НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

10.1. Конституційний суд Російської Федерації - судовий орган конституційного контролю, самостійно і незалежно здійснює судову владу за допомогою конституційного судочинства. Його місце в російській судовій системі. Повноваження і принципи діяльності Конституційного суду РФ

Згідно ст. 1 Федерального конституційного закону від 21 липня 1994 № 1-ФКЗ «Про Конституційний Суд Російської Федерації» Конституційний Суд Російської Федерації - судовий орган конституційного контролю, самостійно і незалежно здійснює судову владу за допомогою конституційного судочинства. Конституційний Суд РФ - орган правосу-дія. Тим часом правосуддя, здійснюване Конституційним судом специфічно, також як і його повноваження.

Так, ст. 125 Конституції РФ покладає на особливий орган правосуддя - Конституційний Суд РФ повноваження щодо здійснення перевірки конституційності перерахованих в ній нормативних актів, яка може спричинити втрату ними юридичної сили, суперечки компетенції між федеральними органами державної влади та деякі інші справи.

Інші суди (судові органи) Конституція РФ повноваженнями щодо перевірки конституційності перелічених у ст. 125 Конституції РФ нормативних актів, яка може спричинити втрату

109

ними юридичної сили, не наділяє.

Основні повноваження і принципи діяльності Конституційного Суду РФ закріплені не тільки в ст. 125 Конституції РФ, але і в ст. ст. 3, 5 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації», де зазначено, що Конституційний Суд РФ має право: 1)

вирішувати справи про відповідність Конституції РФ:

а) федеральних законів, нормативних актів Президента РФ, Ради Федерації, Державної Думи, Уряду РФ;

б) конституцій республік, статутів, а також законів та інших нормативних актів суб'єктів Російської Федерації, виданих з питань, належать до відання органів державної влади Російської Федерації і спільному ведення органів державної влади Російської Федерації органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;

в) договорів між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, договорів між органами державної влади суб'єктів Російської Федерації;

г) не вступили в силу міжнародних договорів Російської Федерації, 2)

вирішувати спори про компетенцію:

а) між федеральними органами державної влади;

б) між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, в) між вищими державними органами суб'єктів Російської Федерації; 3)

за скаргами на порушення конституційних прав і свобод громадян та з запитами судів перевіряти конституційність закону, застосованого чи підлягає застосуванню в конкретній справі; 4)

давати тлумачення Конституції РФ; 5 )

давати висновок про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення Президента РФ у державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину; 6)

виступати із законодавчою ініціативою з питань свого ведення; 7 )

здійснювати інші повноваження, надані йому Конституцією РФ, Федеративним договором і федеральними конституційними законами; може також користуватися правами, наданими йому укладеними відповідно до ст. 11 Конституції РФ договорами про розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, якщо ці права не суперечать його юридичною природою і призначенням в якості судового органу конституційного контролю.

Компетенція Конституційного Суду РФ може бути змінена не інакше як шляхом внесення змін до Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації».

Їм вирішуються виключно питання права. Конституційний Суд РФ при здійсненні конституційного судочинства повинен утримуватися від встановлення і дослідження фактичних обставин у всіх випадках, коли це входить до компетенції інших судів чи інших органів.

Конституційний Суд РФ діє у відповідності з принципами правосуддя незалежності, гласності, російської мови конституційного судочинства та іншими принципами.

10.1.1 Принцип незалежності Конституційного Суду РФ і його

суддів

Реалізація принципів правосуддя в конституційному судочинстві має деяку специфіку. Так, гарантіями незалежності Конституційного Суду РФ і його суддів є:

1) присяга суддів (ст. 10 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»), 2)

перелік занять і дій, не сумісних з посадою судді Конституційного Суду (ст. 11 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»), 3)

п'ятнадцятирічний термін повноважень судді Конституційного Суду РФ (ст . 12 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»); 4)

незмінюваність суддів Конституційного Суду РФ (ст. 14 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»), 5)

недоторканність суддів Конституційного Суду РФ (ст. 15 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»); 6)

рівність прав суддів Конституційного Суду РФ (ст. 16 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»); 7)

порядок зупинення та припинення повноважень судді Конституційного Суду РФ (ст.

17-18 Федерального конституційного закону « Про Конституційний Суд Російської Федерації »); 8)

право на відставку судді Конституційного Суду РФ (ст. 19 Федерального конституційного закону« Про Конституційний Суд Російської Федерації »); 9)

обов'язковість встановленої процедури конституційного судочинства; 10)

заборона якого б то не було втручання в судову діяльність (ч. 5 ст. 29 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»); 11 )

особливості фінансування Конституційного Суду РФ (ст. 7 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»); 12)

самостійне і незалежне здійснення Конституційним Судом РФ інформаційного та кадрового забезпечення своєї діяльності (ст. 7 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»); 13)

специфіка правових, організаційних, фінансових, інформаційних, матеріально-технічних, кадрових та інших умов діяльності Конституційного Суду РФ (ст. 7 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»);

4) надання судді Конституційного Суду РФ матеріального і соціального забезпечення, гарантій безпеки, відповідних його високому статусу;

Недоторканність судді Конституційного Суду РФ виражається в тому, що він не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності, в тому числі і після закінчення терміну його повноважень, за висловлену ним при здійсненні правосуддя думку і прийняте судом рішення, якщо тільки набрав законної сили вироком суду не буде встановлена ??винність судді у злочинному зловживанні або винесенні завідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акту.

Рішення з питання про порушення відносно нього кримінальної справи або про залучення як обвинуваченого по іншій кримінальній справі може бути ухвалено тільки Генеральним прокурором РФ на підставі висновку судової колегії у складі трьох суддів Верховного Суду РФ про наявність в діях судді ознак злочину і за згодою Конституційного Суду РФ. Рішення з питання про притягнення судді Конституційного Суду РФ до адміністративної відповідальності приймається судовою колегією у складі трьох суддів Верховного Суду РФ за поданням Генерального прокурора РФ.

Затриманий за підозрою у вчиненні злочину або на іншій підставі або примусово доставлений в будь-який державний орган суддя Конституційного Суду РФ, якщо його особа не могла бути відома в момент затримання, після встановлення його особи підлягає негайному звільненню. Його особистий огляд не допускається, за винятком випадків, передбачених федеральним законом з метою забезпечення безпеки інших людей. Рішення про обрання щодо нього як запобіжного заходу взяття під варту приймається судовою колегією у складі трьох суддів Верховного Суду РФ за клопотанням Генерального прокурора РФ. Кримінальну справу щодо судді за його клопотанням, заявленому до початку судового розгляду, розглядається Верховним Судом РФ.

Відповідно до ст. 17 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації» повноваження судді Конституційного Суду РФ можуть бути припинені у випадках, якщо: 1)

щодо судді порушено кримінальну справу або він притягнутий як обвинувачений по іншій кримінальній справі; 2)

суддя за станом здоров'я тимчасово не здатний виконувати свої обов'язки.

Конституційний Суд РФ призупиняє повноваження судді до відпадання підстави до їх призупиненню. Призупинення повноважень судді Конституційного Суду РФ не тягне за со-бій призупинення виплати цьому судді заробітної плати та не позбавляє його гарантій, встановлених Федеральним конституційним законом «Про Конституційний Суд Російської Федерації».

Припиняються повноваження судді Конституційного Суду РФ на увазі: 1)

порушення порядку його призначення на посаду, встановленого Конституцією РФ і Федеральним конституційним законом «Про Конституційний Суд Російської Федерації»; 2)

закінчення терміну повноважень судді; 3)

особистої письмової заяви судді про відставку до закінчення терміну його повноважень; 4)

втрати суддею громадянства Російської Федерації; 5)

винесеного щодо судді обвинувального вироку, який набрав законної сили; 6)

скоєння суддею вчинку, що ганьбить честь і гідність судді; 7)

продовження суддею, незважаючи на попередження з боку Конституційного Суду РФ, занять чи вчинення дій, не сумісних з його посадою; 8)

неучасті судді у засіданнях Конституційного Суду РФ або ухилення його від голосування понад два рази поспіль без поважних причин; 9)

визнання судді недієздатним рішенням суду, що набрало законної сили; 10)

визнання судді безвісно відсутнім рішенням суду, що набрало законної сили; 11)

оголошення судді померлим рішенням суду, що набрало законної сили; 12)

смерті судді; 13)

нездатності судді за станом здоров'я або інших поважних причин протягом тривалого часу (не менше десяти місяців поспіль) виконувати обов'язки судді.

Про припинення повноважень судді Конституційного Суду РФ Конституційним Судом РФ виноситься рішення, яке направляється Президентові РФ, до Ради Федерації і є офіційним повідомленням про відкриття вакансії.

У відставку суддя йде, якщо його повноваження припинені на увазі:

а) закінчення строку його повноважень;

б) особистої письмової заяви судді про відставку до закінчення терміну його повноважень;

в) визнання судді недієздатним рішенням суду, що набрало законної сили;

г) його нездатності за станом здоров'я або інших поважних причин протягом тривалого часу виконувати обов'язки судді.

Суддя Конституційного Суду РФ, який перебуває у відставці і має стаж роботи на посаді судді не менше п'ятнадцяти років, незалежно від віку отримує за його вибором пенсію або не обкладене податком щомісячне довічне утримання у розмірі вісімдесяти відсотків грошової винагороди працюючого судді Конституційного Суду РФ. При цьому до стажу роботи, що дає право на отримання щомісячного довічного утримання, зараховують-розробляються час попередньої роботи з юридичної професії.

Перебуває у відставці суддя Конституційного Суду РФ має також іншими правами, складовими статус судді, перебуває у відставці, встановленими законодавством Російської Федерації.

Фінансування Конституційного Суду РФ проводиться за рахунок федерального бюджету і забезпечує можливість незалежного здійснення конституційного судочинства в повному обсязі. У федеральному бюджеті щорічно передбачаються окремою статтею необхідні для забезпечення діяльності Конституційного Суду РФ кошти, якими Конституційний Суд РФ розпоряджається самостійно. Кошторис витрат Конституційного Суду РФ не може бути зменшена в порівнянні з попереднім фінансовим роком. Майно, необхідне Конституційному Суду РФ для здійснення його діяльності і знаходиться в його оперативному управлінні, є федеральною власністю. Конституційний Суд РФ може наділяти правом оперативного управління зазначеним майном структурні підрозділи, що входять до складу його апарату.

 Законом заборонено яке б то не було обмеження правових, організаційних, фінансових, інформаційних, матеріально-технічних, кадрових та інших умов діяльності Конституційного Суду РФ, встановлених Федеральним конституційним законом «Про Конституційний Суд Російської Федерації». 

 10.1.2 Принцип гласності 

 Загальна вимога принципу гласності про проведення відкритого судового засідання діє і стосовно до Конституційного Суду РФ. За загальним правилом присутні мають право фіксувати хід засідання з займаних ними місць. Так, що кіно-та фотозйомка, відеозапис, пряма радіо-і телетрансляція засідання допускаються з дозволу Конституційного Суду РФ. Якщо ж такого дозволу не отримано або заборонено застосування вищевказаних коштів, а громадянин не підпорядковується законним розпорядженням головуючого, останнього попереджають про можливість видалення його із зали. При повторному порушенні порядку у засіданні або непідкорення законній вимозі головуючого громадянин видаляється із зали судового засідання. До того ж він може бути підданий штрафу в розмірі до десяти мінімальних розмірів оплати праці. 

 Не є порушенням даного принципу і право Голови Конституційного Суду РФ за згодою Конституційного Суду РФ розпорядитися з метою забезпечення безпеки присутніх на засіданні Конституційного Суду РФ про проведення перевірки осіб, які бажають бути присутніми на засіданні, включаючи перевірку документів, що засвідчують особу, а також про огляд проноситься в зал речей в особистому огляді. 

 У ст. 54 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації» зазначено, що лише у виняткових прямо передбачених у законі випадках засідання Конституційного Суду РФ можуть не проходити відкрито. Конституційний Суд РФ призначає закрите засідання у випадках, коли це необхідно: -

 для збереження охороняється законом таємниці, -

 забезпечення безпеки громадян, -

 захисту суспільної моральності. 

 У закритому пленарному засіданні обирається на посади Голова, заступник Голови та суддя-секретар Конституційного Суду РФ (п. 1 Регламенту Конституційного Суду РФ). 

 Але і в закритих засіданнях справи розглядаються з дотриманням загальних правил конституційного судочинства. Рішення Конституційного Суду РФ проголошуються публічно. 

 Між тим зазвичай на закритому засіданні присутні судді Конституційного Суду РФ, сторони та їх представники. Іноді рішенням головуючого за погодженням з суддями допускається присутність та інших осіб. Такими можуть бути інші учасники процесу і співробітники Секретаріату Конституційного Суду РФ, що безпосередньо забезпечують нормальний хід засідання. 

 10.1.3 Принцип російської мови конституційного судочинства 

 На відміну від загальних правил, складових принцип національної мови судочинства, в Конституційному Суді РФ судочинство завжди і за будь-яких обставин ведеться тільки російською мовою. 

 Але й тут учасникам процесу, не володіють мовою, якою ведеться судочинство, забезпечується право давати пояснення на іншій мові і користуватися послугами перекладача. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.1. Конституційний суд Російської Федерації - судовий орган конституційного контролю, самостійно і незалежно здійснює судову владу за допомогою конституційного судочинства. Його місце в російській судовій системі. Повноваження і принципи діяльності Конституційного суду РФ"
 1.  Глава 10. Конституційний суд Російської Федерації
    суд Російської
 2.  3.4.2.6 Конституційне судочинство
    конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації». Підставою для розгляду справи в Конституційному Суді РФ є що невизначеність у питанні про те, чи відповідає Конституції РФ закон, інший нормативний акт, договір між органами державної влади, що не набрав чинності міжнародний договір, або обнаружившееся протиріччя в позиціях сторін про
 3.  3.2 Суд як орган судової влади
    конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації»). Основна характеристика суду як органу судової влади дана при характеристиці самої судової влади. Склади суден будуть розглянуті в розділах про судову систему, судових інстанціях, принципах правосуддя. Організації та компетенції окремих різновидів судів (судам загальної юрисдикції, арбітражним судам, Конституційному Суду
 4.  2.2 Дія законів про правоохоронних органах в часі. Опублікування правових актів про правоохоронних органах
    конституційним положенням правоохоронний орган не вправі засновувати своє рішення на неопублікованих нормативних актах, які зачіпають права, свободи, обов'язки че-27 ловека і гражданіна17. Порядок офіційного опублікування федеральних нормативних правових актів визначено Федеральним законом «Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних
 5.  1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
    конституційний контроль, 2) правосуддя; 3) організаційне забезпечення діяльності судів; 4) прокурорський нагляд і інші напрямки діяльності прокуратури; 5) виявлення та розслідування злочинів: - попереднє слідство, - дізнання, - оперативно-розшукова діяльність; 6) кримінально-виконавча діяльність ; 7) нотаріальні дії; 8) юридична
 6.  9.6.2.4 Судові склади Вищого Арбітражного Суду РФ
    конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації»); 4) за необхідності скликає Президія Вищого Арбітражного Суду РФ (ч. 1 ст. 17 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації»), 5) головує на засіданнях Пленуму та Президії Вищого Арбітражного Суду РФ, а також виносить на розгляд Пленуму та Президії
 7.  9.6 Вищий Арбітражний суд РФ
    конституційності зазначених у ч. 2 ст. 125 Конституції РФ законів, інших нормативних актів і договорів; 5) звертається до Конституційного Суду РФ із запитом про перевірку конституційності закону, застосованого чи підлягає застосуванню у справі, розглянутому їм в будь-якої інстанції; 6) вивчає та узагальнює практику застосування арбітражними судами законів та інших нормативних правових актів,
 8.  9.3.2.3 Апарат арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
    конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» до ведення президії; 6) виносити в президію арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації подання: - про затвердження членів судових колегій цього суду (п. 19 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 червня 1996 № 7 «Про затвердження регламенту арбітражних судів»); - з питань
 9.  8.1 Верховний Суд Російської Федерації - судовий орган, який очолює системи цивільних і військових судів загальної юрисдикції. Склад і структура Верховного Суду РФ. Порядок формування
