НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.1. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)

Зовнішньоекономічна діяльність опосередковується зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

Згідно ст. 382 ГК суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається у письмовій формі, якщо інше не встановлено законом або чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) визначається правом місця його укладення. Місце укладення договору (контракту) визначається відповідно до законів України.

Форма зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про земельні ділянки, будівлях і другом нерухоме майно, розташованому на території України, визначається законами України.

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) визначаються правом місця його укладення, якщо сторони не погодили інше. Порядок визначення права, яке має застосовуватися до договору (контракту) у разі недосягнення угоди сторін стосовно вказаного порядку, встановлюється законом про зовнішньоекономічну діяльність.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або чинним міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Законом може бути встановлений особливий порядок укладення, виконання та розірвання окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності (ст.1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

Основні законодавчі та інші нормативно-правові акти України, що регулюють питання форми, порядку укладання та виконання зовнішньоторговельних договорів (контрактів):

Цивільний кодекс України;

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р.;

Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15.

09.95 р. в редакції від 04.10.2001 р.;

Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.98 г .;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 р.;

Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно- цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності »від 10.02.96 р.;

Указ Президента України« Про заходи щодо впорядкування розрахунків за до говорам, що укладаються суб'єктами підприємницької діяльності України »від 04.11.94 р.;

Указ Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.94 р.;

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають розрахунки в іноземній валюті »від 21.06.95 р. № 444.

Згідно ч. 1 ст.6 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність »та іншими законами України та / або закону місця укладання договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими законами України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими законами України.

Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої організації, за винятком випадків, передбачених законами України (ч.З ст.6).

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України (ч.

4 ст. 6).

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначаються правом місця їх укладення, якщо сторони не погодили інше. Місце укладення угоди визначається законами України (ч.8 ст.6).

Форма зовнішньоекономічного договору Ст.6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», яка регламентує форму укладення зовнішньоекономічного договору, викладено в новій редакції від 21.10.99 р., якою цей порядок спрощений. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, що не суперечать Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність». Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, вважаються діями цього іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

На відміну від колишньої редакції ст.6 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» (яка була предметом тлумачення Конституційним судом України), нова редакція цієї статті передбачає, що підписувати договір від імені суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України - юридичної особи (замість двох осіб, як це було передбачено раніше) тепер може одна особа, повноваження якого на укладення договору повинні виходити з довіреності, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать Закону.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України (ч.5 ст.6 Закону).

Отже, невиконання вимог щодо письмової форми зовнішньоекономічного договору (контракту) згідно ч.5 ст.6 Закону може бути підставою для визнання такого договору (контракту) недійсним.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) "
 1. ВСТУП
  поняття, форми і механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю, організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера , зміст та особливості розділів зовнішньоекономічних контрактів, порядок укладення зовнішньоекономічних угод та проведення зовнішньоекономічних операцій, а також базисних умов поставок
 2. Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
  зміст лекцій, плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, які вивчають світову економіку,
 3. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ОСНОВНИХ РОЗДІЛАХ ДИСЦИПЛІНИ
  зовнішньоекономічною діяльністю 16 16 16 лютого. Організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера 6 червня 6 березня. Висновок зовнішньоекономічних угод 6 червня 4 червня. Проведення зовнішньоекономічних операцій 6 6 6 Разом
 4. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  змісту окремих контрактів. Міжнародна електронна торгівля. Експортний потенціал російських підприємств. Інвестиційний рейтинг підприємств РФ. Умови переміщення товару через кордон. Експортний та валютний контроль в Росії. Роль торгово-промислових палат в організації та забезпеченні ЗЕД. Взаємодія влади та бізнесу в організації ЗЕД. Товарна номенклатура ЗЕД. Значення
 5. передмові до другого видання
  зміст розділу довідника про договори в підприємницькій діяльності: більш детально аналізуються договори купівлі-продажу, підрядні договори, транспортні договори, договори доручення і комісії , а також аналізуються не досліджені в попередніх виданнях договори зберігання, транспортної експедиції і
 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Основна література Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література
 7. ЗМІСТ
  зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) 11 Тема 2. Концепції і практика сучасної ЗЕД 16 Тема 3. Суб'єкти ЗЕД 21 Тема 4. Форми ЗЕД як види міжнародного бізнесу 29 Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 36 Тема 6. Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ) 46 Тема 7. Економічні обгрунтування виходу на зовнішній ринок 47 РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ
 8. 9.5. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  зовнішньоекономічної діяльності, зокрема порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, приноситься величезний збиток Україні. Так, за даними Генеральної прокуратури України, сума не повернутих в Україну за зовнішньоекономічними контрактами валютних цінностей перевищила 5 млрд грн. При цьому 80-90 відсотків валютних коштів при проведенні експортно-імпортних операцій осідає за
 9. РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
  зміст основних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій Купівля-продаж товарів. Постачання машин і устаткування в готовому вигляді. Угоди оренди. Підрядні угоди.
 10. Припинення договору доручення
  договір доручення припиняється на загальних підставах припинення договору, а також у разі: 1) відмови довірителя або повіреного від договору; 2) визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім; 3) смерті довірителя або повіреного. Довіритель або повірений мають право відмовитися від договору
 11. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій
  договорі лізингу ремонт, обслуговування та страхування - за орендарем (і обладнання придбане винятково з метою здачі його в оренду) За орендодавцем Право власності за договорами Рентинг Короткострокова оренда (транспорту, туристських товарів) ; ціна зі співвідношення D - S, обслуговування за орендодавцем Хайринг Середньострокова оренда (транспорту, дорожніх і с / г ма-шин); ціна D - S,
 12. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  зміст ос-новних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС - 2004: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Особливості зовнішньоторговельних угод: купівлі-продажу товарів, поставки машин і устаткування в готовому вигляді, угод оренди.? Особливості зовнішньоторговельних угод:
 13. Тема 12. ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ
  поняття Правовий режим Сукупність прав і обов'язків іноземних грома-дян (правовий режим встановлюється законодательст-вом країни) Закордонний паспорт Документ, що засвідчує громадянство і особистість особи Віза Відмітка в паспорті, що означає дозвіл на в'їзд Візовий запит Комплект документів: запрошення, анкета, фотогра-фія та ін Зелена карта Міжнародний поліс автоцивільної
 14.  Митне оформлення об'єктів лізингу (оренди), що переміщуються через митний кордон України
    зовнішньоекономічними договорами. Терміни лізинг, договір лізингу (лізинговий контракт), об'єкт лізингу, лізингодавець, лізингоодержувач, продавець лізингового майна (далі - продавець), міжнародний лізинг, пайовий лізинг, оперативний лізинг, фінансовий лізинг, лізингові платежі розуміються у Порядку відповідно до Закону України «Про лізинг ». Терміни оренда (орендні операції),
 15.  СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
    понять, яким дано визначення або тлумачення Авіавантажна накладна 96 Акцепт 71 Арбітраж 76 Оренда 84 банківська гарантія 95 Безпека 48 Віденська конвенція про міжнародну купівлю-продаж товарів 70 Віза 89 Візовий запит 89 Зовнішньоторговельна документація 94 Зовнішньоторговельна операція (зовнішньоторговельна угода) 69 Зовнішньоторговельний контракт 72 Зовнішня торгівля 30 Зустрічна оферта (контроферти) 71 ВТД
 16.  Порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї продукції
    зовнішньоекономічних відносинах на підставі податкового кредиту, до настання строку фактичного відвантаження готової продукції іноземному замовнику. За користування кредитом суб'єкт підприємницької діяльності вносить до бюджету, до якого він сплачує податок на прибуток підприємств, щомісячну плату, виходячи з облікової ставки Національного байка України, від суми, визначеної у векселі. Розмір
 17.  Порядок вивезення давальницької сировини українського замовника за межі митної території України та повернення в Україну готової продукції
    зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини. Підставою для митного оформлення готової продукції, яка виготовлена ??з використанням давальницької сировини українського замовника і ввозиться на митну територію України, є подання українським замовником митному органу копії зазначеного векселя (письмового зобов'язання) та копії вивізної вантажної
 18.  Види договору купівлі-продажу
    зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу; договір купівлі-продажу земельних ділянок. Крім того, специфічними різновидами договору купівлі-прода-жи слід вважати договір поставки і договір контрактації сільськогосподарської продукції. Купівлю-продаж на біржах та аукціонах регулюють закони України «Про товарну біржу» від 10.12.91 р., «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91