НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

10.1. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

В умовах існування різноманітних форм власності, ринку і конкуренції значно змінюються роль і значення трудових організацій. Поступово розширюються їх повноваження і самостійність у прийнятті різного роду рішень, у розвитку управління та самоврядування. Однак перш ніж вести розмову про трудову організації, необхідно зупинитися на деяких часто вживаних, особливо в нашій вітчизняній літературі, поняттях і характеристиках.

Трудовий колектив - це об'єднання працівників, що здійснюють спільну трудову діяльність на державному, кооперативному, громадському, приватному підприємстві, установі, організації. У складі єдиного трудового колективу діють трудові колективи цехів, відділів, дільниць, бригад та інших підрозділів.

Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети (цілей). Щоб організація відбулася як така, необхідна наявність принаймні:

- двох людей, які свідомо вважають себе частиною цієї групи;

- однієї мети, яку приймають як загальну всі члени даної групи;

- членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти значимої для всіх мети.

Трудова організація - це організаційно закріплена сукупність людей, що діють за єдиним планом для досягнення значущої для всіх членів організації цілі і для створення певного суспільно необхідного продукту або надання послуг. Такі трудові організації часто називають трудовими колективами. Ми надалі будемо користуватися поняттям "трудова організація". Трудові організації історично виникають для задоволення суспільних та особистих потреб людей на основі суспільного поділу праці.

Необхідно з'ясувати відмінності між трудової і виробничої організаціями. Виробнича організація відноситься тільки до сфери матеріального виробництва, в ній поєднуються працівники з метою виробництва матеріальних благ. Трудова організація значно ширше виробничої і охоплює працівників виробничих, наукових, навчальних, медичних, культурно-просвітницьких, адміністративних та інших організацій. Трудові організації діють у всіх сферах суспільного життя. Їх можна розрізняти за двома підставами:

за формою власності: державна, кооперативна, акціонерна, власність трудового колективу, приватна, спільна з іноземним капіталом, іноземна.

По з ф е р а м діяльності: організації, що діють у сфері матеріального виробництва (у промисловості, будівництві, транспорті, сільському господарстві ітд.), І організації, що функціонують у невиробничій сфері (установи культури, охорони здоров'я, освіти тощо).

Роль і значення трудових організацій в розвитку суспільства величезні. Від ефективності та якості праці працівників у кінцевому рахунку залежать процвітання суспільства, рівень і якість життя людей. Шлях до успіху кожної трудової організації - це зниження собівартості і витрат виробництва, підвищення його ефективності, технічного і технологічного рівня та рівня організації виробництва; підвищення обсягів і якості продукції та послуг; максимальне врахування запитів споживача і зниження цін з метою завоювання ринку збуту, в звичайно рахунку - шлях поліпшення всієї економіки та рівня життя населення ня зокрема. Кожній такій трудової організації притаманний своя трудова середу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА "
 1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000

 2. 10.2. ПОНЯТТЯ І ЕЛЕМЕНТИ ТРУДОВОЇ СЕРЕДОВИЩА
  роль в засобах праці належить знаряддям виробництва, так як саме від них залежить сила впливу на природу. Засоби праці та предмети праці становлять засоби виробництва. Але самі засоби виробництва ніяких матеріальних благ призвести не можуть. Тому вирішальним фактором будь-якого виробництва, трудової організації є сама людина, його робоча сила. Засоби праці, предмети
 3. 10.3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  значення. Однак з розпадом СРСР, зростанням сепаратизму і національної самосвідомості національний склад трудової організації стає помітним фактором стабільності або, навпаки, підвищеної напруженості. Професійно-кваліфікаційна структура утворюється працівниками різних професійних груп, що поділяються за рівнем кваліфікації, освіті, виробничому стажу.
 4. 10.4. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЇЇ СТРУКТУРА
  трудової діяльності; - розподіл функцій (повноважень і обов'язків) між групами працівників, що знаходяться у взаємодії один з одним. Соціальна організація відноситься до найбільш складного типу організаційних систем, оскільки в її природі закладена відома Двоїстість: по-перше, вона створюється для вирішення певних завдань і, по-друге, виступає соціальним середовищем
 5. ПЕРЕДМОВА
  трудових взаімоотношеній2. Виходячи зі змісту зазначених формулювань розвиток предмета економіки праці, на нашу думку, буде здійснюватися за такими напрямами: - розкриття змісту і регулювання соціально-трудових відносин в галузі трудових ресурсів, ринку праці та зайнятості, що передбачають створення умов ефективного функціонування трудових ресурсів;
 6. Тематика рефератів, курсових і дипломних робіт 1.
  Трудової діяльності в XX в. і на початку XXI в. 27. Взаємовідносини працівників як фактор підвищення соціально-психологічного клімату в колективі (за матеріалами В.М. Шепеля). 28. Соціально-психологічні проблеми у сфері виробництва (за матеріалами В.Д. Попова). 29. Теорія малих груп К. Левіна та Я.Л. Морено. 30. Генезис ідей участі працівників в управлінні виробництвом (за матеріалами
 7. Г. В області сільського господарства і лісової справи
  значенню державних земельних майна, облік таких і ведення земельної реєстрації; д ) сприяння організації меліоративних товариств, а також спостереження за виробництвом меліоративних робіт у межах району; е) організація та проведення в життя заходів щодо розвитку продуктивності сільського господарства; ж) організація районних насіннєвих фондів та їх розподіл,
 8. 37. Сенсорна організація особистості
  значення має виділення провідної афферен-тації в системі дистантних рецепторів: зорового, слухового, нюхового, а також контактних: дотику і смаку. Високий розвиток чутливості необхідно в будь-якому працю. Так, високий розвиток кінестезичної і тактильної чутливості значно полегшує фізичну працю, роблячи рухи більш точними, розрахованими і менш
 9. Програма. Семінар «Культура як соціальне явище»
  роль в життєдіяльності суспільства і людини, у розвитку інших аспектів культури (мистецтва, науки, філософії, політики, освіти і т.д.). 3. Функції культурних цінностей: утилітарна, естетична, інформаційна, символічна. Їх місце і значення у соціально-історичному розвитку суспільства і особистості. 4. Типи культур: субкультури, контркультури. Культурний релятивізм. 5. Поняття культурного
 10. 52. ПРАЦЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
  трудової діяльності, мотиви праці. Таким чином, праця проявляється в громадському взаємодії людей і як наукова категорія є предметом аналізу суспільних наук. Предметом психологічного вивчення є не праця в цілому, а психологічні компоненти трудової діяльності. У праці розкриваються і формуються здібності людини, його характер, особистість у цілому. Вивчення умов,
 11. Підсумковий тест 1.
  Роль »,« норма »,« комунікації »і« статус »формулюються ... 15. Три види особистих потреб, виділених за одним критерієм - це ... 16. Інтереси - це ... 17. Мотив трудової діяльності - це ... 18. Назвіть три складові частини мотиваційного ядра трудової діяльності по одній підставі. 19. Інтерпретація поняття «умови праці» з різних точок зору охоплює ... 20. Вчені,
 12. ВСТУП
  роль у відродженні економічної могутності країни. Значення формування та ефективного використання потенціалу має особливе значення для регіональної економіки. По суті економічне благополуччя регіонів зумовлюється наявністю природних ресурсів, сучасним виробничим та інноваційним потенціалом. Регіональне господарство найтіснішим чином зав'язано на масштаби і якість
 13. Мей О'Елтон (1880-1949)
  трудової діяльності людей - основний шлях вирішення класових протиріч суспільства. Основні праці: «Соціальні проблеми індустріальної цивілізації»
 14. Інтелігенція та її роль у розвитку російського суспільства
  роль у розвитку російського
 15. Контрольні питання 1.
  Трудових конфліктів (XX в. - Початок XXI ст.). 9. Трудовий потенціал: сутність, структура, функції. 10. Основні етапи формування та розвитку професійної освіти в Росії. 11. Характеристика базових понять соціології праці в працях учених. 12. Людина як суб'єкт трудового процесу. 13. Предмет і структура соціології праці. 14. Соціально-особистісні резерви праці. 15.
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка