в) отримую установку для самостійної роботи;

г) частіше тупцюємо на одному місці;

д) отримую весь необхідний матеріал;

е) змушений засвоювати другорядний лекційний матеріал, т. к. педагог вважає

свої лекції єдиним вірним джерелом.

4.Педагог з цього предмету:

а) жорстко контролює всі мої дії, тримає аудиторію в страху;

б) байдуже ставиться до того, чим я займаюся;

в) може легко образити, образити;

г) намагається зацікавити, захопити предметом;

д) вважає головним, щоб йому не заважали;

е) намагається знайти контакт з аудиторією, прагне діалогу, співробітництва;

ж) орієнтується лише на зацікавлених студентів .

5.На цьому занятті я:

а} прагну виконати всі завдання;

б) займаюся для виду, щоб справити сприятливе враження;

в) прагну не пропустити всі цікаві положення і факти;

г) вважаю найголовнішим просто бути присутнім на занятті.

6.На цьому занятті я:

а) прагну записати все найголовніше;

б) займаюся сторонніми справами (читаю художню літературу, пишу

листа);

в) прагну все зрозуміти, щоб менше готуватися будинку;

г) сиджу сумую, знаючи , що все доведеться вивчати самостійно;

д) виконую багато завдання машинально; е} готуюся до іншого предмету.

7.На цьому предметі я:

а) прагну підвищити свій інтелектуальний рівень;

б) намагаюся отримати високу оцінку;

в) прагну затвердити свій статус, становище;

г) прагну виконати все так, як вимагає викладач;

д) займаюся, щоб уникнути нарікань, докорів;

е) прагну зрозуміти основний зміст предмета.

8.Данним предметом я:

а) зацікавлений, т. к. мені подобається педагог;

б) задоволений з- за доброго засвоєння матеріалу;

в) захоплений, багато займаюся самостійно;

г} незадоволений через низький рівень викладання;

д} не задоволений, т. к. мої знання залишаються на колишньому рівні;

е) розчарований через формального підходу: «здав - забув», відчуваю

невостребовен-

ність знань.

9. На цьому заняття у мене нерідко виникає:

а) світле, приємний настрій;

б) байдужість, нудьга;

в) натхненне захоплення;

г) дратівливість, обурення;

д) радість, впевненість;

е) тривога, страх.

Ю. На цьому занятті я:

а) цілком поглинений навчальної темою;

б) зайнятий різними спогадами;

в) відчуваю зацікавленість і захопленість навчальним заняттям;

г) обурений через те, що даремно витрачу час.

11. Цей викладач:

а) вільно володіє матеріалом і майже не користується конспектом;

б) захоплений своїм предметом;

в) матеріал дає з підручників, частково читає по конспекту;

г) байдужий до свого предмета.

12.Етот викладач:

а) заняття проводить різноманітно і цікаво;

б) проводить заняття нудно й одноманітно;

в) підносить матеріал сухо, формально;

г) викладає матеріал в емоційно-захоплюючій формі.

Ключ для обробки даних

1.Речевая компетентність викладача, вчителя:

а, в, д - емоційно забарвлена, чітка

б, г, е - монотонна, важка для сприйняття

2.Інтонаціонная компетентність педагога:

а, в, д, ж - має позитивні форми

б, г, е, з - неприємна, невпевнена

3.Інформатівность заняття:

а, в , д - висока

б, г, е - низька

4.Стіль педагогічного керівництва:

в, д - демократичний стиль керівництва (СР)

а, г - авторитарний (СР)

б, е, ж - ліберально-попустительский (СР)

5.Характер практичної діяльності учнів на заняттях:

а, в - продуктивний

б, г, - формальний

6. Продуктивність практичної діяльності учнів на даному занятті:

а, в, д - висока

б, г, е - низька, формальна

7. Домінуюча целеполагающая спрямованість учнів:

а - творча самореалізація

г - глибоке знання предмета

б, в - підвищення соціального статусу

д, е - формальне виконання навчального рольового боргу

8. Задоволеність учнів заняттями з даного предмету:

а, б, в ~ дхтаточно виражена

г, д, е - виражена разномотіваціонная незадоволеність

9.Деятельностние стану учнів:

а, б, в - позитивні емоційні стани {Ес)

б, е - пасивно-негативні (Ес) г - активно -негативні (Ес}

10.Направленность розумової діяльності учнів;

а, в - домінування пізнавальної спрямованості

б - вимикання з пізнавальної діяльності, наявність «вакууму» в

розумової

сфері

г - домінування розумової агресії, фрустрації

11.Дідактіческая компетентність:

а, б - висока

в, г - низька

12.Методіческая компетентність викладача :

а, г - висока

б, в - низька

Примітка. При аналізі та інтерпретації отриманих результатів слід

враховувати кількісні та якісні критерії досліджуваних шкал.

Наприклад, при порівнянні полярних показників важливо враховувати ступінь

домінування тієї чи іншої стратегії діяльнісного поведінки і ступінь їх

якісних відмінностей.

Істотне місце в ході аналізу виявлених результатів має займати

системне зіставлення взаємозв'язків між усіма шкалами. Наявність позитивних

 і негативних кореляцій кожної з шкал з іншими дозволить визначити головні 

 моменти у вдосконаленні своєї професійної діяльності. 

 Крім того, не менш важливо проаналізувати відповіді з позиції статево-вікових і 

 мо-тіваціонной відмінностей, закладених в листі відповідей. 

 Література 

 1.Діагностіка успішності вчителя. СБ метод, матеріалів для керівників шкіл. 

 - М., 2001. 

 2.Маркова А. К. Психологія професіоналізму. - М., 1996. 

 3.Новіков В. В., Забродін Ю.М. Психологічний управління. -М., 1992. 

 4.ОбозовН. Н. Психологія менеджмента.-СПб., 1995. 

 5. ПочебутЛ. Г., Чикер В. А, Організаційна соціальна психология.-СПб., 2001. 

 6.Свенціцкйй А. Психологія управління організацією. - СПб., 1999. 

 7. Соціально-психологічні чинники ефективності діяльності бригад: Зб. 

 наукових праць / Подред. А. Л. Журавльова. - М., 1987. 

 8.ФетіскінН. П. Реалізація та оцінка професійних здібностей учителя. 

 -Кострома, 1995. 

 « Попередня
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.11. Експертна оцінка діяльнісної успішності курсантів військових навчальних закладів "
 1.  Сичов Ю.Н.. Безпека життєдіяльності: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 147 с., 2007

 2.  Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004

 3.  Колектив авторів, видавництво: РИОР. Бізнес? Планування: Шпаргалка, 2009

 4.  Попова И.М.. Соціологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Тандем. - 287 с, 1997
    навчальних
 5.  Заняття 15.1. Семінар-гра з теми «Глобальні та регіональні конфлікти» (проводиться у формі захисту рефератів)
    оцінкою позитивних сторін реферату вони повинні містити й конструктивно-критичні зауваження, альтернативні варіанти вирішення задачі, що стояла перед автором реферату. Виступи опонентів не повинні перевищувати 7-10 хвилин. Після цього автор відповідає на зауваження опонентів. Відповіді також готуються заздалегідь, на основі вивчення відгуків. Відповіді повинні бути ємними, грунтовними, конкретн
 6.  Передмова
    навчальних закладах дисципліни «Безпека життєдіяльності». Воно підготовлено відповідно до прийнятих стандартів для всіх спеціальностей і напрямків. Навчальний посібник є продовженням вивчаються в середніх навчальних закладах дисциплін «Основи безпеки життєдіяльності», «Охорона навколишнього середовища», «Охорона праці» та «Цивільна оборона». Пропонований навчальний посібник,
 7.  Н. В. Мотрошилова. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга друга), 1996

 8.  Смелзер Н.. Соціологія: пров. з англ. - М.: Фенікс. - 688 с., 1994

 9.  Е.Б. Старовойтенко. Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с., 2004

 10.  Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга третя: Філософія XIX - XX ст.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 1999

 11.  Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід - Росія - Схід (книга четверта: Філософія XX в.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 2003

 12.  14. Молодший шкільний вік
    оцінки - ті дії, за допомогою яких ми оцінюємо успішність засвоєння навчального завдання. Домінуючою функцією в молодшому шкільному віці стає мислення. Завершується намітився в дошкільному віці перехід від наочно-образного до словесно-логічного мислення. Шкільне навчання будується таким чином, що словесно-логічне мислення отримує переважний розвиток. Якщо в перші
 13.  Методика навчання
    курсантами розігрують план бойових дій, і кожне наступне завдання - це продовження попереднього. Весь курс - це безперервний цикл: отримання бойового завдання, планування, підготовка, виконання, звіт про виконання завдання, розбір виконання з метою освоїти операції малих підрозділів рейнджерів. Основним навчальним засобом є розвідувально-диверсійні операції рейнджерів,
 14.  П.Е. Шлендер. Безпека життєдіяльності: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник,. - 304 с., 2008

енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка