НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
ТОМАС ГОББС. Твори у двох томах / ТОМ 1, 1989 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА V

1. Про мітках. 2. Імена, або назви. 3. Позитивні і негативні імена. 4. Користь імен полягає в тому, що вони роблять нас здатними до знання. 5. Загальні і единич-ні імена. 6. Загальне не існує в природі речей. 7. Двозначні імена. 8. Розуміння. 9. Твердження, заперечення, пропозицію. 10. Істина, брехня. 11. Аргументація, або міркування. 12. Про те, що згідно з розумом, і про те, що суперечить йому. 13. Імена - засоби пізнання, як і джерело омани. 14. Переклад роздуми в словесні міркування і пов'язані з нею помилки. 1.

Якщо, як це було зазначено вище, послідовність уявлень в розумі обумовлена ??тим порядком, в якому вони слідували один за одним в актах сприйняття, і якщо немає жодного уявлення, якому не передували б або за яким не дотримувалися б численні інші уявлення, вироблені численними актами сприйняття, то звідси з необхідністю випливає, що одне подання змінює інше не в залежності від нашого вибору і потреби, а відповідно тому випадковому порядку, в якому ми бачимо або чуємо речі, здатні відобразити ці уявлення в нашому розумі.

Ми можемо переконатися в цьому на прикладі тих диких тварин, які з притаманною їм передбачливості ховають залишки або надлишки своєї їжі, але, не володіючи пам'яттю, забувають те місце, де вони їх сховали, і не витягують , таким чином, з цих залишків або надлишків ніякої користі в момент голоду. Людина, яка в даному відношенні має право вважати себе вище звірів, зауважив причину цього недоліку і придумав засіб, щоб усунути його, вирішивши ставити видимі або сприймаються іншими органами почуттів мітки, здатні кожен раз, коли він їх знову побачить, відтворювати в його думці ті думки, які він мав на той момент, коли їх ставив. Мітка тому є чуттєвий об'єкт, добровільно поставлений людиною, з тим щоб, знову ставши предметом сприйняття, цей об'єкт міг нагадати йому якесь явище минулого. Так, матроси, щасливо уникли підводного каменя, ставлять там якусь мітку, за допомогою якої вони могли б у майбутньому згадати небезпека, якої вони одного разу зазнали, і уникнути її. 2.

До числа таких міток відносяться ті вироблені людським голосом звуки, які ми сприймаємо вухом і називаємо іменами, або назвами. За допомогою цих звуків ми відновлюємо в нашій пам'яті ті чи інші уявлення про речі, яким дали ці імена, або на-звання. Так, назва білий відтворює в нашій пам'яті якість таких об'єктів, які викликають відчуття цього кольору або уявлення про нього. Ім'я, або назва, тому є звук людського голосу, довільно вживається як знак, призначеного для відновлення в пам'яті конкретного уявлення про речі, якої це ім'я присвоєно. 3.

Іменами позначаються або самі речі, як, наприклад, людина, або подання, яке ми маємо про людину, як, наприклад, форма і рух, або відсутність чого-небудь, констатируемое нами в тому випадку, коли нам відомо, що є щось, чого ми не бачимо в ньому. Наприклад, помічаючи, що людина не володіє справедливістю і що предмет не має меж, ми даємо людині і предмету імена несправедливий і безмежний, які означають відсутність або нестача чогось, а самий недолік позначаємо іменами несправедливість і безмежність. Таким чином, є два види імен: до першого належать імена речей, в яких ми що-небудь помічаємо, або імена самих уявлень, ці імена називаються позитивними; до другого відносяться імена речей, в яких ми помічаємо відсутність або недолік чого-небудь, ці імена називаються негативними. 4.

Лише завдяки іменам ми здатні до знання, до якого тварини, позбавлені переваги використання імен, не здатні. Та й людина, що не знає вживання імен, не здатний до пізнання. Бо як тварина, в силу того що йому невідомі імена, що позначають порядок, - один, два, три і т. д., тобто ті імена, які ми називаємо числами, не помічає, коли не вистачає одного або двох з його численних дитинчат, так і людина, не повторюючи усно чи подумки імен чисел, не знав би, скільки монет або інших речей лежить перед ним. 5.

Так як існує багато уявлень про одну й ту ж речі і так як ми даємо особливе ім'я кожному поданням, звідси випливає, що для однієї і тієї ж речі ми маємо багато імен, або атрибутів. Так, одного і того ж людини ми називаємо справедливий, хоробрий і т. п. відповідно різним чеснотам, властивим йому, або ж даємо йому імена сильний, красивий і т. п. відповідно різним якостям його тіла. З іншого боку, так як ми маємо однакові уявлення про різні речі, то багато речей за необхідності повинні мати одне і те ж назву.

Так, ми називаємо видимими всі речі, які бачимо, і називаємо рухомими всі речі, які бачимо в русі. Ті імена, які даються нами багатьох предметів, ми називаємо загальними їм усім. Так, ім'я людина ставиться до всякого окремому представнику людського роду. Ім'я ж, яке ми даємо тільки однієї речі, ми називаємо індивідуальним, або одиничним, як, наприклад, Сократ та інші власні імена, для позначення яких ми іноді користуємося методом непрямого опису. Так, маючи на увазі Гомера, ми говоримо: людина, яка написала Іліаду. 6.

Та обставина, що одне ім'я може бути загальним для багатьох речей, призвело до того, що деякі люди вважають, ніби самі речі універсальні. Ці люди серйозно запевняють, що понад Петра, Івана та всіх інших людей, які існують, існували або будуть існувати в світі, є ще щось інше, що ми називаємо людина або людина взагалі. Помилка цих людей полягає в тому, що вони приймають універсальні, або загальні, імена за речі, які цими іменами позначають. І справді, якщо хто-небудь пропонує художнику намалювати людини або людини взагалі, то він має на увазі лише те, що художник може вибрати ту людину, яку він буде малювати, причому, проте, художник змушений буде малювати одного з тих людей, які існують, існували або будуть існувати і з яких ніхто не є людиною взагалі. Але якщо хто-небудь вимагає від художника, щоб той намалював йому портрет короля чи якогось іншого певної особи, то він не надає художнику ніякої можливості вибору, останній повинен намалювати саме та особа, яка вибрав замовник. Ясно тому, що універсальні тільки імена. Універсальні імена є також невизначеними, так як ми самі не обмежуємо їх і надаємо тому, хто нас слухає, свободу застосовувати їх так чи інакше. Одиничне ж ім'я обмежене в своєму застосуванні однієї з багатьох охоплюють їм речей. Таке обмеження має місце, коли ми говоримо ця людина, вказуючи на нього пальцем, даємо людині власне ім'я і в деяких інших подібних випадках. 7.

Назви, які є загальними і застосовними до багатьох речей, не завжди даються, як це слід було б, всім відповідних предметів на підставі однакових ознак і в однаковому розумінні. Ця обставина є причиною того, що багато хто з таких імен не мають постійного значення і викликають в нашому розумі інші думки, а не ті, для позначення кото-яких вони були призначені. Ці імена ми називаємо двозначними. Так, слово faith значить те ж саме, що слово belief, причому, проте, це слово позначає іноді віру християнина, а іноді - вірність даному слову або обіцянці. Точно так само всі метафори є за самою своєю суттю двозначними, та й навряд чи можна знайти слово, яке не ставало б двозначним завдяки різному поєднанню слів у мові, особливості вимови або жесту, яким супроводжується його вимову. 8.

Ця двозначність імен призводить до того, що стає важко розкрити ті уявлення, позначати які були призначені ці імена. І це утруднення ми відчуваємо не тільки по відношенню до промов інших людей, слухаючи які нам доводиться брати до уваги намір, привід і контекст в такій же мірі, як і самі слова, але і по відношенню до нашої власної мови, яка, будучи побудована на основі сталих правил і звичайного слововживання, що не передає нам наших власних уявлень. Людині тому потрібно велике обдарування, для того щоб при всій заплутаності слів, побудов і всяких фігур мови він умів виражатися без двозначностей і знаходити істинний сенс того, що сказано. І цю здатність ми називаємо розумінням. 9.

За допомогою допоміжного дієслова є або який-небудь равнозначащіе йому зв'язки ми складаємо з двох назв твердження або заперечення, кожне з яких, зване на шкільному мовою 3 також предложеніемсостоіт з двох назв, з'єднаних за допомогою вказаного дієслова . Наприклад, людина є жива істота або ця людина не прямодушний. Перше з цих двох пропозицій називається ствердною, так як ім'я жива істота є позитивним, а другий - негативним, так як ім'я не прямодушний є негативним. 10.

У всякому - як стверджувальному, так і негативному - реченні останнє ім'я може містити в собі перше, як у реченні милосердя є доброчесність, де ім'я чеснота містить в собі ім'я милосердя і, понад те, багато інших чесноти. У цьому випадку говорять, що пропозиція істинно, або містить істину, бо істина і істинне речення означають одне і те ж. Але останнє ім'я пропозиції може і не містити в собі перші, як, наприклад, в пропозиції всі люди справедливі, де ім'я справедливі не містить в собі імені всі люди, бо для величезної більшості людей застосовно ім'я несправедливі.

У цьому випадку говорять, що пропозиція ложно, або містить брехня, так як брехня і помилкове пропозиція також означають одне і те ж. 11.

Я не стану тут розглядати, яким чином з двох пропозицій - будь вони обидва ствердними або одне ствердною, а інше негативним - складається силогізм. Все те, що було сказано про імена або про пропозиції, є, правда, необхідним, але нудним міркуванням. І я не маю наміру в даному випадку писати трактат про логіку, який мені довелося б довести до кінця, якби я став вдаватися в подальші подробиці, та в цьому й немає ніякої потреби, бо знайдеться дуже мало людей, які не володіли б природного логікою в тій мірі, в якій вона необхідна для грунтовного міркування про те, правильно чи неправильно яке-небудь з тих висновків, до яких я переходжу в подальшому ході мого трактату.

Тут я хочу тільки сказати, що освіта силогізмів є те, що ми називаємо міркуванням. 12.

Якщо людина виводить висновок з принципів, безсумнівність яких встановлена ??досвідом, і йому при цьому вдається уникнути обману почуттів і двозначності слів, то ми говоримо, що цей висновок згідно з розумом. Але якщо, послідовно розмірковуючи, людина може на підставі свого ув'язнення прийти до висновку, що суперечить якої б то не було очевидною істини, то ми говоримо, що його висновок суперечить розуму, і називаємо такого роду висновок абсурдом. 13.

Якщо винахід імен було необхідно, для того щоб дати людям вибратися з безодні невігластва, безперестанку викликаючи в їх пам'яті необхідний зв'язок, який існує між різними уявленнями, то, з іншого боку, воно також з'явилося для людей джерелом оман. Таким чином, якщо завдяки перевазі застосування слів і міркувань люди перевершують тварин своїми знаннями і тими зручностями, які супроводжують володіння знанням, то вони перевершують їх також своїми помилками. Бо справжнє і хибне суть речі, не притаманні тваринам, так як останні на відміну від людей не володіють ні мовою, ні здатністю складати пропозиції, ні здатністю до умовиводів, завдяки яким до одного помилці додаються інші. 14.

Природа майже всякої тілесної речі така, що, часто отримуючи рух однаковим чином, вона поступово набуває все більшу і більшу легкість до сприйняття цього руху і все більша і більша нахил до нього, в результаті чого з плином часу цей рух стає настільки звичайним для даної речі, що досить найменшого поштовху, для того щоб надати їй вказане рух.

Пристрасті людини, будучи імпульсом вольових рухів, є також імпульсом людської мови, яка є рух мови. І люди, бажаючи повідомити іншим своє знання, свої думки, подання або пристрасті і вигадуючи для цієї мети мову, перевели цим шляхом, а саме за допомогою руху мови, всі ті поєднання думок, про які йшлося в попередньому розділі, в поєднання слів, так що думка (ratio) тепер здебільшого переходить в мову (oratio), причому влада звички в даному випадку так сильна, що розум підказує лише перше слово, решта ж слова слідують машинально і без сприяння розуму. Прикладом сказаного можуть служити бідняки, які читають свій Pater noster [Отче наш]. У цьому випадку вони лише поєднують такі слова і в такій послідовності, як їх вчили цьому в дитинстві няньки, товариші чи вчителя, причому в їх думці немає ніяких образів чи уявлень, які відповідали б їх вимовляють ними словами. Ці бідняки навчають своїх дітей тому, чому навчилися самі. Якщо ми приймемо тепер до уваги силу обману почуттів, про який ми говорили в пункті 10 глави II, і мінливість сенсу, вкладеного людьми в слова, завдяки чому останні схильні двозначності; якщо ми приймемо в міркування, який різноманітний зміст надається словами залежно від пристрастей , і врахуємо, що навряд чи можна знайти двох осіб, які були б згодні між собою щодо того, що слід розуміти під добром, злом, щедрістю, марнотратством, хоробрістю і відвагою; якщо ми, нарешті, приймемо в міркування, наскільки люди схильні паралогізм , або хибним умовиводів, - то нам доведеться зробити висновок, що неможливо виправити те величезна кількість помилок, які необхідно випливають із зазначених підстав, якщо не почати все спочатку і не взятися за перегляд перших підстав наших знань і сприймань.

 Замість книг слід читати наші власні уявлення, і в цьому саме сенсі я вважаю знамените правило Пізнай самого себе! заслуговуючим тієї репутації, яку воно собі завоювало. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ГЛАВА V"
 1.  Філософські, релігійні-ЕТИЧНІ ШКОЛИ І НАПРЯМКИ. РЕЛІГІЇ. ЄРЕСІ (по главах)
    ГЛАВА 1 ГЛАВА III ГЛАВА V Адвайта-веданта Аріані Богоміли Вайбхашики Гностицизм Исихазм Веданта Донатистов павлікіанство Ведантізм Маніхеяне тондракітов Вішнуїзм Неоплатонізм Джайнізм Новаціане ГЛABA VI Індуїзм Пелагіане Антитринітарії Йога Платонізм Иосифляне Йогачара Прісцілліане Нестяжателі Кришнаизм Християнство Паламіти Локаята Ціркумцілліони Стригольники мадхьямікі Махаяна ГЛАВА IV ГЛ.ABA
 2.  ЗМІСТ
    Глава 1. СРСР у середині 1940 - середині 1980-х г 3 § 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х г 3 § 2. Громадсько-політичне життя в середині 1950 - середині 1960-х г 10 § 3. Економічний і соціальний розвиток СРСР у середині 1950 - середині 1960-х г 15 § 4. Тенденції і суперечності соціально-економічного життя в другій половині 1960 - початку 1980-х г 19 § 5. Особливості
 3.  зміст
    3 ВСТУП Глава 1 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 4 Теоретичні моделі управління розвитком регіону ... 4 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону 25 1.3 Основні проблеми управління процесом ресурсного забезпечення розвитку регіону 35 Глава 2 РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 42 2.1 Сутність та механізм
 4.  Зміст
    Глава I. Економічний потенціал у механізмі функціонування господарських систем Зміст і структура економічного потенціалу Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території Виробничий потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки Трудовий (кадровий) потенціал Глава II.
 5.  Глава 3
    Глава
 6.  Глава 5
    Глава
 7.  ГЛАВА II
    ГЛАВА
 8.  ГЛАВА III
    ГЛАВА
 9.  ГЛАВА IV
    ГЛАВА
 10.  ГЛАВА VII
    ГЛАВА
 11.  ГЛАВА IX
    ГЛАВА
 12.  ГЛАВА V
    ГЛАВА
 13.  ГЛАВА X
    ГЛАВА