    конституційного закону «Про військових судах Російської Федерації»). 2. Приймати рішення про зміну територіальної підсудності кримінальних і цивільних справ на території, де введено надзвичайний стан (ч. 3 ст. 36 Федерального конституційного закону «Про надзвичайний стан»). 3. Представляти на розгляд Президента РФ або Уряду РФ рекомендації про укладення,
 10.  3.4 Поняття ланки судової системи та судової інстанції. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, наглядова інстанція, відновлення справ за нововиявленими обставинами (зважаючи нових і нововиявлених обставин)
    конституційні (статутні) суди суб'єктів Російської Федерації. 3.4.2 Поняття і види судових інстанцій Ланка - це поняття судоустройственних. Судова інстанція - судопроізводственних. Судова інстанція - це передбачений законом порядок розгляду справи в суді. Судовій системі Російської Федерації відомо п'ять загальних порядків здійснення правосуддя (п'ять інстанцій).
 11.  9.5.2.1 Президія, судові колегії федерального арбітражного суду округу. Порядок їх формування, компетенція. Судові склади федерального арбітражного суду округу
    конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації); 2) брати участь у засіданнях Президії Вищого Арбітражного Суду РФ на запрошення Голови Вищого Арбітражного суду РФ (ч. 3 ст. 15 Федерального конституційного закону« Про арбітражних судах Російській Федерації »); 3 ) скликати президію федерального арбітражного суду округу (ч. 1 ст. 29 Федерального
 12.  9.2 Задачі арбітражних судів
    конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації», ст. 2 АПК та ст. 1.2 КоАП перед арбітражними судами стоять наступні цілі та завдання. Безпосередня мета: а) захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, а також прав і законних інтересів Російської Федерації, суб'єктів
 13.  4.2.5 Здійснення правосуддя тільки судом
    конституційним законом «Про судову систему Російської Федерації». Створення надзвичайних судів і судів, не передбачених Федеральним конституційним законом «Про судову систему Російської Федерації», не допускається (ст. 4 Федерального конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації»). Правосуддя в кримінально, цивільному та арбітражному процесах - це діяльність суду з
 14.  9.4.2.1 Президія арбітражного апеляційного суду
    конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» до ведення президії; 7) здійснює загальне керівництво апаратом арбітражного апеляційного суду, призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду; 8) представляє арбітражний апеляційний суд у відносинах з державними, громадськими та іншими органами ; 9) видає накази і
 15.  9.6.2.1 Пленум Вищого Арбітражного Суду РФ
    конституційності законів, інших нормативних правових актів і договорів; 4) обирати за поданням Голови Вищого Арбітражного Суду РФ (у тому числі неодноразово) секретаря Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ з числа суддів Вищого Арбітражного Суду РФ строком на три роки; 5) вирішувати питання про введення суддів Вищого Арбітражного Суду РФ до складу Президії Вищого
 16.  9.3.2.1 Президія арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації
    конституційним законом «Про арбітражних судах Російській Федерації» в судових колегіях арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації утворюються судові склади. Також як і у вищестоящих арбітражних судах, вони формуються з числа суддів, що входять до відповідної судову колегію, а за відсутності судових колегій - з числа суддів цього суду. Персональний склад судових
 17.  3.3 Поняття судової системи. Судова система Російської Федерації, її структура
    конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації» судова система Російської Федерації встановлюється Конституцією РФ і Федеральним конституційним законом «Про судову систему Російської Федерації». Створення в Російській Федерації надзвичайних судів не допускається. Судова система Російської Федерації це взаємозалежних і взаємообумовлених єдина система
 18.  4.1. Правосуддя
    конституційне судочинство. Тим часом така позиція не відповідає частині 2 ст. 1 Федерального закону «Про мирових суддів у Російській Федерації» 25, в якій йдеться про здійснення правосуддя у справах про адміністративні правопорушення, та частини 4 пункту 3 постанови Конституційного Суду РФ від 16 червня 1998 р., де конституційне судочинство іменується особливою формою
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка