НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиФілософія науки → 
« Попередня
З.К. Шаукеновой. Людина і наука в сучасному суспільстві. Мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю доктора філософських наук, проф. М.З. Ізотова. - Алмати: ІФПР КН МОН РК. - 432 с., 2012 - перейти до змісту підручника

Р Е З О Л Ю Ц І Я

міжнародної науково-практичної конференції

Інституту філософії, політології та релігієзнавства

КН МОН РК «Людина і наука в сучасному суспільстві», присвяченій 60-річчю доктора філософських наук, професора М.З. Ізотова

У ході цієї конференції було розглянуто широке коло питань, пов'язаних зі станом сучасної науки в Казахстані та світі. Були проаналізовані найбільш значні тенденції і генералізації науки в наші дні, а також принципове співвідношення науки та ціннісної сфери. У цьому зв'язку учасники конференції підкреслили важливість людського виміру в науці, гуманізації наукового знання, об'єктивно зростаючу роль соціальних і гуманітарних дисциплін в умовах сучасних глобальних процесів.

Ще одним лейтмотивом конференції була ідея про надзвичайну важливість осмислення ролі науки, філософії та освіти в контексті формування та розвитку людського капіталу.

У роботі конференції взяли участь науковці з різних країн: Казахстану, Білорусі, Узбекистану.

Це додало даним науковому форуму масштабність і підвищену наукову і соціокультурну значимість. При цьому знаменної особливістю конференції стало те, що вона показала серйозно зрослу активність наукових контактів і творчих зв'язків між Казахстаном і Республікою Білорусь.

У ході конференції було висловлено чимало практичних рекомендацій і побажань, спрямованих на підйом і подальший розвиток казахстанської науки і казахстанського суспільства в цілому. 1.

Слід підтримувати і продовжувати Стратегію форсованого індустріально-інноваційного розвитку (ФІІР) Республіки Казахстан, ініційовану Президентом Казахстану Н. А. Назарбаєвим. 2.

Необхідно налагоджувати та вдосконалювати координацію діяльності казахстанських та міждержавних науково центрів, що дозволить консолідувати науковий потенціал на пострадянському просторі і здійснювати цілеспрямовану наукову політику. 3.

Варто всіляко активізувати ефективного партнерства академічних та університетських структур і підвищувати пов'язане з цим якість процесів формування і розвитку людського капіталу.

4.

Основою формування інноваційної економіки в Республіці Казахстан є казахстанські технопарки. Необхідно тому розвивати казахстанську модель технопарків з метою забезпечення всіх стадій інноваційного процесу та впровадження науково-технічних і технологічних розробок у промисловість. 5.

Якщо ми хочемо прогресу в науці, ми повинні ретельно структурувати масив наукових публікацій у Республіці Казахстан на базі підходу, прийнятого у світовій практиці, і відрегулювати їх механізм. 6.

Казахстанська модель освіти (включаючи різноманітні інноваційні технології) повинна розвиватися з урахуванням рекомендацій філософської антропології та філософії освіти, орієнтуватися на такі домінанти сучасності, як демократизм, гуманізм, духовність. Тільки в такій якості освіту сприяє якісному зростанню людського капіталу.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Р Е З О Л Ю Ц І Я "